Podnikatelský kemp pro mladé za podpory OVB

|

Kromě desítek charitativních projektů, které podporují spolupracovníci OVB v jednotlivých ředitelstvích, projektu Daruj Krev s OVB do kterého je zapojena jak centrála, tak hlavně všichni poradci a projektu Moje Familie zaměřeného na zvyšování finanční gramotnosti, který se rozrostl už do dalších dvou zemí – Slovenska a na Ukrajinu, je další klíčovou aktivitou centrály podpora Nadace ZET pana profesora Milana Zeleného. OVB tak navazuje na tradici pomáhat znevýhodněným poté, co zakladatelky dlouhodobého projektu Kouzelná přání – maminky na mateřské dovolené, úspěšný projekt pro nedostatek času ukončily. OVB v něm pomáhala plnit přání handicapovaným dětem, seniorům, sociálně či ekonomicky slabším osobám. Kromě vlastních konkrétních přání financovala i chod projektu až do jeho ukončení.

V současné době OVB Allfinanz již třetí rok pokračuje v partnerství Letního podnikatelského kempu pro mladé, který se koná již tradičně koncem července ve Vilémově. Letní podnikatelské kempy jsou tábory pro mladé, znevýhodněné nebo handicapované, s cílem probuzení talentu, povzbuzení chuti do života a pomoci při budování sebevědomí a schopností v efektivním věku tvorby charakterů a cílů mladších generací.

Jak vzniklo dlouholeté partnerství? „Na počátku byla přednáška Olgy Girstlové pro manažery OVB v rámci „D“ Konference v roce 2017. Olga Girstlová je úspěšná podnikatelka, která v roce 1990 spoluzakládala rodinnou telekomunikační společnost Gi-Ty, je držitelkou několika ocenění, jako například „Vedoucí podnikatelka světa“, kterou dostala v roce 1999 v Monaku, či trofeje Křišťálové srdce za etiku v podnikání. Ta celou odměnu za vystoupení na manažerské konferenci OVB věnovala právě na projekt zaměřený na sociálně znevýhodněné mladé lidi, kteří obvykle pocházejí z dětských domovů, aktuálně v nich žijí, nebo jsou v domovech na půli cesty a mají chuť do vlastního podnikání, nebo jiných aktivit, ze kterých může podnikání vyplynout. Jinými slovy, mají znevýhodněnou startovní pozici“ říká marketingový ředitel OVB Dušan Pavlů, který se letošního podnikatelského kempu zúčastnil.

Jak takový kemp vypadá a co se v něm mladí budoucí podnikatelé naučí? „Jde o kombinaci přednášek se zajímavými lidmi, podnikateli, investory, kouči, koučinku, osvojování si prezentačních dovedností, a hlavně přípravy business plánu konkrétního projektu, který může být jak z oblasti komunitního fungování, tak již může jít o konkrétní podnikatelský záměr. Vždy záleží na věku daného účastníka. Účastníky na straně sponzorů, mentorů a koučů byli například Petr Ludwig, motivátor, školitel a autor knihy Konec prokrastinace, Martin Rada, generální ředitel Agrotecu, swingový zpěvák Jan Smigmator, Jannis Samaras podnikatel stojící např. za značkami Kofola či UGO, podnikatel Petr Krištofovič, podnikatelé a investoři Jan a Dana Sušeňovi, brněnský podnikatel v pohostinství a hoteliérství Jan Vlachynský a další“, říká Dušan Pavlů.

