Společensky odpovědnými aktivitami žila OVB i v roce třicátého výročí

|

Jako každoročně, i v roce 2023, jsme jak na úrovni centrály, tak v jednotlivých ředitelstvích podporovali různé aktivity, které pomáhají zejména lidem v nouzi a v těžkých životních situacích. Od darování krve přes sbírky na lidi po nehodě nebo těžké nemoci až po zvyšování finanční gramotnosti. Společenská odpovědnost je zkrátka součástí DNA naší společnosti. Pojďme se za loňským rokem společně ohlédnout.

Do CSR aktivit jsou zapojeni jak zaměstnanci centrály, tak zejména naši finanční poradci. Za 7 let jsme už společně darovali přes 450 litrů této životadárné tekutiny nebo jejích složek. V roce 2019 jsme program rozšířili o dárcovství kostní dřeně. A je to také 7 let, co jsme se spojili s tehdy začínajícím Letním podnikatelským kempem (LPK) Nadace ZET pro děti z dětských domovů, domovů na půli cesty nebo z neúplných a rozvrácených rodin. Rok 2023 byl již 8. pokračováním aktivity, u jejíhož vzniku stál profesor Milan Zelený a Olga Girstlová.

Hlavním záměrem LPK je seznámit mladé lidi s tím, co je to být dobrým zaměstnancem, ukázat, jak se stát profesionálem ve svém oboru, anebo jak začít podnikat. Dlouhodobým posláním kempu, jehož koncept vychází z hodnot a principů Tomáše Bati, je příprava mladých účastníků na úspěšné zařazení do běžného života po odchodu z dětského domova nebo azylových domů.

Cílem bylo účastníky pomocí workshopů s použitím metodiky Lean Canvas a přednášek s top podnikateli a manažery profesně a osobnostně nasměrovat tam, kam se chtějí v životě vydat. V pondělí pro účastníky začal celodenní intenzivní trénink profesních dovedností. Každý den začínal dopoledním blokem, který trval tři hodiny. Nesl název Metamorfóza. Garantem tohoto programu byl podnikatel, investor a podnikatelský trenér Václav Sušeň.

Každý den byla Metamorfóza tematická – začínala tématem „Jméno je moje značka“ (osobní příběh) a pokračovala v dalších dnech čtyřmi „S“ Tomáše Bati: 1) Spolupráce, 2) Spoluodpovědnost, 3) Spoluúčast, 4) Spolupodnikání. Mimochodem – tyto principy jsou platné i pro podnikání finančních poradců v OVB.

Po dopoledním bloku následovaly vždy osobní podnikatelské příběhy pozvaných řečníků. Ti rozdávali cenné rady, a nakonec se jich Žluťásci (označení pro účastníky LPK) měli možnost ptát. Mezi zajímavými osobnosti byl například profesionální vyjednavač Radim Pařík, Michal Daniel z firmy Notino, Michal Vydržel, který pracoval například pro Microsoft a nyní je majitelem headhunterské firmy Talent´em, nebo Lubomír Koběda, jenž s neutuchající vášní mluvil o svém podnikání – KváseCzech. Skvělá byla i exkurze do venkovní digitální učebny Archimedes od EduVision v Hodoníně, díky níž se účastníci propojili do Řecka na Peloponés a poslechli si z farmy přednášku o léčebné aloe vera nebo do pražské firmy Prakab vyrábějící kabely. S profesionálními kuchaři z cateringové firmy Aramark si Žluťásci jedno odpoledne zasoutěžili a zdokonalili se ve výrobě sendvičů.

Odpoledními bloky však denní program nekončil. Po večeři měli Žluťásci možnost besedovat se speciálními hosty. Probírali zde témata jako sebeprezentace – jak působit sebevědomě, jak vést úspěšný podnik, kybernetická bezpečnost a chování na internetu a mnoho dalších – a dozvěděli se inspirativní informace z jejich profesního života a kariérního růstu.

Šestý den kempu pak každý Žluťásek dostal svého mentora, který pomáhal vypracovat prezentaci, ve které detailněji popsali svůj podnikatelský plán nebo životní změnu. Poslední den kempu pak svoje plány před šestičlennou porotou, v níž zasedal i zástupce OVB, ostatními účastníky kempu a dalšími hosty prezentovali.Ti tak měli možnost slyšet 16 silných příběhů a podnikatelských plánů. Bylo neuvěřitelné sledovat, jakou cestu Žluťásci ušli za pouhý týden, jak moc se posunuli.Zvyšování finanční gramotnosti je nejrozšířenější CSR aktivitou, které se věnují naši poradci. A to nejen u klientů v rámci své běžné práce při poradenství a servisních schůzkách, ale i při jiných příležitostech. Pomáhají jim v tom i centrálou připravované metodické materiály v rámci projektu, který vznikl v OVB už v roce 2010. Původně byl zaměřený jen na výuku finanční gramotnosti na druhém stupni základních škol, kde v rámci interaktivní přednášky žáci mohou hrát i online hru Moje Familie simulující hospodaření běžné domácnosti. V době před válečným konfliktem na Ukrajině začali poradci OVB tento koncept rozvíjet pilotně ve Lvovské oblasti. Byl spojený se soutěží, a dokonce ti nejlepší žáci základních škol navštívili Českou republiku a centrálu OVB. Výuka finanční gramotnosti u nás ale probíhá i na středních a vysokých školách a naši poradci přednáší i pro různé instituce, municipality, státní sektor nebo ve firmách.

Největší počet společensky odpovědných aktivit se ale děje mezi našimi několika tisíci poradci. Ti různou formou pomáhají ať již konkrétním lidem, spolkům, charitám, nadacím atd. Jde přitom jak o finanční sbírky, tak třeba o týmově organizované způsoby pomoci např. v domovech důchodců apod. Často se také jedná o podporu konkrétních klientů, respektive jejich dětí. Pracovně společenské propojení finančního poradenství, které v takových případech přerůstá v silná přátelství s klienty, pak dává našemu oboru ještě větší smysl. A to byl i případ, kdy v rámci ankety naši poradci nominovali a vybrali pět příběhů lidí, kteří jsou ve složité životní situaci po těžké nemoci nebo úrazu. V rámci výroční konference OVB, která se konala za přítomnosti 1 200 poradců, zástupců partnerských společností a hostů z holdingu, jsme dílem za centrálu OVB a dílem individuálními dary našich poradců, OVB holdingu a našich partnerů poslali celkem přes 450 000 Kč právě těmto konkrétním lidem.