Společensky odpovědné aktivity v roce 2022

|

Společensky odpovědné aktivity mají v OVB své pevné místo. Dílem v režii centrály a dílem prostřednictvím aktivit našich finančních poradců.

Tradiční zaměření na děti, zvyšování finanční gramotnosti a darování krve bylo letos rozšířeno ještě o pomoc Ukrajině. Válečný konflikt bohužel zasáhl jednu z našich šestnácti zemí, ve kterých má OVB Holding zastoupení, Ukrajinu. Naše reakce v podobě pomoci byla velice rychlá. Hned na začátku válečného konfliktu jsme se spojili s etablovanou neziskovou organizací Člověk v tísni a vyhlásili jsme finanční sbírku. 

Během necelých 4 dnů se nám podařilo vybrat na pomoc Ukrajině více než 700 000 Kč. Díky příspěvkům zejména našich finančních poradců a centrály se nakonec vybralo 870 500 Kč. Tím ale pomoc nekončila. Druhou aktivitou, do níž se jak poradci, tak zaměstnanci finanční podporou zapojili, byl celoholdingový projekt „Younited we help“. Díky zapojení všech 16 zemí holdingu se peníze, o které se stará charitativní organizace holdingu OVB Hilfswerk Menschen in Not e.V., velice rychle a cíleně přerozdělují našim kolegům, ukrajinským finančním poradcům, kteří jsou v humanitární tísni. Vlna solidarity ale pokračuje dále. A to individuální pomocí poradců a zaměstnanců centrály. Jde o různé formy: od finančních darů až po poskytnutí i dlouhodobých ubytování pro rodiny ukrajinských uprchlíků. 

Další stěžejní a tradiční společensky odpovědnou aktivitou je spolupráce s Nadací ZET, která organizuje Letní podnikatelský kemp. Letos se konal sedmý ročník a OVB s ním spojila svou podporu již šestým rokem. Vybrané mladé lidi z dětských domovů, domovů na půli cesty nebo děti z neúplných nebo rozvrácených rodin čekalo celkem šest rozvojových dní. Účastníci kempu jsou seznamováni i s odkazem Tomáše Bati. Ten stavěl svůj model řízení na několika stále platných principech, které měli účastníci vytištěné na svých trikách. Šlo o systém 4S: Spolupráce, Spoluodpovědnost, Spoluúčast a Spolupodnikání. Mimochodem, o stálé životaschopnosti těchto principů se v OVB přesvědčujeme každý den.

Kemp po intenzivní každodenní práci vyvrcholil prezentacemi vlastních podnikatelských nebo rozvojových projektů před hodnoticí komisí. Ty měly různou formu – mluvené slovo, powerpoint, kreslené vizuály, ale i hrané scénky. Z výstupů bylo vidět, jakou obrovskou cestu za týden všichni účastníci kempu ušli. Vyhlášení vítězů jak v kategoriích jednotlivců, tak týmů bylo vyústěním společně stráveného času s mentory, na workshopech nebo otázkami na podnikatele, kteří se přijeli podělit o své příběhy. Jsme hrdí na to, že se jako OVB už šest let můžeme v rámci Letního podnikatelského kempu partnersky spolupodílet na začátcích budoucích úspěšných příběhů mladých lidí, kteří zejména v dětských domovech a rozvrácených rodinách nemají stejnou startovací pozici do dospělého života jako většina jejich vrstevníků.

Dalším, interním, projektem je již šestý rok projekt „Daruj krev s OVB“, který jsme v roce 2019 rozšířili o dárcovství kostní dřeně. V této aktivitě se angažují jak finanční poradci OVB, tak i centrála. Dárcovství životodárné tekutiny, které je stále akutní nedostatek, se tak stalo pro desítky lidí pravidelnou součástí jejich života. Za celou dobu se tak již darovaly téměř 4 hektolitry krve a jejích dalších částí. Dárcovství krve vnímáme jako natolik důležitou aktivitu, že dárci mají i své pravidelné místo v rámci výroční konference OVB, kde jsou všichni vyhlašováni. 

Naprosto přirozenou a nejrozšířenější společensky odpovědnou aktivitou je zvyšování finanční gramotnosti. Od druhého stupně základní školy přes střední školy až po školy vysoké. Naši finanční poradci ale pořádají semináře i pro firmy, municipality, státní sektor. Původní myšlenka zaměřená na druhý stupeň základních škol, ke které máme zpracovanou i online hru Moje familie, byla inspirací i pro ostatní země. V době před válečným konfliktem na Ukrajině začali poradci OVB tento koncept rozvíjet pilotně ve Lvovské oblasti. Byl spojený se soutěží, a dokonce ti nejlepší žáci základních škol navštívili Českou republiku a centrálu OVB. Největší počet společensky odpovědných aktivit se ale děje mezi našimi několika tisíci poradci. Jde o různou finanční podporu konkrétních lidí, spolků, charit, nadací apod. až po týmově organizované způsoby pomoci např. v domovech důchodců nebo sbírky i v řádu statisíců korun. Často se také jedná o podporu konkrétních klientů, respektive jejich dětí. Pracovně společenské propojení finančního poradenství, které v takových případech přerůstá v silná přátelství s klienty, pak dává našemu oboru ještě větší smysl.