Společensky odpovědné aktivity jako součást firemní kultury OVB

|

Jde zejména o různé charitativní projekty, ale třeba i o environmentálně přátelský přístup typu třídění odpadu, používání obnovitelných zdrojů apod. Společenská odpovědnost je založená na dobrovolnosti a od 70. let, kdy pojem začal vznikat, se stala nedílnou součástí všech druhů firem. OVB není výjimkou. V rozhovoru odpovídá Dušan Pavlů, vedoucí marketingového oddělení.

Jak se OVB staví ke společenské odpovědnosti?
Společenská odpovědnost má v OVB dlouhodobou tradici. Pomáhat tam, kde je potřeba – takto jednoduchá byla před lety myšlenka, která dala v Německu již v roce 1983 vzniknout pomáhající organizaci »Menschen in Not e.V.«. Ze začátku se jednalo o finanční podporu sociálních institucí nacházejících se poblíž současné centrály OVB Holding AG v Kolíně nad Rýnem. Od té doby OVB pomáhá díky podpoře finančních poradců a zaměstnanců v různých sociálních projektech pro děti, staré lidi, nemocné a lidi v nouzi po celém Německu. 
Holdingová strategie »OVB Evolution 2022« si dala za cíl rozšířit sociální pomoc na celoevropskou úroveň. Například spolupráce mezi »SOS dětskými vesničkami« a »OVB Charity« je důležitou aktivitou nejen v Německu, ale i v dalších zemích.

Co OVB v České republice, jak vypadají společensky odpovědné aktivity u nás?
Podobně jako na holdingové úrovni. Shodou okolností jsme se nově zapojili i do podpory SOS dětských vesniček.

Co vás k tomu vedlo?
Společensky odpovědné aktivity v OVB stojí na několika tematických nohou. Podpora dětí, mladých lidí nebo rodin, které jsou společensky nebo ekonomicky hendikepované, dárcovství krve, zvyšování finanční gramotnosti a konkrétní podpora jednotlivců ve svízelné situaci – ať již společensky nebo zdravotně. 

Jako první jste zmínil děti a mladé lidi.
Samozřejmě, spokojené dětství, pocit podpory, rodinné pohody a zabezpečení je pro děti a mladé lidi pro jejich budoucí úspěch v životě klíčový. Historicky navazujeme na aktivitu, kdy byla naše společnost dlouhodobě generálním partnerem a dobrodárcem charitativního projektu Kouzelná přání, díky kterému pomáhala několik let plnit přání handicapovaným dětem, seniorům, sociálně či ekonomicky slabším osobám. Kromě vlastních příspěvků na konkrétní přání financovala i chod projektu. Klíčová byla i myšlenka, že každá koruna, kterou dobrodárci přispěli, šla na konkrétní přání. Projekt jsme financovali až do jeho konce, kdy zakladatelky, maminky na mateřské dovolené, odešly zpět do práce.

Jak vypadají aktivity zaměřené na děti teď? Co zmiňované partnerství s SOS dětskými vesničkami?
Jde o novou aktivitu, kterou bychom rádi podporovali i do budoucna. Z několika tematických okruhů, které SOS dětské vesničky podporují, jsme si vybrali 3 oblasti cílící přímo na pomoc dětem nebo rodinám. Jde o preventivní pomoc pro rodiny, podporu pěstounských rodin a okamžitou pomoc dětem. Jsem rád, že spolupráci navazujeme právě v době, kdy i SOS dětské vesničky v důsledku pandemie covid-19 pociťují nižší příjmy z darů. 

Letos jste byli i generálním partnerem Letního podnikatelského kempu Nadace ZET. Pro koho je určen a co je jeho náplní? 
Cílem kempu je seznámit mladé lidi s tím, co je to být dobrým zaměstnancem, ukázat, jak se stát profesionálem ve svém oboru anebo jak začít podnikat. Předat jim informace, znalosti a hlavně dobré příklady. Program kempu klade důraz na vzdělávání a osobní rozvoj  jednotlivých účastníků. Podporuje a vytváří jejich osobní zodpovědnost za uplatnění se na trhu práce. Dlouhodobým posláním kempu je jejich příprava na úspěšné zařazení do běžného života po odchodu z dětského domova nebo azylových domů. Obsahem kampu jsou inspirativní přednášky, pracovní skupiny a individuální konzultace s plněním úkolů. Účastníci se setkávají se zkušenými podnikateli, investory, kouči, kteří se soustředí nejen na prezentační dovednosti, ale také vysvětlují důležitost a nástrahy příprav byznys plánu a logiku, s jakou se rozvíjí jakýkoliv podnikatelský záměr, až k testování základní myšlenky v praxi. Nemusí ale jít, vzhledem k různému
věku účastníků, jen o podnikatelský plán, ale i o projekty v rámci komunity, ve které se mladí lidé pohybují, nebo o jejich všeobecný rozvoj. Vyvrcholením kempu je pak prezentace podnikatelského záměru nebo změnového projektu před komisí organizátorů a podporovatelů kempu. Na letošním pátém ročníku svoji prezentaci předneslo dvanáct účastníků kempu ve věku 13–27 let. Proč se dlouhodobě do této aktivity zapojujeme? Jsou za ní totiž vidět reálné úspěšné projekty a prokazatelný rozvojový efekt u absolventů. To svědčí o životaschopnosti tohoto modelu pomoci mladým sociálně znevýhodněným lidem. A je to i důvod, proč v rámci spolupráce podporujeme navíc po dobu celého roku i vybraného účastníka. V minulém roce to byl například Honza Oulehla s projektem Honzovy řízky.

