OVB Journal

Přehled > Články > Women Day slovenský ryze ženský Seminář  

Women Day slovenský ryze ženský Seminář  

Na Slovensku se konal originální, ryze ženský seminář zaměřený na ženy podnikatelky v OVB.

Vedla jej i na Slovensku působící SSLD PhDr. Hana Slezáková spolu s oblíbenou moderátorkou Adélou Banášovou a moderátorem a vegetariánským kuchařem Martinem Pyco Rauschem. Jako host byl v závěru dne Hanou Slezákovou zpovídán v interview zpěvák a herec Vojtěch Dyk. Pozváno bylo 500 žen z OVB.

Co bylo cílem Women Day?

Sejít se v tom úžasném počtu pěti set aktivních podnikatelek na jednom místě, povzbudit ženy, odměnit je za pracovitost zajímavým celodenním programem, podpořit jejich sebevědomí pro další práci a postup kariérním žebříčkem v OVB, možnost strávit den s ženskými kolegyněmi – přednášejícími, které to ve svém oboru dotáhly daleko a mají vůli se o to know-how rozdělit. 

Women Day

Jak vůbec vznikla myšlenka čistě ženského semináře Women Day?

Myšlenka se zrodila v MetLife Amslico Slovensko. Následně získala podporu slovenské centrály OVB, která se aktivně zapojila. Seminář vznikl jako poděkování cílové skupině žen, které si budují své struktury v OVB, a zároveň jako platforma sloužící k jejich podpoře, motivaci, větší vůli k dynamičtějšímu rozvoji, než jaký je doposud. Položili jsme si základní otázku, která byla zároveň i zadáním pro mě a můj interaktivní blok: „Čím to je, že ve vyšších pozicích kariérního plánu OVB je o tolik méně žen než mužů?“ Níže, to je pozice Reprezentant, GST, je to cca půl napůl, ale na pozici LD v SR není žena žádná, na RD jsou dvě, BD je žen osm. Z celkových 60 slovenských ředitelů. V ČR máme zemské ředitelky 4 a od pozice BD jich je přes 20 %. Kde je brzda? Čím to, že se ženy nedostanou – nebo nechtějí – výše?

Jak seminář probíhal?

OVB ženy přijely do nádherného hotelu ve slovenském Sliači, hrdě se podepsaly do prezenční listiny, neboť poptávka po tomto dlouhodobě avizovaném semináři, včetně detailního programu, převyšovala nabídku. Rozdělily se na skupiny, jedna se účastnila semináře, další relaxačních záležitostí, jako byly konzultace s kadeřnicemi, vizážistkami, wellness, skupinová cvičení, dietologický kroužek. O přestávkách jsem byla zasypaná „individuálními konzultacemi“. Začalo to oslovením některé z účastnic: „Prepáčte a možem sa vás spýtať…“ V momentě se rozrostl kroužek žen na několik desítek, a tak jsme vlastně pokračovaly po oficiální přednášce diskuzním kroužkem. Odvezla jsem si takové množství pozvání do jednotlivých firem slovenských kolegyň a zájmu o visit office v naší SSLD kanceláři Uherský Brod, že to nejde ani fyzicky zvládnout. Hledáme řešení. Adéla Banášová se smála našim přestávkovým „masovým individuálním“ diskusím, a že také přijede. Mimochodem – je to to velmi milá žena, žádná nabubřelost, žádná „celebritní nemoc“, jak se to často stává těm jedincům, co nezvládnou peníze. Po jejím vstupu radil Martin Pyco Rausch, jak rychle a zdravě vařit, jak tedy po gastronomické stránce uspokojit rodinu a ušetřit čas pro podnikání. K dispozici bylo celodenní občerstvení. Prostě dokonalé spojení vzdělávání a rozmazlování s motivačním nábojem. 

Women Day

Vy jste úspěšná super senior zemská ředitelka působící v několika zemích. Vidíte v OVB rozdíly mezi muži a ženami?

Já ne. Rozhodně mi muži cestu od pozice Reprezentant až LD nijak, ani minimálně, neusnadnili, ale tady neřešíme přednost ve dveřích, ale kariéru! Současně žádné překážky, zadržení jmenování na vyšší pozice jsem neměla a nepřipustila. Vše šlo objektivně tak jako u kolegů mužů. Mám pocit, že na Slovensku si to pomalejší kráčení kariérovým plánem dělají ženy trochu samy. Na Slovensku mám několik skvělých kolegyň, které patří přímo do firmy (SSLD)3 Slezákovi, resp. (SSLD)3 Hana +Pavel+ Dita) – a díky nim jsem věděla, o čem a v jaké míře přednášet, co je doopravdy tlačí, co je brzdou v jejich podnikatelském úspěchu, a mohla se tak vyhnout frázím, škodlivému nafukování hlav  a všeobecným pravdám. Šlo i o to, aby si ženy uvědomily, že mají své silné stránky. Jsou to obvykle poctivky, jsou empatické, mají organizační schopnosti z vedení domácnosti, pečlivě se připravují na poradenství, mají smysl pro detail a dokonalý klientský servis. To jsou životaschopné kvality na nižších stupních kariéry, ze kterých ale s postupem v hierarchii musí slevit, resp. využít tu doposud, myslím si, že nedoceněnou, výhodu strukturální firmy. Strukturální firma je o delegování, o základních manažerských dovednostech. Přílišné ulpívání na detailech a snaha si dělat vše sama je na vyšších patrech KP cestou do pekel. Co je pro ženy klíčové, je naučit se hrát jednotlivé role, které jsou stejně dané pro jakéhokoliv spolupracovníka ve firmě. A ty role se samozřejmě liší podle kariérního stupně. Jinými slovy umět vést porady, semináře, konzultace, rozhodovat, mít zodpovědnost a v této souvislosti zapomenout nebo neřešit, zda jsem muž nebo žena! V OVB není živná půda pro dělení finančních poradců, manažerů nebo lídrů na kategorie muži a ženy! Samozřejmě jen potud, pokud to samy submisivně ženy nedopustí nebo nevyžadují.

