Marek Černoch: Chci zlepšovat mediální obraz finančních poradců

|

A i díky zkušenostem z posledně jmenovaného se krátce před Vánoci roku 2018 stal výkonným ředitelem České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (dále jen ČASF), kde nahradil Jiřího Šindeláře. V krátkém rozhovoru vám představí chod asociace a její důležitost pro trh.

Marek Černoch je nejen bývalým poslancem či dopravním pilotem, ale i on sám měl osobní pracovní zkušenost s finančním poradenstvím a zprostředkováním. A i díky zkušenostem z posledně jmenovaného se krátce před Vánoci roku 2018 stal výkonným ředitelem České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (dále jen ČASF), kde nahradil Jiřího Šindeláře. V krátkém rozhovoru vám představí chod asociace a její důležitost pro trh.

Jaká je hlavní náplň práce ČASF?

Prosazovat zájmy členských společností, významně se podílet na přípravě legislativy a určitě bych zmínil zlepšování finanční gramotnosti. Dnes je to téma, o kterém se všeobecně hodně mluví, ale systematicky se pro to moc nedělá. Zkuste se zeptat někoho na ulici, jaký je například rozdíl mezi úvěrem a hypotékou. Odpovědi vás často překvapí.

A v neposlední řadě chci zlepšovat mediální obraz finančních poradců. Dnešní finanční poradce je člověk s vysokou odborností a dokáže mě vytočit, když někdo říká, že finanční poradce je „pojišťovák“, co ve fialovém saku a sandálech s „bambulkama“ seká pojistky „hlava nehlava“. To je strašný nesmysl. Takže zlepšování mediálního obrazu je jeden z mých cílů.

Jakou vy osobně máte roli v této úloze jako výkonný ředitel?

Mám na starosti komunikaci s členskými společnostmi, komunikuji s právníky v rámci legislativních záležitostí, a když se projednává zákon, který se týká finančně poradenského trhu, tak je to intenzivní práce a komunikace se zákonodárci, Ministerstvem financí a s ČNB. K tomu mám na starosti denní agendu asociace, komunikaci se zájemci o členství atd. Je toho hodně, ale hrozně mě to baví. Dále musím vyzdvihnout skvělé a konstruktivní vztahy mezi našimi členy. Společnosti, ač vlastně konkurenti na trhu, táhnou za „jeden provaz“. To pak vytváří sílu. Jirkovi Šindelářovi se povedlo spojením USF a AFIZ vytvořit jednu silnou asociaci, což byl velký počin. A neberte to jako klišé. Jako předseda poslaneckého klubu jsem zažil nejvyšší politiku, což je hodně náročná „disciplína“, a třeba právě na politice je dobře vidět, jak je schopnost spolu konstruktivně komunikovat důležitá. Vždyť kolik stran, ač názorově si blízkých, spolu nedokáže mluvit. Pak se protihráč směje a vyhrává. V našem byznysu je to stejné. Takže vytvoření jedné silné asociace je opravdu obdivuhodné a jsem rád, že mohu být členem této „rodiny“. Myslím, že nám můžou jiné asociace závidět.

Co je na práci asociace nejnáročnější?

V asociaci je téměř 30 společností, od největších hráčů na trhu až po středně velké nebo menší společnosti a denně je potřeba řešit řadu věcí a úkolů. Od těch drobných až po primární, což je dnes třeba nahrávání telefonických hovorů. Přistupuji ke všem maximálně zodpovědně a chci každý úkol vyřešit co nejdříve a co nejlépe. K tomu si pročítám zákony, odborné články a celkově „nasávám“ informace z finančně poradenského světa. Což znamená, že chodím pozdě spát, brzy vstávám a často je to náplň i na víkend. Na škole pro dopravní piloty nás drilovali k zodpovědnosti, protože v Boeingu může být i malá chyba fatální. Tak se člověk naučí k věcem přistupovat maximálně zodpovědně, a to si pak přenese do dalšího života. Ať už soukromého nebo pracovního. Je to náročné, ale práce je pro mě vedle rodiny, muziky a létání droga. Takže jsem spokojený.

Probíhají v současné době nějaká jednání týkající se legislativních změn, které mají dopad na náš finančně poradenský business? Ať už jde o distribuční změny nebo změny v jednotlivých produktových oblastech či jiné související legislativě, která může mít dopady a finanční poradce?

