Marek Černoch: Naše asociace hájí zájmy celého finančně poradenského trhu

|

Aktivit je opravu hodně, protože posledních několik let dochází na celém finančně poradenském trhu k velkým změnám. Nároky na flexibilitu a schopnost změny absorbovat jsou o to větší, čím se do celého procesu více zapojují vládní omezení související s pandemií covid-19. V době, kdy vzniká tento rozhovor, se nacházíme v druhé, poprázdninové vlně koronaviru. Jak se omezení v podobě vládních nařízení spojených s covid-19 dotkla a dotýkají práce asociace? Druhá vlna byla od té první odlišná. Na jaře přišly restrikce téměř z hodiny na hodinu, byl to celkový lockdown a nastala spousta změn, které do té doby nikdo nezažil. V řádech hodin jsme jako Asociace zajišťovali pro členské společnosti informace, co vše se vlastně uzavřelo, v jakém režimu můžou firmy fungovat, jak k tomu celkově přistupovat. Intenzivní jednání Asociace s MFČR, ČNB, MPO probíhala tehdy hned po vyhlášení karantény. Už od noci a v následujících dnech jsme zjišťovali, jak je to s pobočkami finančních institucí,

V době, kdy vzniká tento rozhovor, se nacházíme v druhé, poprázdninové vlně koronaviru. Jak se omezení v podobě vládních nařízení spojených s covid-19 dotkla a dotýkají práce asociace?
Druhá vlna byla od té první odlišná. Na jaře přišly restrikce téměř z hodiny na hodinu, byl to celkový lockdown a nastala spousta změn, které do té doby nikdo nezažil. V řádech hodin jsme jako Asociace zajišťovali pro členské společnosti informace, co vše se vlastně uzavřelo, v jakém režimu můžou firmy fungovat, jak k tomu celkově přistupovat. Intenzivní jednání Asociace s MFČR, ČNB, MPO probíhala tehdy hned po vyhlášení karantény. Už od noci a v následujících dnech jsme zjišťovali, jak je to s pobočkami finančních institucí, vyjednávali výjimku pro zajištění provozu poboček a „pointů“ našich společností atd. To se nakonec podařilo. Spolupracovali jsme také s Hospodářskou komorou, Asociací malých a středních podniků a dalšími institucemi. Druhá vlna je jiná. Omezení nebyla tak náhlá jako na jaře, na druhou stranu jsou počty nakažených ale daleko vyšší, vládní opatření jsou často chaotická a nečitelná a panuje všeobecně větší nejistota. Od nástupu druhé vlny sledujeme a řešíme všemožná vládní nařízení, usnesení, opatření, zákazy… Jeden ze stěžejních bodů posledních měsíců je například termín složení odborných zkoušek pro pojišťovací zprostředkovatele. Necelý rok se čekalo na zkouškové otázky a z důvodu koronakrize se téměř na půl roku úplně zastavilo provádění zkoušek. Pokud by se zákonem neposunul termín, byl by to zásadní problém pro desetitisíce lidí na trhu. Celý podzim na odkladu velice intenzivně pracujeme. Tlačí nás čas. Troufnu si říct, že ČASF má na procesu řešení zásadní podíl.

Jaká podle vás bude role finančních poradců a způsob jejich práce v době pokoronavirové?
Ač to bude trochu všeobecné, při všech negativech, která koronavirová krize přinesla, pomohla velkou měrou měnit pohled na finanční poradenství a poradce. Mnozí lidé pochopili, jak je důležité mít finanční rezervu a pokrytá rizika. To, že se člověku daří dnes, neznamená, že tomu tak bude i zítra. Myslím, že lidé budou v době pokoronavirové nahlížet na své finanční záležitosti a tím i na finanční poradenství s větším respektem a zodpovědností. Z pohledu finančních poradců a konkrétních změn je to například využití online komunikačních platforem, vzdálená identifikace apod. Prostě IT systémy. 

Od posledního rozhovoru pro OVB Journal uběhl rok, co se za ten rok událo?
Loňský, ale částečně i tento rok jsme vedle mnoha dalších témat řešili hlavně povinnost plošného nahrávání telefonních hovorů, které nakonec regulátor prosadil. Byla to velice náročná práce, ale návrh byl bohužel nakonec o pár hlasů Sněmovnou schválen. Na mém názoru na plošné nahrávání a archivaci hovorů se nic nezměnilo a považuji to za nebezpečné. Ochrana soukromí má být prostě nedotknutelná a vedle toho to považuji za zbytečné ekonomické zatížení finančně poradenských společností. Zákon ale prošel a nezbývá než to respektovat. Tento rok byl velkou měrou ve znamení koronakrize a s tím spojených témat, ale řešili jsme AML, téma vzdálené identifikace, poslanecký návrh zdanění odpočtů IŽP atd. Řešili jsme také vyhlášku k výkazům distributorů finančních produktů, kde se nám v připomínkovém řízení a dlouhodobé komunikaci s ČNB povedlo prosadit několik zjednodušujících změn. Od léta pak výše zmíněný odklad odborných zkoušek v pojišťovnictví. 

Jaká témata čekají asociaci, respektive trh, v dalším roce?
Jeden ze stěžejních bodů bude obsáhlá novela koncepce kapitálového trhu, která obsahuje Účet dlouhodobých investic, skrze který bude možné investovat do akcií, dluhopisů, investičních fondů nebo dalších investičních nástrojů, a bude vytvářet pro finančně poradenský sektor zajímavé možnosti. Ale je v koncepci také rozšíření DPS a mnoho dalších změn. Návrh je v Poslanecké sněmovně a bude to určitě jedno z velkých témat.

Na co se chcete vy osobně více zaměřit?
Vedle legislativních témat je to rozšiřování členské základny Asociace. Můj předchůdce Jirka Šindelář spojil USF a AFIZ do jednoho celku, což byl velký krok, a i já považuji rozšiřování Asociace za velice důležité. Není to samozřejmě o tom přijmout kohokoli za každou cenu. Máme jako asociace Etický kodex, který musejí společnosti v případě členství přijmout a dodržovat. Tento vysoký standard ale vytváří prostředí profesionálního, vysoce odborného trhu, což pak ocení především klienti. Finančně poradenský trh čelí ale neustálému regulačnímu tlaku. Je to tlak systému, a čím silnější Asociace, tím větší prostor tomuto tlaku čelit. Rozšiřování ČASF je tedy jedna z věcí, na kterou se chci v příštím roce zaměřit. Asociace odvádí pro členské společnosti v boji s přebujelou legislativní regulací maximální práci a zájem o členství v ČASF roste, což nás těší a motivuje. A za sebe chci říct, že pracovat a bojovat za zájmy našich členských společností, hájit je, je pro mě radost. Spolupráce uvnitř Asociace je nadstandardní, za což děkuji i lidem z OVB.