Petr Budinský: Bez průběžného vzdělávání není práce finančních poradců možná

|

Bez průběžného vzdělávání si již nelze finančně poradenskou činnost a celé odvětví představit. Proto je důležité mít silného a respektovaného partnera, který dokáže poskytnout jak aktuální odborné kurzy, tak certifikace pro všechny čtyři oblasti, které požaduje zákon pro provozování finančně poradenské praxe. OVB naštěstí takového partnera má, a to dlouhodobě. Nejen o spolupráci v této oblasti jsme se bavili s prorektorem pro strategii a mezinárodní vztahy Vysoké školy finanční a správní, doc. RNDr. Petrem Budinským, CSc.

Jak v současné době probíhá spolupráce OVB s VŠFS?

Naše dlouhodobá spolupráce probíhá poměrně široce a velice intenzivně. Navazujeme tak na dlouholetou spolupráci zaměřenou na průběžné vzdělávání finančních poradců a pokračujeme v silném partnerství. OVB patří mezi naše nejdůležitější projektové partnery. Společně jsme například pořádali v Kongresovém centru ČNB vědeckou konferenci 30 let ekonomického vývoje v České republice spojenou s vyhlášením vítězů 7. ročníku soutěže o Cenu profesora Františka Vencovského. Ta se konala pod záštitou guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka. Konference byla organizována naší vysokou školou a mohla se uskutečnit právě díky generálnímu partnerství s OVB. A samozřejmostí je i participace OVB na různých investičních fórech, která pořádáme, a to nejen partnersky, ale i účastí desítek finančních poradců, kteří tak naplňují potřebu průběžného vzdělávání. Jsou tak v kontaktu s posledními trendy v oblasti financí. V současné době se však největší a nejčastější společná aktivita odehrává v oblasti certifikací na základě akreditací ČNB.

Právě teď, v době našeho rozhovoru, finišují zkoušky z pojišťovnictví, které musí být poradci splněny do 30. 11., aby mohli sjednávat dál produkty z oblasti pojištění. Nutno říci, že situaci teď dramaticky zkomplikovala vládní restriktivní opatření… 

Poslední dva roky jsou v duchu intenzivního certifikování poradců ve všech čtyřech oblastech, které je nutné mít pro výkon povolání finančních zprostředkovatelů. Jde o zkoušky na penze, investice, úvěry a již zmiňované pojištění. Současná situace nás donutila hledat řešení, abychom dodrželi nařízení o maximálním počtu účastníků a rozestupech při zkouškách. Řešení jsme našli, zkoušíme v menších skupinkách tak, jak nám to ukládá vládní nařízení. A samozřejmě dále pokračujeme v testování i v rámci regionů, aby i ti poradci, kteří zkoušky nechali na poslední chvíli, stihli výše zmíněné datum, do kdy musí příslušnou zkoušku složit. (V době redakční uzávěrky již možnost testovat s ohledem na vládní nařízení nebyla možná, popisovaná situace se týkala doby před, pozn. redakce.) 

Kolik poradců OVB na VŠFS jako regulátorem potvrzené certifikační autoritě prošlo zkouškami?

Jsou to tisícovky zkoušek i poradců, protože obecné vnímání ve finančním poradenství je takové, že je nutné poskytovat komplexní poradenství, tedy pracovat s celým portfoliem produktů, a to bohužel bez certifikace opravdu nejde. Certifikace jsou až ten poslední stupínek, ale poradci se na zkoušky musí nějak připravit… Je třeba si neustále uvědomovat, že poradci musí neustále prokazovat svoji kvalitu – ke klientům, partnerským společnostem, jejichž produkty sjednávají, a k regulátorovi. O různých kurzech a investičních fórech jsem se již zmiňoval. Svoji roli hrají samozřejmě i nadřízení, kteří předávají know-how, partnerské společnosti se svými produktovými školeními. To, bez čeho se ale v dnešní době příprava na zkoušky neobejde, je e-learning, který jsme pro OVB připravili na klíč. A výsledek stojí za to. Při společné přípravě jsme zužitkovali i to, že VŠFS spolupracovala s ČNB na tvorbě otázek v oblasti investic. Certifikace jsou sice pomyslným posledním stupínkem pro splnění zákonného požadavku pro výkon povolání finančního zprostředkovatele, tedy odborným osvědčením o znalostech poradce v příslušné oblasti, ale stále platí důležitost celoživotního vzdělávání a prohlubování znalostí. Ve spolupráci s ČASF (Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování) jsme připravili odbornou nadstavbovou zkoušku MFP (Master of Financial Planning). Jde o praktický titul navazující na všechny čtyři certifikace. Poradci v něm prokazují praktické zvládnutí celé problematiky. Řeší se jak teoretická, tak praktická část, při které se ústně obhajuje případová studie a navržený postup. Zkouška probíhá na VŠFS za účasti tříčlenné zkušební komise složené z odborníků

