V budoucnu bude poptávka po zelených investicích stoupat

|

S předsedou představenstva společnosti Conseq Richardem Siudou jsme si ke konci roku 2022 povídali nejen o aktuální situaci a jejím vlivu na investice.

Jak dlouho spolupracujeme a jak hodnotíte spolupráci s OVB?

Spolupráce Conseq a OVB se datuje již od roku 2002. Ušli jsme za tu dobu společně ohromný kus cesty, zažili jsme na finančních trzích období prosperity i významných propadů a nejistot. Stejně tak se v čase výrazně proměňoval i segment finančního poradenství nebo třeba produkty, které jsme společně postupně inovovali.

V čem je pro vás spolupráce s OVB důležitá?

OVB pro nás byla první společností, se kterou jsme spolupracovali v oblasti distribuce pro drobné investory. I díky ní jsme se naučili tento segment obsluhovat, a to jak z pohledu poradců, tak klientů. Vzájemné spolupráci proto vděčíme za mnohé. A samozřejmě je pro nás důležitý samotný výsledek, tj. stále rostoucí počet klientů a objem aktiv, která pro naše klienty servisované poradci OVB spravujeme.

Trh investic prochází neustálým vývojem a v poslední době jsme zaznamenali trendy investic například do robotiky a umělé inteligence. Dá se predikovat nějaký vývoj, co bude do budoucna pro investory zajímavé?

Přes veškerý rozvoj robotiky si myslím, že nejdůležitější je důkladně vysvětlovat klientům samotnou podstatu investování, protože, jak vidíme z mnoha kauz, klienti stále dělají i ty nejzákladnější chyby. Potřeba začít včas, nenechat se nalákat jen na vysoké výnosy, sledovat dlouhodobý horizont a nepanikařit při větších výkyvech na trzích – v tomto nás společně stále čeká hodně práce. Samozřejmě hodně nám v naší práci může pomoci digitalizace celé řady procesů, na tom musíme velmi pracovat na obou stranách.

A co zelené investice?

Momentálně to nevnímám tak, že bychom měli od našich klientů výraznou poptávku primárně po zelených investicích. Určitě to ale do budoucna bude stále významnější téma, a to jednak z pohledu poptávky klientů, tak z pohledu regulace – a na obojí se musíme dobře připravit.

Jaký vliv na ně může mít současná energetická krize a dohady kolem Green dealu?

Současná situace především přesměrovává pozornost klientů jinam – na potřebu zaplatit vyšší složenky, utáhnout vyšší sazby hypoték, efektivně uložit své peníze tak, aby jim z nich inflace ukrajovala co nejméně. Podle mého názoru to je ten důvod, proč je nyní téma ESG v hlavách investorů trochu upozaděno. Ale to se změní, až se bude situace stabilizovat.

Jak reagovali klienti na zvýšenou míru inflace? Stále vnímají investice do podílových fondů jako adekvátní nástroj pro boj s inflací? Mohou podílové fondy pokrýt tyto až 20% nárůsty?

Pominu to, že se probrali lidé, kteří investovat nikdy nechtěli a najednou přišli s tím, abychom jim nabídli investice, které jim pokryjí současnou inflaci. To samozřejmě není možné. Pokud chcete překonávat inflaci, je potřeba investovat dlouhodobě – a v mnoha letech vaše výnosy inflaci překonají a vytvoří polštář, ze kterého potom některé extrémní roky, jako např. zažíváme nyní, mohou něco ukrojit, ale celkový výsledek bude stále pozitivní.

Jaké jsou trendy klientů v investování? Jak se klienti chovají a co od investic očekávají, lze vypozorovat nějaká specifika?

Velkou změnou oproti posledním skoro 15 letům jsou úrovně úrokových sazeb a výnosů do splatnosti dluhopisů. Po mnoho let jsme měli úrokové sazby v podstatě nulové, investice na peněžním trhu či do dluhopisů tedy také nepřinášely skoro nic, nebo jen velmi málo. Dnes je situace výrazně jiná – peníze lze naprosto konzervativně ukládat za výnosy přes 6 % p. a., dluhopisy skýtají na horizontu 2–3 let ještě zajímavější potenciál, přitom stále při velice nízkém riziku. To se samozřejmě projevuje i v tom, kam dnes investoři směřují své volné peníze.

V čem vidíte hlavní výhody investování do podílových fondů oproti alternativním metodám, jako například kryptoměnám, cenným kovům či akciím?

Zejména bych oddělil regulované a neregulované investice. Je potřeba vnímat, že koupit si podílový fond nebo akcie na burze je úplně jiný sport než koupit si kryptoměnu nebo třeba dluhopis neznámé společnosti na neregulovaném internetovém tržišti. Jedna věc je totiž výnosnost a rizikovost podkladového aktiva, druhá je ale ochrana investora proti podvodnému jednání. A tato ochrana je u regulovaných produktů naprosto zásadní. Podílové fondy poskytují navíc diverzifikaci, transparentnost nebo např. likviditu. To jsou vše faktory, které z fondů dělají – na rozdíl od ostatních variant – vhodný nástroj pro běžného občana, který třeba nedisponuje hlubší znalostí fungování finančních trhů.