Co je tedy výstupem kempu? „Výstupem je obdoba dne D, který před časem běžel v televizi, kdy účastníci po celotýdenní přípravě finišující koučováním v oblasti sebeprezentace, podnikatelského záměru, předstoupí před několikačlennou komisi složenou ze sponzorů. Ta pak udělí ceny a vybere nejlepší podnikatelské záměry, projekty. Následně se jednotliví sponzoři stanou kouči, mentory a v průběhu roku jednotlivé projekty rozpracují a snaží se ověřit životaschopnost podnikatelské myšlenky. Pro mne bylo velice silné, když jsem si v rámci představování a pak v diskusích s jednotlivými mladými lidmi, mohl uvědomit, na jak rozdílných startovacích pozicích se ne vlastní vinou, ale vinou prostředí můžeme ocitnout. Věty typu „Už bydlím“, nebo „Chci odejít z dětského domova mít vlastní bydlení a vzít si k sobě sourozence a postarat se o ně“, nebo „Nebýt jako rodiče“ vám dá úplně jiný náhled na to, co považujeme za standard a neuvědomujeme si tak, jakou přirozenou výhodu většina z nás má,“ zamýšlí se nad přínosem Dušan Pavlů.

Podnikatelské kempy pro mladé začala OVB sponzorovat již před třemi lety jako celek, ale letos se spolupráci rozšířila o podporu konkrétního projektu Honzovy řízky.

Jaká byla cesta od první myšlenky až k fungujícímu podnikání? „V 16 letech jsem se ocitl v azylovém domě a uvědomil si jednu důležitou věc. 
Mám sice těžší startovací bloky, ale pokud si to odpracuji, udělá to ze mě silnějšího člověka. 
Snažil jsem se na sobě pracovat a zapojoval se různých projektů, startupů a zkoušel vymyslet, jak se uplatním na trhu práce. Myslel jsem si, že jsem na vše sám. Podnikatelský kemp mi ukázal, že se mohu opřít o zkušené mentory, kteří mi pomohou v začátku. 
Myšlenka Honzových řízků vznikla v debatě s panem profesorem Zeleným během 2. ročníku kempu a na konci týdne jsem již prezentoval svůj podnikatelský záměr. 
Během roku jsem nápad několikrát přehodnotil až do současné podoby. Jsem velký snílek a díky spolupráci s Olgou Girstlovou jsem dokázal udělat první kroky k fungujícímu podniku. 
Mým velkým snem je pomoci mladšímu bratrovi. Letos jsem ho přivedl na kemp, kde prezentoval svoji budoucí truhlářskou kariéru. Jednou si ho vezmu k sobě a pomůžu mu žít plnohodnotný a šťastný život“ říká Honza Oulehla, 19letý budoucí student vysoké školy.

A jak hodnotí spolupráci sama Olga Girstlová, která je hlavní osobou podnikatelských kempů pro mladé?

„Velmi si vážíme podpory společnosti OVB, která již třetí rok letní podnikatelský kemp podporuje. Díky její podpoře podnikatelský kemp absolvovalo několik účastníků z celé ČR. Ti se tak mohli připravit na své budoucí profesní role začínajících živnostníků a podnikatelů. Díky OVB jsme mohli pozvat do programu kempu významné podnikatele a natočit videa účastníků kempu, se kterými dále pracujeme v rámci jejich dalšího osobního rozvoje“.

Jaké jsou další plány, teď primárně pro nadcházející 5. ročník? Uvažujete o komercionalizaci kempů nebo zatím zůstanou na úrovni projektu placeného ze sponzorských darů?

Letní podnikatelský kemp pro mládež z dětských domovů, azylových domů a sociálně slabých rodin zůstane pro další ročníky ve stejné koncepci, a to s cílovým zaměřením na mladé lidí, kteří naši podporu a pomoc potřebují. Budeme pro ně opět zajištovat podporu sponzorů a dárců, kteří svou pomocí organizaci a financování kempu zajistí. Dále plánujeme oslovit více dobrovolníků, kteří mohou pomoci přímo na místě anebo mohou být lektory na vybrané části programu kempu. Pokud bychom organizovali komerční formu letního podnikatelského kempu pro mladé lidi, tak jedině proto, abychom pomohli získat více finančních prostředků pro mládež z dětských domovů, azylových domů a sociálně slabých rodin.