Společenská odpovědnost

| OVB Allfinanz, a.s.

Společensky odpovědné aktivity v roce 2022

Společensky odpovědné aktivity mají v OVB své pevné místo. Dílem v režii centrály a dílem prostřednictvím aktivit našich finančních poradců.

| OVB Allfinanz, a.s.

OVB podporuje SOS dětské vesničky na Madagaskaru

V rámci Evropského setkání OVB »YO(U)nited« dne 11. prosince se poprvé uskutečnila charitativní sbírka OVB. Cílem bylo získat finanční prostředky na pokračování aktuálního celosvětového projektu SOS dětských vesniček na Madagaskaru ve spolupráci s OVB Holding AG.

| OVB Allfinanz, a.s.

I v roce 2021 OVB pomáhá SOS dětským vesničkám

Jedním z hlavních cílů SOS dětských vesniček je pomáhat ohroženým dětem, aby mohly vyrůstat v důstojném a podporujícím prostředí se svými rodiči nebo pěstouny. Organizace zajišťuje zázemí pěstounským rodinám ve třech SOS dětských vesničkách, ale pomáhá i pěstounským rodinám žijícím mimo vesničky nebo rodinám, kterým hrozí odebrání dítěte. My jsme velmi rádi, že OVB Česká republika pomáhá v projektech SOS dětských vesniček už druhým rokem. A pomoc OVB Holding v této celosvětové organizaci je ještě delší. Jen pro zajímavost, SOS dětské vesničky fungují již ve 134 zemích světa.

| OVB Allfinanz, a.s.

SOS dětské vesničky – projekt s dlouholetou tradicí

SOS dětské vesničky jsou jednou z aktivit, které dlouhodobě podporuje i OVB Holding AG. OVB Česká republika se letos ke spolupráci přidala, a to ve třech oblastech: preventivní pomoc pro rodiny, podpora pěstounských rodin a okamžitá pomoc dětem. Na fungování a základní myšlenku SOS dětských vesniček jsme se zeptali Mgr. Jindry Šalátové, výkonné ředitelky SOS dětských vesniček, z.s.

| OVB Allfinanz, a.s.

Společensky odpovědné aktivity jako součást firemní kultury OVB

CSR – Corporate Social Responsibility neboli společenská odpovědnost je široký pojem, který nemá jasnou definici. Zahrnuje v sobě ty aktivity firem nebo jednotlivců, které pomáhají trvalé udržitelnosti vnitřního i vnějšího světa a respektují okolní potřeby.

| OVB Allfinanz, a.s.

Daruj krev s OVB

Relativně novou společensky odpovědnou aktivitou společnosti OVB Allfinanz, a.s., se v roce 2017 stal projekt „Daruj krev s OVB“, který je reakcí na stálý nedostatek krve pro medicinské účely.

| OVB Allfinanz, a.s.

Podnikatelský kemp pro mladé za podpory OVB

Další klíčovou aktivitou centrály je podpora Nadace ZET pana profesora Milana Zeleného. OVB tak navazuje na tradici pomáhat znevýhodněným.

| OVB Allfinanz, a.s.

Daruj krev s OVB

Relativně novou aktivitou společnosti OVB Allfinanz, a.s., se v roce 2017 stal projekt „Daruj krev s OVB“, který je reakcí na stálý nedostatek krve pro medicinské účely. Dárcovstvím této vzácné tekutiny pomáhá celá síť finančních poradců i centrála společnosti a my vám zde přinášíme rozhovor s těmi nejaktivnějšími, kteří nejvíce přispěli k celkovému počtu přes 65 litrů odebrané krve a jejích částí. Za zmínku stojí i čtyři ženy, které v roce 2017 měly plný počet 3 možných odběrů. Jmenovitě paní Blažena Sedlářová, Miluše Štelcová, Kateřina Vosátková a Milena Žáková. Do akce se zapojilo celkem 42 dárců z 12 zemských ředitelství.

| OVB Allfinanz, a.s.

OVB zvyšuje finanční gramotnost

Důležitou součástí práce finančního poradce je i vzdělávání svých klientů na poli financí. Zjednodušeně řečeno – finanční gramotnost. OVB jako finančně poradenská firma, která byla u prvopočátků finančního poradenství v České republice, tyto aktivity dlouhodobě podporuje, a proto již v roce 2011 vymyslela i vzdělávací program Moje familie zaměřený právě na zvyšování finanční gramotnosti zejména na druhém stupni základních škol. V rámci struktur OVB Allfinanz se této problematice věnuje snad úplně každý poradce, byť každý má trochu jiný recept.

Naši finanční poradci

U OVB nepracují prodejci, ale hlavně odborníci na čísla, jasná řešení, se kterými se snadno spřátelíte. Máme pochopení pro vaše starosti, odpovíme na vaše otázky a vždy doporučujeme řešení na míru. V tom jsme nejlepší. Proč? Naši poradci svou práci dělají srdcem a na plno. Mix odborných znalostí v kombinaci s lidskou empatií zkrátka funguje.

více informací