Teď se projednává v Poslanecké sněmovně novela ZPKT (Zákon o podnikání na kapitálovém trhu) a s tím velice důležitý bod – nahrávání telefonních hovorů. Je to zcela nepřijatelný zásah do soukromí klientů poradců. Nechci, aby informace, které řeknu svému poradci do telefonu v rámci naší konverzace, poslouchal někdo třetí. Nebavíme se o volání z call centra nebo tzv. navolávání klientů. Bavíme se o nahrávání hovorů, které vede poradce i např. s rodinným příslušníkem. Dám příklad…

Zavolá mi můj  finanční poradce, se kterým mám po letech už nastavený i přátelský vztah. Budu mu vyprávět o tom, že jsem byl u doktora, co mi předepsal za léky apod., a pak mu řeknu, že mám nějaké volné peníze a ať mi poradí, kam investovat. A tento hovor, včetně informací o mém zdravotním stavu, bude následně poslouchat někdo třetí? Bude někde archivován x let?

To je absurdní a myslím, že tohle nechce nikdo. Zatím se nám daří proti tomuto návrhu argumentovat. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny podpořil pozměňovací návrh, který předložila ODS, který povinnost nahrávat všechny hovory ze zákona odstraňuje. Uvidíme, jak bude ve Sněmovně probíhat další projednávání. Ale udělám vše, aby to neprošlo.

Čekají nás i další legislativní úkoly, jako je boj proti praní špinavých peněz (AML), nesmyslný zákon o hromadných žalobách (s možností žalovat i zpětně) nebo připomínky k nejasnému výkladu některých otázek v ZDPZ (Zákon o distribuci pojištění a zajištění), které bude uveřejňovat ČNB. Je to takový nekonečný příběh.

Jak velkou výhodou jsou vaše předchozí zkušenosti, kontakty a znalost legislativních procesů?

Myslím, že zásadní. Legislativa je pro asociaci primární oblast a znalost legislativního procesu je nesporná výhoda. Návrh zákona nebo novela má svou „cestu“ od navrhovatele až po podpis prezidenta, a když člověk ví, kdy se dá zákon připomínkovat, upravovat nebo jaký na něj mají zákonodárci názor, je to velká výhoda. Mnohokrát se stalo, že nějaký zákon tiše prošel bez povšimnutí, a když byl schválen, najednou nastalo pozdvižení, jaké to má drtivé dopady. Zákonů a regulací, které se finančněporadenských společností dotýkají, je velké množství. Je potřeba být neustále ve střehu. Za svého působení ve Sněmovně jsem si vytvořil určitý respekt napříč politickým spektrem, a když se dnes s poslanci o nějakém zákonu bavíme, berou mé připomínky vážně.

Pojďme k dalším činnostem asociace. Jednou z nich je i záštita programu Master of Financial Planning (dále jen MFP). Jak vy osobně vnímáte tento program?

Program MFP je vlajkovou lodí České akademie finančního plánování (ČAFP) a vyplňuje mezeru na trhu profesního vzdělávání mezi základními zákonnými zkouškami a programy dalšího vzdělávání, které jsou vedeny často spíše v teoretické rovině.

MFP je společný projekt ČASF a Vysoké školy finanční a správní, přednášejí špičkoví odborníci a je to po všech stránkách kvalitní program, ve kterém získá úspěšný uchazeč po složení zkoušky vysokoškolský certifikát. Je to výběrový program, ale o to víc si pak člověk certifikátu váží. Vzdělávání dnes patří k pilířům finančního poradenství a tento program ke vzdělávání finančních poradců významně přispívá.

Vidíte zde i další potenciál růstu do dalších let?

Vždy je co zlepšovat a určitě budou vznikat podobné programy na vzdělávání. Ale vzdělávání je jedna část a druhá je, že je potřeba vytvořit dobré právní zázemí pro firmy, které v tomto oboru podnikají. Myslím tím jasný legislativní prostor. Je těžké podnikat, implementovat všemožné regulace a pak čelit nejasným právním výkladům a nevědět, jak to tedy mám vlastně jako firma dělat správně. Viz nahrávání hovorů, uchovávání osobních dat, biometrické podpisy apod. Za tu dobu, co tuto práci dělám, mám možnost vidět do „kuchyně“ a můžu říct, že naše společnosti dodržují zákony a nařízení, dodržují etický kodex, mají přísná samoregulační pravidla, inovují a věnují se vzdělávání svých poradců. Na druhé straně musí řešit čím dál větší byrokracii, regulace, nejasné výklady zákona, a to pak bere energii. Našim firmám nikdo žádné dotace nebo příspěvky nedá. Tak mají mít možnost férového trhu. To je jedna z věcí, které se chci věnovat a která se dá zlepšovat.