Kouzelná přání 2017

|

Jak napovídá název, tento spolek pomáhá plnit přání těm, co to potřebují. Projekt, jehož generálním partnerem je OVB Allfinanz, a. s., odstartovala Alena Zdvihalová společně se svou sestrou a dvěma kamarádkami. „Za dobu fungování se nám podařilo splnit už téměř 200 přání, z toho 36 v uplynulém roce, celkově se vybralo 3 310 751 Kč,“ říká zakladatelka projektu, která nám poskytla rozhovor, v němž hodnotí úspěchy roku 2017.

Kouzelná přání tvoří tým nadšených lidí, kteří se snaží hledat DOBRODÁRCE, kteří jakoukoli formou, i svou vlastní, pomohou splnit jasné přání konkrétním lidem. Úplně prvním projektem byl už v roce 2012 charitativní kalendář se známými sportovci a fotografem Jakubem Ludvíkem. Zde vyšlo najevo, že lidé rádi podpoří či přispějí, a tak se jim ukázalo 12 konkrétních přání, které měly děti vyfocené na kalendáři. Následně se do projektu začali zapojovat další lidé, které myšlenka zaujala, a ptali se, kam by i oni mohli přispět menší či větší částkou nebo materiální pomocí.

Zájem stále stoupal, a tak Alena Zdvihalová spolu se svou sestrou a dvěma kamarádkami na mateřské dovolené založily spolek Kouzelná přání. Poslání je jasné – šířit myšlenku přímé pomoci a nebát se snít. Vše se může stát, stačí si jen přát.

Spolupráce pokračuje také v roce 2018 a i díky příspěvku od OVB se splnilo 5 dalších přání, například asistenční pejsek pro Toma z Prahy či příspěvek na školné pro Zorku, která je na vozíčku a špatně vidí.

Jak byste hodnotila rok 2017 z pohledu neziskové organizace?

Velice kladně. Opět se nám podařilo splnit mnoho konkrétních přání, navázat několik zajímavých spojení a zajistit dlouhodobé podpory pro rodiny s vážně nemocnými dětmi.

Co berete jako největší úspěch,kterého se vám v tomtokalendářním roce povedlo dosáhnout?

V létě byl realizován „Světový tábor pro děti s nervosvalovým onemocněním“. Jednalo se o jedinečný projekt, protože všechny děti jsou odkázány na invalidní vozík a dvě z nich jsou bohužel již na ventilaci. Nicméně díky skvělé organizaci realizačního týmu, profesionálního týmu asistentů z řad studentů medicíny, odborného dohledu sester z jednotky ARO a úžasného a nápaditého programu, za který bych chtěla poděkovat všem zúčastněným, se líbilo. Jako přidanou hodnotu bych viděla to, že rodiče si mohli odpočinout a nabrat síly. Což se v některých případech stalo i po několika letech.

Jakou roli měla společnost OVB Allfinanz jako hlavní dobrodárce a generální partner nadace?

Výraznou! Bez její podpory bychom vlastně nemohli fungovat. Zajištuje nám zázemí, stabilitu, volnost v rozhodování a možnost odevzdávat vybrané finance do posledního haléře. Není z nich potřeba nic ukrajovat na administrativní věci, které souvisí přímo s chodem projektu. Sympatické je i to, že vedle těchto peněz se OVB rozhodla plnit i některá konkrétní přání, na která se vybírají prostředky například na každoroční konferenci FKT.

Jaké nejnáročnější/nejsrdečnější přání se zatím povedlo nadaci splnit?

Každé z přání je náročné splnit. Ale kdybych měla být konkrétnější a jít jmenovitě, tak zajistit zmíněný tábor pro děti s nervosvalovým onemocněním.

Ale také přání „kouzelná setkání“ byla velice krásná! Jednalo se vždy o setkání se známou osobností. Například seniorky z DPS Libušín se potkali s Vaškem Noidem Bártou, Anna na vozíku se potkala s Tomášem Klusem, děti z dětského domova se zpěvačkou Lenny a vážně nemocný Lukas s fotbalovou Spartou. Byly to krásné okamžiky!

Jakým způsobem vás mohou dobrodárci podpořit?

Nejlépe, když si u nás vyberou přání a pomohou ho jakoukoli cestou splnit.

Jaké období bylo během dosavadního působení nadace nejtěžší?

Mezi nejtěžší období patří samozřejmě ta, kdy se dozvíme, že nás opustil někdo blízký. Většinou jsme totiž s těmi, kdo si u nás přejí, v blízkém kontaktu a bohužel velmi často jsou to lidé vážně nemocní. Takže tyto situace jsou velice těžké.