I v roce 2021 OVB pomáhá SOS dětským vesničkám

|

Jedním z hlavních cílů SOS dětských vesniček je pomáhat ohroženým dětem, aby mohly vyrůstat v důstojném a podporujícím prostředí se svými rodiči nebo pěstouny. Organizace zajišťuje zázemí pěstounským rodinám ve třech SOS dětských vesničkách, ale pomáhá i pěstounským rodinám žijícím mimo vesničky nebo rodinám, kterým hrozí odebrání dítěte. My jsme velmi rádi, že OVB Česká republika pomáhá v projektech SOS dětských vesniček už druhým rokem. A pomoc OVB Holding v této celosvětové organizaci je ještě delší. Jen pro zajímavost, SOS dětské vesničky fungují již ve 134 zemích světa.

Společensky odpovědné aktivity v OVB jsou klíčové nejen v ČR, ale i v jiných zemích Evropy, kde OVB Holding působí. Díky podpoře finančních poradců a zaměstnanců v Německu, se celá aktivita pomoci rozšířila do různých sociálních projektů pro děti, seniory nebo pro pomoc lidem v nouzi. Právě projekt podpory „SOS dětských vesniček“ v rámci „OVB Charity“ se rozšířil z Německa do dalších zemí, včetně České republiky. Organizace SOS dětských vesniček se ve svém financování nemůže spolehnout pouze na příspěvky od státu nebo dotace a musí tak hledat další zdroje. Největší finanční podporu  získává od firem a soukromých dárců.

Na co se v projektech společensky odpovědných aktivit v OVB hlavně zaměřujeme? Jde nám zejména o cílenou podporu mladých lidí, dětí nebo celých rodin, které se ocitají v hmotné, sociální, případně i zdravotní nouzi. Již loni jsme začali podporovat SOS dětské vesničky, a to v oblastech, které mají zaručit pomoc přímo dětem nebo rodinám. V první řadě šlo o preventivní pomoc rodinám, druhou oblastí byla podpora pěstounských rodin a třetí, velmi důležitou oblastí, byla okamžitá pomoc dětem. Pro děti je důležitá dlouhodobá, soustavná podpora, stálý sociální pracovník, na kterého se mohou vždy spolehnout a je jim kdykoliv nápomocný.

I v roce 2021 v OVB podporujeme SOS dětské vesničky, které jsou také silně ovlivněny pandemickou situací, kdy poklesly jejich příjmy z dárcovství od ostatních subjektů. Konkrétně finanční pomocí pomáháme dětem při online školní výuce a doučování v pěstounské péči či v sociálně slabých rodinách, kde internetové spojení stále není samozřejmostí, a tím se snažíme přispívat k plnohodnotnému vzdělávání.

A samozřejmě pomoc SOS dětským vesničkám není jedinou oblastí, kterou v OVB v rámci společensky odpovědných aktivit vyvíjíme. Dlouhodobými projekty jsou například Daruj krev s OVB, do kterého se zapojují naši poradci a zaměstnanci centrály, kdy jsme za 5 let společně darovali 324 litrů krve, pět let podpory Nadace ZET, která pořádá Letní podnikatelský kemp pro děti z dětských domovů, domovů na půl cesty nebo sociálně slabých rodin a samozřejmě zvyšování finanční gramotnosti nejen na základních školách. A ani naši finanční poradci nezapomínají na společensky zodpovědné aktivity, kdy sami finančně podporují konkrétní lidi, charitativní organizace a nadace a bez nichž a jejich kvalitní práce by nebyla možná ani finanční podpora výše uvedených aktivit centrály OVB

Nezapomeňte, že darovat prostředky může každý z nás. Více informací naleznete zde: www.sos-vesnicky.cz