Co jsou nejčastější otázky, oblasti, které ženy trápí? Co se ženám nejvíce s kariérou a sebevědomím honí v hlavě?

Přijde mi, že ženy příliš často řeší, že to nejde, že se nemohou posunout dál a že to stejně ani v budoucnu nepůjde. Těch důvodů, přesněji řečeno záminek, je hodně. Například – žena má život více rozdroben – na mateřství, partnerství, domácnost, práci, vzdělávání, starost o staré rodiče, kde se také více očekává od dcer než od synů. Umění je si to uzpůsobit tak, aby jednotlivé role nešly proti sobě, ale doplňovaly se a tvořily zajímavou barevnou duhu. Tomu naštěstí napomáhá obsah podnikatelské práce a měnící se možnosti na jednotlivých pozicích a celá filozofie strukturální firmy, jako je OVB. Specifické otázky a témata, se kterými ženy bojují, se týkají také faktu, že od určité pozice v KP OVB ženy vydělávají více než jejich muži v běžném zaměstnání, a to narušuje zaběhlý stereotyp o muži živiteli. Další z důvodů, proč ustrnout na pozici – v zájmu rodinného smíru. Nejezdit na školení, nebýt často u klientů, nescházet se na firemních poradách. Uvedla jsem v přednášce, že tento bod máme nejen u nás doma, ale v celém (SSLD)3 OVB krásně vyřešen. Příklady táhnou, a tak v naší firmě dle našeho vzoru podniká nejvyšší počet partnerských párů z evropského OVB.

Women Day

A spousta věcí je vyřešena, máme společná témata, jsme do problematiky zapojeni, rozumíme, o co jde, a i radost z úspěchu bývá dvojnásobná. V našem LD organizujeme v průběhu roku i řadu relax akcí pro partnerské páry. Přítomné ženy si stěžovaly, že je těžké udržet autoritu, zejména mají-li nižší vzdělání, jsou-li mladší než strukturálně podřízení, nebo mají-li ve své firmě muže. Není to objektivní postoj, je to jen a jen v hlavě a souvisí to s výše uvedeným, že je třeba hrát správně svoji roli, tzn. v tomto případě roli vedoucí, nadřízené, šéfky. Myslím, že jsem posluchačky zcela „odbourala“ srovnáním, zda často zažívají, že lidé vzdělanější, lidé starší, muži atd. polemizují s mladým lékařem či knězem! Je to opět jen otázka umět si udělat respekt v pracovní roli, a to bez záminek a neopodstatněných důvodů. Posluchačky dále trápilo, že staví ryze ženské kolektivy. To je samo o sobě speciální téma, ke kterému jsme měly velkou diskusi. Moje zkušenosti říkají, že ryze ženské firmy nemohou fungovat, to se vždycky zvrhne. Tady mám na mysli zvrhne od témat klientely a rekrutingu na témata nemoci, dětičky, chlapi, nakupování, starosti, diety… a je po podnikání a po kariéře. 

Jak na to, co funguje, aby žena dokázala vybudovat svoji strukturu?

Není jednodušší otázky, tedy vlastně odpovědi. Nedělit spolupracovníky na muže, ženy, na mladé a staré – to je největší chyba. Vytvářet smíšené firmy. Moje poučka zní: „nezapomeňte budovat firmu půl na půl, tzn. 30 % žen a 70 % mužů.“ Ženský element nemůže radikálně převažovat, v něm muži jednotlivci zahynou. Naopak to platí podobně, ryze mužské OVB firmy sice nezahynou, ale vidím to, nebývají to firmy s tou správnou tvůrčí atmosférou a s dlouhodobostí na finančním trhu. Na ženy to samozřejmě klade větší nároky, zejména na přípravu porad a školení. Tam je důležité – a jsme opět u toho – naučit se oddělovat role. J e to jako na jevišti v divadle. Vedu-li poradu se strukturálně podřízenými spolupracovníky, vystupuji z pozice vedoucího, v tento okamžik je to moje role. Držím se tématu, programu a nesmím si ho nechat rozbít. Klíčová je příprava. Nevěřím na mluvčí spatra. Možná to umí jeden z milionu (bohužel, každý třetí mluvčí spatra si o sobě myslí, že je ten jeden z milionu!). Chtějí-li být ženy vedoucí či ředitelky úspěšné, ale to platí i pro muže, musí dát velký důraz na přípravu akce pro firmu. Příprava na skutečně kvalitní poradu či seminář zabezpečené materiálově, myšlenkově, aby měla spád, byla korektní, zaujala a měla přesah do praxe, zabere tolik času jako seminář samotný (tedy na 4 hodiny porady 4 hodiny přípravy). A také věřit, že práce, kterou dělám, tedy finanční poradenství, má smysl, že přináší užitek, že je to běh na dlouhou trať. A pak vybudujete i mega firmu.

Co je vaše krédo pro úspěšné budování strukturální firmy v řadách OVB?

Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.

PhDr. Hana Slezáková

PhDr. Hana Slezáková

První žena, která dosáhla pozice LD nejen v ČR, ale i v OVB Evropa.

Původní povolání: středoškolská profesorka.

Začátek u OVB: 25. 3. 1996.

OVB kariéra: LD od 1. 1. 2004, SSLD od 1. 4. 2010.

Aktivita v následujících zemích OVB kromě ČR: SR , Ukrajina, Chorvatsko, Polsko.

Text: OVB , Foto: archiv OVB

související témata