Nanuk za rozbité koleno. Má smysl pojištění dětí?

|

Nejčastější příčina invalidity nebo nesoběstačnosti? Především závažné nemoci

Při pojištění dětí musíte určitě opět zvážit, jak moc by rodinný rozpočet ovlivnilo, kdyby se jeden z rodičů musel trvale starat o dítě. Jaké by to mělo následky.

Zde vycházejme z toho, že český právní řád zná pojem tzv. invalidity z mládí, což je situace, kdy je dítěti vyplácen invalidní důchod za invaliditu třetího stupně, ovšem pozor, až od 18 let věku. Do té doby stát přiznává pouze příspěvek na péči dle stupně závislosti dítěte na pomoci jiné fyzické osoby. V Česku známe čtyři možné stupně závislosti.

  • Stupeň I (lehká závislost) –  jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopno zvládat tři základní životní potřeby
  • Stupeň II (středně těžká závislost) – jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopno zvládat čtyři nebo pět základních životních potřeb
  • Stupeň III (těžká závislost) –  jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopno zvládat šest nebo sedm základních životních potřeb
  • Stupeň IV (úplná závislost) – jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopno zvládat osm nebo devět základních životních potřeb, a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby

Mezi zmiňované životní potřeby můžeme řadit například stravování, komunikaci či schopnost zvládání tělesné hygieny. Jestliže by se vašemu dítěti něco závažného stalo, můžete podle těchto stupňů závažnosti očekávat výši příspěvku odstupňovanou násobkem 3 300 korun – tedy v případě závislosti prvního stupně 3 300 a v případě závislosti nejvyššího čtvrtého stupně 13 200 korun.

Další věcí jsou příčiny invalidity. Na první pohled se zdá, že je ve většině případů způsobena úrazem – děti pořád někde padají a všemožně se vystavují nebezpečí. Statistiky ovšem hovoří jinak: Invalidita z mládí je zcela dominantně způsobena nemocemi – způsobují více než 90 % přiznaných důchodů z mládí. Nejčastěji jde o duševní choroby a onemocnění nervové soustavy.

Jak nastavit pojištění

Pokud tedy budete chtít dobře nastavit pojištění, je třeba nad statistikami popřemýšlet. Je velmi neefektivní dát dítěti klasickou úrazovku se stanovením denního odškodného při úrazu. Zjednodušeně řečeno, když dítě půjde s rozbitým kolenem do nemocnice a stráví tam sedm dní, vy dostanete od pojišťovny například 300x7 tedy 2 100 korun. Věřím, že pro některé maminky je příjemné dítěti koupit dárek za to, že v nemocnici vydrželo, ale takové pojištění postrádá ekonomickou racionalitu.

Naprosto klíčové je pojistit invaliditu a trvalé následky úrazu. Opravdu dobrých produktů v této oblasti však pojišťovny nyní bohužel mnoho nenabízejí, proto je lepší vyhledat radu odborníka. I z toho důvodu, že výluky pojištění v případě dětí jsou častější než u dospělých. Aby se vám nestalo, že se pojištění minulo účinkem, je vždy dobré poradit se se skutečným expertem, který za vás všechny smlouvy projde a upozorní vás na jejich případné výhody a nevýhody.

Článek převzat z: https://www.aktualne.cz/ovb-nanuk-za-rozbite-koleno-ma-pojisteni-deti-smysl/r~1da8fe3eba1d11e7a8460025900fea04/