Vrcholové výkony vždy vyžadují léta příprav a tvrdého tréninku.

Aleš Buksa - symbol strukturální firmy

Zpravodajství - OVB - (14. 11. 2017)
Pokud se v České republice vysloví spojení „strukturální firma“, jedním dechem se musí dodat i jméno Aleš Buksa. Člověk, který vybudoval největší síť spolupracovníků v české historii, je sice již zralým sedmdesátníkem, ale energie mu rozhodně nechybí. Za vším hledejte jeho heslo: „Hlavně se neberte vážně.“
Doporuč známému

Mediální výstupy OVB

Zpravodajství - OVB - (31. 10. 2017)
Rok 2016 byl z hlediska mediálního působení OVB Česká republika větší a intenzivnější než v předchozích letech. Hlavním poselstvím marketingových sdělení bylo zvýšení povědomí o značce OVB a budování pozitivního obrazu společnosti pomocí image inzerátů se silnými stránkami naší společnosti a článků na odborná finančně poradenská témata. Klíčovými sděleními bylo: „Na evropském trhu finančního poradenství působíme už 46 let“, „Již 23 let radíme na českém trhu s rodinnými financemi“ a „Věří nám přes milion klientů“.
Doporuč známému

Pomáháme plnit Kouzelná přání

Zpravodajství - OVB - (24. 10. 2017)
Vše začalo v roce 2012 projektem charitativního kalendáře, který o dva roky později vyústil ve vznik neziskové organizace Kouzelná přání. Jak napovídá název, tento spolek pomáhá plnit přání těm, co to potřebují. Projekt, jehož generálním partnerem je OVB Allfinanz, a. s., odstartovala Alena Zdvihalová společně se svou sestrou a dvěma kamarádkami. „Už se nám podařilo splnit 59 přání,“ říká zakladatelka projektu.
Doporuč známému

Novinky v IT oblasti

Zpravodajství - OVB - (17. 10. 2017)
Naše IT oddělení nezahálí a neustále se snaží inovovat a vylepšovat nástroje, které by našim spolupracovníkům co nejvíce ulehčily práci. Nyní vám představí další tři novinky – intervenční modul, mobilní aplikaci a elektronickou smluvní dokumentaci.
Doporuč známému

Produktové portfolio od pololetí 2016 – nejdůležitější novinky

Zpravodajství - OVB - (10. 10. 2017)
Produktové portfolio je během každého roku formováno desítkami více či méně významných změn. Na tomto místě poskytujeme krátké shrnutí těch nejvýznamnějších událostí od poloviny loňského roku do dnešních dnů.
Doporuč známému

5x po sobě jsme získali rating AAA excelentní

kalendář

září

21

Manažerská „D“ konference září 2017

listopad

14

Velká cesta OVB Evropa-Jižní Afrika 14.-19. listopad 2017

prosinec

9

Evropské setkání nejlepších OVB Evropa 9.-10. prosinec 2017

Tagcloud

Aktuální témata