Petr Horejš: Zkoušku MFP bych doporučil každému

|

Oblastní vedoucí společnosti OVB Allfinanz Petr Horejš ze zemského ředitelství Jana Hamra kromě testových otázek zodpověděl i pár našich na téma jak zkouška probíhala a jestli dle jeho názoru má smysl.

Jak celkově hodnotíte aktivitu ČASF, tedy vznik praktického programu s možností získat titul Master of Financial Planning?

Tento vzdělávací program je hodně orientován na praktické znalosti a dovednosti poradce a účastnit se ho je možné pouze po úspěšném absolvování veškerých zákonných zkoušek (penze, úvěry, investice, pojištění). Tento program s možností získat profesní titul MFP hodnotím velice kladně, neboť tyto aktivity ČASF posouvají profesionální finanční poradenství na vyšší stupeň.

Jak jste se o možnosti absolvovat tuto zkoušku dozvěděl?

O možnosti účastnit se tohoto programu a absolvovat zkoušku jsem se dozvěděl od centrály OVB Allfinanz, která v rámci vzdělávání spolupracovníků nabízela tuto možnost od ČASF.

Jaká byla vaše motivace pro absolvování zkoušky MFP?

Obecně tento titul MFP potvrzuje vyšší kvality poradce v oblasti finančního plánování. Jedny z mých motivací zajisté byly odlišit se od konkurenčních poradců, a získat nové praktické dovednosti a zkušenosti. Jako další významný bod bych uvedl potvrzení mnou poskytovaných odborných služeb klientům v oblasti finančního plánování.

Popište nám prosím, jak zkouška probíhala.

Samotná zkouška je rozdělena na teoretickou část, která ověřuje znalosti poradce. Při nesplnění první části, není možné pokračovat druhou částí zkoušky, kterou představuje obhajoba případové studie - vytvoření finančního plánu pro klienta, který je nutné obhájit před zkušební komisí.

Jak byste hodnotil náročnost celé zkoušky Master of Financial Planning? 

Pro komplexní poradce s mnoholetou každodenní praxí s tvorbou finančních plánů je náročnost zkoušky průměrná. Naopak pro poradce bez praxe, nebo pro poradce zaměřené na jednu oblast (např. úvěry), je náročnost této zkoušky velmi vysoká.

Jak jste se na zkoušku připravoval?

Jelikož je zkouška hodně zaměřená na praktickou oblast finančního plánování, se kterou se setkávám prakticky denně, příprava představoval pár hodin denně po dobu několika týdnů. Dále jsem se samostudiem připravoval i na teoretickou část.

Splnila zkouška svým obsahem a náročností očekávání, které jste měl s ohledem na to, že výstupem je titul Master of Financial Planning?

Ač to vypadá velmi jednoduché absolvování zkoušky a získání titulu MFP, není tomu tak. Zejména před odbornou komisí při obhajobě případové studie je nutné prokázat svojí profesionalitu, zkušenosti a proklientský přístup. S ohledem na průběh a náročnost, splnila zkouška mé očekávání.

Myslíte, že titul MFP, který teď můžete používat za jménem, vám pomůže také v očích klientů?

Rozhodně. Každý klient, se kterým jsem se o titulu MFP bavil, ho vnímá velmi pozitivně, protože podle jejich slov jim dokládá mojí odbornost, profesionalitu a proklientský přístup.

Doporučil byste zkoušku MFP i dalším vašim kolegům?

Zkoušku MFP bych rozhodně doporučil každému, kdo na sobě chce pracovat.

Tento web používá cookies

Tento web používá cookies ke zlepšení uživatelského komfortu. Některé cookies soubory na tomto webu jsou nezbytné a bez nich nebude web fungovat podle očekávání. Tyto cookie soubory se nastavují při odesílání formuláře, přihlašování nebo při interakci s webem tím, že uděláte něco, co je víc než jen kliknutí na jednoduché odkazy. Používáním naší webové stránky souhlasíte se všemi cookies v souladu s našimi zásadami cookies. Používáme také některé nepodstatné soubory cookie pro anonymní sledování chování návštěvníků webu nebo pro zvýšení vaší spokojenosti s webem. Pokud s tím nesouhlasíte, nebudeme tyto cookies používat, ale některé funkce webu nemusí být dostupné. číst více