Čtvrtá manažerská „D“ konference OVB Česká republika

|

21. září 2017 tak na setkání dorazilo přes 100 top manažerů OVB z pozic BD, RD, LD a zástupců centrály a holdingu.

Konferenci po společném obědě zahájil Miroslav Řezník, generální ředitel a předseda představenstva OVB Allfinanz Česká republika. Podrobně seznámil účastníky s aktivitami centrály a nejdůležitějšími obchodními iniciativami roku. Vyzdvihl nejlepší spolupracovníky v oblasti produkce a náboru. Dále okomentoval dění na trhu finančního poradenství a finančního trhu obecně, kde zdůraznil některé tržní příležitosti a trendy. Poté předal slovo M. Freisovi, CEO holdingu, který přítomné seznámil s holdingovou strategií „OVB Evolution 2022“. Česká republika se tak stala první zemí, kde byla tato strategie prezentována.

V druhém bloku konference se podělila o svůj podnikatelský příběh Olga Girstlová, která spoluzaložila telekomunikační firmu GiTy, již pak úspěšně prodala. V současné době se kromě jiných aktivit angažuje v Nadaci Zet profesora Milana Zeleného, jejímiž činnostmi je i podpora mladých a talentovaných dětí ze sociálně znevýhodněných rodin (tyto aktivity v rámci Nadace ZET podporuje od roku 2017 i OVB Allfinanz). Součástí prezentace Olgy Girstlové bylo shrnutí manažerského přístupu založeného na nejlepších praktikách vycházejících z manažerského přístupu Tomáše Bati. Olga Girstlová, která byla mimo spoustu dalších ocenění vyhlášena i nejlepší podnikatelkou světa, věnovala část své prezentace i fenoménu silných osobností a týmové práci s akcentem na roli žen manažerek v týmu. Prezentaci zakončila tématem překonávání překážek v podnikatelském prostředí na příkladu expanze J. A. Bati do Brazílie, kde tento podnikatel založil několik měst s plně funkční infrastrukturou a průmyslem.

Třetí částí „D“ konference byla prezentace Evy Králové z mezinárodní agentury TNS Kantar. Ta v hodinovém vystoupení zprostředkovala na výstupech kombinovaného kvalitativního a kvantitativního výzkumu vhledy do chování generací X, Y, Z. Prezentovala dramatické rozdíly v chování daných generací, trendů, které je ovlivňují, způsobu získávání informací, pohledu na finanční problematiku a očekávání od pracovního trhu.

Konference byla zakončena neformální diskusí zástupců struktur, centrály a holdingu.