Pavol Pitoňák: OVB se chce neustále zlepšovat!

|

Generali Česká pojišťovna dlouhodobě patří mezi prémiové partnery OVB a u příležitosti letošního vydání OVB Journalu jsme pro Vás připravili krátký rozhovor s Pavolem Pitoňákem, CSO a členem představenstva Generali České pojišťovny, ve kterém jsme se ptali na důležitost spolupráce s OVB, vývoj trhu či trendy v pojištění.

Jak vnímáte dlouholetou spolupráci OVB a Generali České pojišťovny?

Naše vzájemná stabilní spolupráce je to, čeho si cením nejvíce. OVB je dlouhodobě naším strategickým partnerem, a to jak v rámci našich aktivit v České republice, tak i v ostatních zemích, kde naše skupiny působí. Společně tvoříme silný a profesionální tým a jsme pro naše klienty partnerem, na kterého se mohou opravdu spolehnout.

V čem vidíte největší přínos OVB pro Generali Českou pojišťovnu?

Za mne jsou největším přínosem inovace, které přicházejí od vás, poradců. A musím říct, že je pro nás extrémně důležité získávat od vás kvalitní zpětnou vazbu, na základě které se snažíme provádět změny přínosné pro obě strany.

Jak důležitá je role finančních poradců na finančním trhu?

Finanční poradenství vnímám jako velmi důležitý segment finančního trhu. Sám sobě je člověk v řadě případů špatným rádcem, a to platí dvojnásob u takových zásadních věcí, jako je finanční plánování. Aktivní role finančního poradce je při sestavování osobního či rodinného finančního plánu velmi důležitá. Finanční poradce nejen pomůže sestavit realistický finanční plán, ale dokáže klientům pomoci ošetřit situace, o kterých si myslí, že se jich netýkají nebo na které by sami ani nepomysleli. Finanční poradci tak pomáhají lidem odpovědně nakládat s jejich majetkem a chránit se před nepříznivými událostmi, které mohou mít na jejich rodinné rozpočty fatální dopad. Přeneseně pak finanční poradci prostřednictvím svých rad pomáhají edukovat veřejnost, a zlepšovat tak finanční gramotnost.

A jak vnímáte pozici OVB na pojistném trhu?

Na OVB je vidět, jak se neustále chce zlepšovat, a tím i upevňovat svou silnou pozici a profesionalitu na našem trhu.

V čem je dle Vás výhoda OVB proti ostatním společnostem?

Jednou z největších výhod je doba, po kterou OVB působí na našem trhu. Z toho plyne i obrovská zkušenost, kterou nelze získat jinak než tak, že si ji odpracujete. Svou zkušenost pak OVB promítá nejen do chování vůči klientům, spolupracovníkům, partnerských společností, ale např. i vůči regulátorovi.  

Dlouhodobě patříte mezi prémiové partnery OVB. V čem tví unikátnost Generali České pojišťovny pro klienty i poradce OVB?

Intenzivně pracujeme na tom, abychom našim obchodním partnerům nabízeli špičkové podmínky a mohli náš společný byznys neustále rozvíjet. Naším cílem je umožnit jim rychlý a pohodlný proces sjednávání pojistných smluv i následnou likvidaci pojistných událostí. Stále tak zdokonalujeme naše produkty, zvyšujeme efektivitu a zkvalitňujeme procesy každodenní podpory. Například díky specializovaným profesionálním týmům jsme schopni nabídnout skutečně komplexní obchodní podporu.

Na finančním trhu se pohybujete přes 20 let. Jak se za tuto dobu změnilo finanční prostředí?

Především v posledních letech je hlavním tématem profesionalizace a digitalizace. Není tomu tak dávno, kdy si poradce domlouval schůzku s klientem z telefonní budky, pojistné počítal dle papírových sazebníků (mladší kolegové asi teď vůbec neví, o čem je řeč J) a jeho téměř jediná pracovní pomůcka byla propiska, kalkulačka a poznámkový blok. Navíc se nedalo mluvit o finančních poradcích, ale spíše prodejcích. Tato doba je už za námi a kdo není opravdový finanční poradce, ten se na trhu neuplatní.

Jak vnímáte nutnost získání certifikací a povinnost následného vzdělávání pro poradce?

Obecně řečeno, tlak na vzdělávání je správný. Zpřísnění podmínek přispělo k pročištění a jisté kultivaci trhu. Díky tomu dochází následně i ke zlepšení image finančního poradenství v očích veřejnosti. A to je dobře.

Inflace a zdražování jsou v poslední době silným tématem. Jaký vliv mají tyto aspekty na pojistný trh?

Rostoucí inflace se pochopitelně projevuje i v našem oboru. Nejvíce asi v pojištění majetku, kde s rostoucí inflací hrozí riziko podpojištění. Pojistné smlouvy je proto třeba v dobách inflace projít a aktualizovat nebo sjednat smlouvy s tzv. indexací, kdy hlídá pojišťovna vývoj cen za vás.

Na druhé straně jsme svědky velkého nárůstu cen materiálu a především práce. To se pak pochopitelně musí postupně odrazit i v cenách pojištění.

Velkým tématem – i u OVB – je zjednodušování procesů a digitalizace. Jak daleko je v tomto směru Generali Česká pojišťovna?

V poslední době jsme zásadně urychlili vývoj v oblasti digitalizace. Naši chatboti (sofistikované programy určené k automatizované komunikaci se zákazníky) jsou díky kontinuálnímu učení chytřejší a pomáhají ve stále větším rozsahu.  Vyvinuli jsme aplikace, které umožňují řešit škody pohodlněji, rychleji a na dálku. Jmenovat mohu například videoprohlídky a likvidační a asistenční chatboty. Jednodušší škody jsou tak vyřizovány plně automatizovaně. Tato a další opatření i nadále zpříjemňují život našich klientů a extrémně se osvědčila při řešení škod po letošním tornádu a silných letních bouřkách.  

Pojistný trh, stejně jako vše ostatní, podléhá trendům. Jaké můžeme sledovat v dnešní době?

V zásadě bych zmínil tři hlavní trendy, které jsou v současné době velmi silné. Tím prvním je neustále pokračující digitalizace. Další je stále výraznější důraz na individuální produkty šité na míru konkrétním požadavkům klientů. A tím třetím je udržitelné podnikání.

Kam se může finanční trh v budoucnu posunout?

Už jsem zmínil digitalizaci, to je téma i do budoucna. Možná není daleko doba, kdy bude mít poradce k dispozici maximální znalost o klientovi na jeden klik a modelaci, porovnání i sjednání jakékoli pojistné smlouvy zvládne během pár okamžiků a samozřejmě online. Je ale mylné se domnívat, že tím zmizí potřeba finančních poradců. Osobní přístup, pocit jistoty, specifičnost a potřeba řešit každého jednotlivého klienta individuálně. To jsou věci, které nelze jednoduše nahradit. Toto za vás žádná Alexa, Siri ani nikdo jiný, postavený z jedniček a nul, udělat nezvládne.