OVB Alffinanz je zárukou kvalitních služeb

|

Jak hodnotíte jako dlouholetý prémiový partner spolupráci obou společností?

Jörg Dreisow, Vedoucí organizační složky České republiky Basler Versicherungen

Společnost BASLER zahájila intenzivní spolupráci s OVB Holding AG v Německu již v roce 1985 pod svým tehdejším názvem Deutscher Ring. Dlouholetá spolupráce, která se nesla ve znamení kvality poskytovaných služeb a dynamického rozvoje společnosti OVB Holding, vedla k logickému kroku. Při svém vstupu na český pojistný trh v roce 2006 si BASLER za svého strategického a exkluzivního obchodního partnera zvolil právě OVB Allfinanz.

Spolupráce se společností OVB je partnerstvím, které inspiruje, motivuje a je skutečnou výsadou. Rád bych popřál celé společnosti OVB Holding AG mnoho dalších úspěšných let, udržení vedoucí pozice na trhu v oblasti finančního poradenství a kontinuální pozitivní vývoj obchodu při zachování kvality poskytovaných služeb.

Ing. Štefan Tillinger, Předseda představenstva a generální ředitel Generali pojišťovna, a.s.

Společnost OVB Allfinanz patří ke klíčovým finančně-poradenským společnostem na českém trhu. Jejím prostřednictvím nabízíme naše produkty již bezmála dvacet let. Společně jsme stáli u zrodu a spoluvytvářeli trh finančního poradenství v České republice.

Věřím, že kvalitou poskytovaných produktů a služeb jej i v dalších letech budeme rozvíjet a formovat tak, aby prestiž a renomé finančního poradenství nadále nabývaly na významu.

Renata Mrázová, Generální ředitelka ING Pojišťovna ČR/SR

OVB patří k našim významným partnerům, vzájemné kontakty jsme navázali již v roce 2007. Naše spolupráce je navíc velmi úspěšná – díky OVB ING Pojišťovna získala velký počet klientů a v současné době je tato brokerská společnost naším hlavním partnerem.

Jsem také ráda, že nás s OVB pojí nejen zájem o zvyšování kvality produktů a důraz na jejich dlouhodobost, ale také proklientské zaměření. Děkuji OVB za nasazení, které své obchodní činnosti věnuje, a do dalších let jí přeji hodně spokojených klientů nejen v ČR.

JUDr. Hana Machačová, Členka představenstva a náměstkyně generálního ředitele Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Jsem přesvědčena, že je oboustranně výhodná. Kooperativa je druhou největší pojišťovnou na českém trhu, OVB Allfinanz patří mezi nejstabilnější společnosti na českém trhu. Naše spolupráce trvá celých 22 let, což je na českém trhu unikátní.Za tu dobu jsme společně sjednali statisíce pojistných smluv a získali statisíce spokojených klientů. Velkou výhodou Kooperativy i OVB Allfinanz je celorepubliková působnost. Můžeme tedy být našim klientům stále nablízku a operativně řešit regionální specifika. I díky tomu pevně věřím, že naše spolupráce se bude úspěšně rozvíjet i v budoucnosti a společně oslavíme i další historické milníky.

Pavel Vaněk, Generální ředitel a předseda představenstva Wüstenrot finanční skupina

22 let existence OVB představuje téměř 22 let vzájemné intenzivní spolupráce s Wüstenrotem, která začínala zprostředkováním stavebního spoření a dnes obnáší široké portfolio produktů, z nichž kromě stavebního spoření za nejdůležitější považuji úvěry a hypotéky a životní i neživotní pojištění.

Velmi si cením, že z počátku čistě obchodní spolupráce se v průběhu let změnila na obchodně přátelské vztahy, jejichž efekt na obchodní výkon je nesrovnatelně vyšší.

Ing. Zbyněk Veselý, Místopředseda představenstva a obchodní ředitel UNIQA pojišťovna, a.s.

Gratuluji společnosti OVB Allfinanz k dalšímu krásnému milníku! Rád využívám této příležitosti poděkovat všem spolupracovníkům OVB za bezmála dvacetiletou férovou obchodní spolupráci, jež v mnoha případech přerostla do osobního přátelství.

Jsem přesvědčen, že prémiové partnerství není v tomto případě jen hezkým označením, ale je naplněno skutečným obsahem. Je to dáno i podobnou vizí obou firem – dlouhodobého stabilního a rentabilního podnikání na českém trhu. Partnerství se projevuje i při společném vývoji a inovaci produktů – zde jsou pro nás nedocenitelné poznatky pracovníků OVB z práce s klienty. Díky pružnému optimalizačnímu procesu se daří společně vytvářet benchmark v pojistné nabídce.

Kvalitní produkty a korektní poradenské služby jsou základem podnikatelských úspěchů OVB, jež se nemalou měrou projevují i ve výsledcích UNIQA pojišťovny.