BD Kateryna Bechyňáková: Čas máme ve svých rukách

|

Podkarpatské Rusi, ale v maďarské obci. Přes Německo se pak dostala až do České republiky, kde se usadila v Praze. Podobnou oklikou se vydala i její profesní dráha. Nejprve vystudovala zdravotnickou školu a pracovala ve zdravotnictví. I tak zvládla dálkově studovat práva. Poté se živila jako konzultantka zahraničního obchodu a až následně se ocitla ve světě financí. „V tom jsem se
našla,“ říká Kateryna Bechyňáková. „V tomto oboru na mě dýchlo to, že to je ono. Takto chci žít a tohle chci dělat,“ vzpomíná na své začátky v OVB.

Podnikání pro ni bylo novým oborem. Mnoho lidí, kteří začínají s podnikáním, má potíže s organizací času. A právě time management byl zpočátku největší problém i pro Katerynu Bechyňákovou. „Člověk si musí uvědomit a následně si připomínat, že svůj čas má ve svých rukách. Že je jeho správcem i organizátorem. A kvalitu jeho zítřka určuje to, jak moudře nebo lehkomyslně s ním zachází dnes,“ poodkrývá svou filozofii. V OVB začínala v roce 2006, dnes je z ní oblastní ředitelka a podnikání má v krvi. Stejně jako OVB. I proto velmi vnímá letošní významné výročí, které OVB v Evropě slaví. „Tento milník vnímám a jsem na to náležitě hrdá,“ komentuje 50leté jubileum značky. „Prožívám to nejen na mezinárodních akcích a FKT, ale často o tom mluvím i na denní bázi. OVB jsem si zamilovala, je to moje srdcovka,“ usmívá se Kateryna Bechyňáková, která za svůj největší dosavadní úspěch považuje dosažení pozice oblastní ředitelky. Pokud by tedy úspěch hodnotila podle kritéria, které je vidět. Když se ale zamyslí hlouběji a poohlédne se i do míst, která
vidět nejsou, jmenuje jako svůj největší úspěch něco úplně jiného. „Můj největší úspěch, nejen pracovní, ale i životní, je to, že jsem se na tuto cestu vůbec vydala. A že v ní mohu pokračovat.“

K úspěchu v podnikání jí pomohla hlavně víra. Ta je důležitá pro její vnitřní fungování, které následně ovlivňuje i to venkovní. Tedy jak se člověk cítí, jak se projevuje a podobně. Zásadní vlastností, jež jí pomohla k úspěchu, je též vytrvalost. „Jde také o to rozhodnout se a vytrvat v tom rozhodnutí. Nehledě na okolí a okolnosti,“ říká Kateryna Bechyňáková. „Bez toho to také nejde. Jinak vás položí buď malá, nebo velká překážka. Ale když jste vytrvalejší než překážky a děláte, co je správné, nepoloží vás nic a budete mít úspěch,“ dodává.

V podnikání je důležitým prvkem také motivace a cíle, které s ní úzce souvisí. Katerynu Bechyňákovou motivuje hodně věcí, a to i zdánlivě obyčejných. Třeba příjemný rozhovor se spolupracovníkem, společné akce, školení, když někomu pomůže, ať už klientovi
nebo spolupracovníkovi. Nebo i velká příležitost, kterou nyní má, a smysl toho, co dělá. Fakt, že doslova může měnit životy. „A tím samým motivuji i spolupracovníky – myšlenkami, postřehy, postojem k různým situacím, životním stylem, pohodou. Prostě spokojeným životem,“ vysvětluje.

A jak tedy vypadá jeden její den? Ve svém charakteru si jsou dny podobné, každému ale dominuje jiná činnost. Například schůzky se spolupracovníky, jindy to jsou klientské schůzky, což jsou nejen setkání s jejími klienty, ale rovněž klienti začínajících spolupracovníků.
Den vyplňují také porady, školení a akce, i když ty kvůli současné situaci momentálně neprobíhají. Je pro ní ale důležité, aby to vše spojovala pohoda, dobrá nálada, radost a akčnost.

Spokojenost v pracovním i soukromém životě pak vede k tomu, že není nutné striktně oddělovat pracovní a volný čas. Kateryna Bechyňáková si pochvaluje výhodu toho, že může oba sektory bez problémů propojit. „Takhle mám pocit, že prostě žiju a můžu řídit vše svobodně, jak mi to vyhovuje. A ne podle přednastavených limitů. Můžu si udělat volno, když jiný musí pracovat, a můžu pracovat, když jiný musí mít volno,“ podotýká. Ve svém volnu ráda cvičí, pije kávu, hraje badminton a chodí nakupovat.