z finančního trhu. 

Mohli jsme vás vidět i na naší konferenci – Kariérním kampusu, kde jste vystoupil s ekonomickými tématy. A ohlas byl velice pozitivní.

Moje zkušenost je taková, že témata makroekonomicky zaměřená jsou velice pozitivně přijímána a jednoduše patří mezi oblast, která je součástí širšího přehledu finančních poradců, kteří se zabývají zejména retailovými produkty. Je to ale zcela logické vzhledem k provázanosti globálních ekonomik a následných dopadů například na úrokové sazby nebo výkonnost fondů kolektivního investování. A protože se pravidelně vídám s desítkami poradců OVB při realizaci třídílného programu Globální ekonomika a finanční trhy, mohu jen potvrdit zájem a aktivní přístup poradců k těmto tématům.

Jak vy osobně vnímáte důležitost finančně poradenských společností na retailovém trhu? Jakou pozici má mezi nimi OVB?

Historicky se jasně potvrdila důležitost finančně poradenských společností na trhu a jejich přidaná hodnota pro retailového klienta, tedy pro běžné domácnosti. Finanční gramotnost bohužel stále není na takové úrovni, aby si tak komplexní problematiku, jako jsou rodinné finance, mohly rodiny zajišťovat samy a neustále udržovat přehled o vývoji produktů a jejich nabídce na trhu. OVB vnímám jako průkopníka finančního poradenství u nás (založena 1992, pozn. redakce). Její současná pozice jak počtem certifikovaných poradců, tak celorepublikovou působností a zázemím mezinárodní firmy kótované na burze z ní dělá velice stabilní a silnou firmu, top hráče na trhu.

Dotkli jsme se finanční gramotnosti, kde vnímáte největší neznalosti? Jak vidíte posun Čechů, pokud jde o smýšlení o rodinných financích od listopadu 1989?

Bezprostředně po roce 1989 neexistovaly produkty tak, jak je známe teď. Kapitálový trh se teprve začal utvářet. Bylo obtížné nejen zavést, ale i vysvětlit nové produkty, porozumět novým zákonitostem kapitálových trhů. Edukace byla nesmírně důležitá, ale v té době nebyl skoro nikdo, a už vůbec ne s uceleným systémem vzdělávání, kdo by dokázal finance, ekonomické souvislosti a přicházející produkty systematicky vysvětlovat a dávat informace o vhodnosti jejich použití. Myslím, že se tehdy dalo udělat mnohem víc. Není to jednoduché ani nyní a finanční gramotnost stále není na dostatečné úrovni. Ukazuje se to například na tom, že velká část lidí pořád uvažuje o zhodnocování peněz velice konzervativně a nereflektuje fakt nízkých úrokových sazeb. Standardní spořicí produkty, jako jsou například stavební spoření, termínované vklady, spořicí účty, často ani nepokryjí inflaci. Současná situace a existence různých investičních produktů by měla motivovat k jinému uvažování o struktuře vlastního portfolia tak, aby nabídla vyšší zhodnocení vložených prostředků. Problém je v tom, že velká část lidí nabízeným produktům nerozumí a už vůbec ne jejich kombinaci a funkci v rodinném portfoliu. Bohužel samozřejmostí není ani mentální nastavení pro tvorbu dostatečné finanční rezervy. Proto je klíčové, aby poradci, kteří zprostředkovávají finanční produkty, uměli jejich fungování dostatečně vysvětlit, a to nejenom izolovaně, ale v kontextu celých rodinných financí.