Role finančních poradců se mění k lepšímu

|

ČASF (Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování), jejímž je OVB významným členem, se za uplynulé dva roky rozrostla o další významné členy a zavedla další nové služby pro členské společnosti. S jejím výkonným ředitelem Markem Černochem jsme si povídali nejen o tom, jak se v očích veřejnosti posunulo vnímání finančního poradenství.

Jaké jsou hlavní aktivity České asociace finančního plánování a zprostředkování (ČASF)?

Jako asociace vyvíjíme samoregulační, etickou a analytickou činnost, spolupodílíme se na legislativní činnosti, připomínkujeme regulatorní a legislativní materiály. Mimo to asociace zajišťuje servis pro členské společnosti tak, aby mohly rozvíjet své obchodní modely. Pro příklad bych uvedl poslední dva „covidové“ roky, kdy se neustále zaváděla nebo rušila všemožná nařízení a protipandemická opatření a kdy jsme poskytovali společnostem kompletní monitoring, aby měly přehled, co platí nebo neplatí. K tomu jsme například dojednávali cenově výhodnější testy, respirátory apod. Beru asociaci jako takové zázemí, které pro své členské společnosti vytváří komplexní servis. A v rámci aktivit bych ještě zmínil „brandování“ dobrého jména finančních poradců. Za svou práci a profesionalitu si to zaslouží.

Kdo jsou hlavní partneři, instituce, se kterými ČASF jedná?

Komunikujeme hlavně s institucemi, které mají zásadní dopad na finančně poradenský trh. Tedy Ministerstvo financí ČR, Česká národní banka, Finančně analytický úřad (k tématům AML), ale také například Úřad na ochranu osobních údajů. Se všemi, které svou činností ovlivňují finanční trh a tím práci finančních poradců. Máme také velmi konstruktivní vztahy a spolupráci s jinými profesními asociacemi a komorami. Jsme členy Hospodářské komory ČR, Asociace malých a středních podniků, spolupracujeme na společných tématech s AKAT, ČAP nebo ČBA.A protože velká část legislativy je prací EU, tak jsme výrazným členem FECIF, což je největší evropská asociace v oblasti finančního poradenství.

Od posledního rozhovoru pro OVB Journal uběhly dva roky, co se za tu dobu na půdě asociace událo?

Asociace se za ty dva roky rozrostla o významné společnosti, takže dnes reálně zastupujeme, až na malé výjimky, celý finančně poradenský trh v ČR. A z procesního pohledu…zavádíme nové služby pro členské společnosti, jako je kompletní legislativní a regulatorní monitoring, máme nové zpracování webových stránek a připravujeme pro členy asociace nový interní komunikační systém. Ale nejdůležitější je legislativní práce. Té je opravdu hodně.

Co jsou aktuální témata, která se právě řeší?

Po velkém úspěchu asociace v roce 2020, kdy se nám tehdy podařil, dá se říct, legislativní zázrak v podobě odkladu povinných zkoušek v oblasti pojišťovnictví, proběhlo mnoho regulatorní a legislativní práce. V roce 2021 byla velkým tématem novela koncepce rozvoje kapitálového trhu, na které jsme se podíleli. Ta se však nestačila do voleb projednat, ale teď se v updatované podobě vrací zpátky a je v připomínkovém řízení. Popsat celý obsah „Návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu“, by bylo na několik stran, proto jen stručně zmíním pár bodů, které budou poradce zajímat. Materiál přináší nový produkt a možnosti pro poradce, a tím je Investiční penzijní účet. V dřívějším návrhu se produkt nazýval „Účet dlouhodobých investic“, ale Ministerstvo financí změnilo název na Investiční penzijní účet, což asi více vystihuje podstatu produktu, což je zabezpečení na stáří. Tento produkt klientovi umožnuje kombinovat možnosti a jeho prostřednictvím bude možné investovat do akcií, dluhopisů, investičních fondů nebo dalších investičních nástrojů. Jednou z výhod, kterou bude nový produkt mít, je možnost zaměstnavatelů přispívat do tohoto produktu svým zaměstnancům až do výše 50 000 Kč ročně a následně si částku uplatnit jako daňově uznatelný náklad. Bude to tedy zajímavé pro klienty, a i jako nástroj pro poradce. Dále zmíním oblast, kterou asociace řeší dlouhodobě, a to je problematika rizikových