Darování krve je další z vašich aktivit, jak probíhá?
Již čtvrtý rok běží projekt Daruj krev s OVB, do kterého se zapojuje jak centrála, tak hlavně desítky našich poradců. Jde o darování krve a jejích derivátů, jakými je například krevní plazma. Letos jsme projekt rozšířili i o darování kostní dřeně. Celkově se, i s letošním nedokončeným a covidem poznamenaným rokem, darovaly téměř tři hektolitry krve a jejích derivátů. 

K vašemu typu podnikání má asi nejblíže zvyšování finanční gramotnosti...
Je to jedna z našich dalších stěžejních aktivit. Máme k tomu připravenou metodickou pomůcku a online hru „Moje Familie“. Je cílena zejména na zvyšování finanční gramotnosti žáků hlavně druhého stupně základních škol. Celý koncept pronikl i na Slovensko a Ukrajinu. Naši finanční poradci, dobrovolně, chodí učit děti na základních školách srozumitelnou formou základní finanční pojmy vážící se k produktům a rodinným financím. Jde o kombinaci interaktivní přednášky a online hry, kde se děti snaží postarat o rodinu, její potřeby. Řeší příjmy, výdaje, aktivity potřebné pro vydělání peněz a spotřebu. Díky tomu si uvědomují, jaké to je vyjít s penězi, že vše něco stojí a že každý člen domácnosti má svoje potřeby, často rozdílné. Ve zvyšování finanční gramotnosti nejde jen o základní školy, ale i o školy střední a vysoké. Aktivity poradců se ale zaměřují i na přednášky pro různé jiné cílové skupiny. Například jsou aktivní v municipalitách, vzdělávají lidi ve státním sektoru, sportovce a podobně. Soudě podle odezvy jsou takové přednášky našich poradců, tedy lidí z praxe, velice pozitivně vnímány. V oblasti finanční gramotnosti je zkrátka pořád co zlepšovat, a to bez ohledu na profesi, věk a vzdělání.


Jsou aktivity nějak centrálně řízené nebo se může zapojit kdokoliv s jakoukoliv aktivitou?
Obojí. To, co jsem již zmiňoval, jsou aktivity organizované centrálou. Ty by samozřejmě nebyly možné nebýt dobré práce našich finančních poradců, díky kterým se firmě daří, a může tak část svého hospodářského výsledku věnovat právě na tuto podporu. A je tu i neméně důležitá aktivita samotných finančních poradců. Vnímám to tak, že ať již organizovaně nebo zcela přirozeně přinášejí společensky hodnotnou službu tím, že při každém setkání s klientem zvyšují jeho finanční gramotnost, protože k jejich práci zcela logicky patří jasné vysvětlení produktů, způsobu řešení klientových potřeb a alternativ, které mohou nastat, když se klient rozhodne pro nějakou variantu řešení. Naši poradci, kterých je několik tisíc, mají ale i své vlastní společensky odpovědné aktivity. Počínaje různou finanční podporou konkrétních lidí, spolků, charit, nadací apod. až po týmově organizované způsoby pomoci např. v domovech důchodců nebo sbírky i v řádů statisíců korun. Takových aktivit, s různě vybranými částkami, jsou mezi našimi poradci desítky. Často se také jedná o podporu konkrétních klientů, respektive jejich dětí. A v tom vidím prakticky uplatněnou zásadu „Mysli globálně, jednej lokálně“. Nejlepší pocit přeci je, když dokážete vidět výsledek vaší práce a podpory okamžitě a víte, že se peníze nikde neztratí cestou. Pracovně společenské propojení finančního poradenství, které v takových případech přerůstá v silná přátelství s klienty, pak dává našemu oboru ještě větší smysl.