Na trhu neexistuje jen jedno pojištění odpovědnosti

|

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání

Jak již naznačuje výše uvedené rozdělení a název pojistného produktu, vztahuje se pouze k zaměstnání, či výkonu povolání právnických osob a podnikatelů. Jelikož v ČR pracuje cca čtyřikrát více lidí v zaměstnaneckém poměru než jako OSVČ, tento příspěvek se nyní zaměří na detaily právě tohoto typu pojištění odpovědnosti.

V Česku je zaměstnanec svému zaměstnavateli odpovědnýdo výše jeho 4,5násobku hrubého příjmu. Má-li tedy klient např. příjem 20 000 Kč hrubého a pojišťovna vykazuje možnosti limitů 80 000 Kč a 100 000 Kč, obecně se doporučuje vybrat vyšší z nich, jelikož 20 000 × 4,5 = 90 000 a je třeba, aby volba kopírovala nejvyšší možné pojistné plnění. Znamená to tedy, že pokud zaměstnanec při výkonu svého povolání způsobí škodu i v řádech milionů Kč, není hmotně odpovědný za více než již zmíněný 4,5násobek své hrubé mzdy a zbytek úhrady leží na zaměstnavateli. Jako nejvyšší nebezpečí v tomto bodě nevnímá autor článku neuzavření příslušného produktu, jelikož takoví klienti si rizika spojená se škodou v zaměstnání mnohdy uvědomují a rozhodnutí o pojištění je pak pouze na nich, nicméně v případě nesprávného nastavení limitu – zejména třínásobku (viz tzv. odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody), jelikož takový zaměstnanec má fiktivní pocit, že je na škody korektně kryt.

Jak vyplývá z výše uvedeného, základní limit je z hlediska konstrukce pojištění odpovědnosti z výkonu povolání podstatný, avšak často nedostatečný. Mezi další možnosti připojištění v rámci pojištění odpovědnosti zaměstnance patří ztráta svěřených předmětů, pojištění pokut a sankcí, ale také poptávané připojištění na škody způsobené zaměstnavateli provozem vozidel. Zde se nachází tzv. sublimit, který se pohybuje v řádech desítek tisíc Kč a je primárně určen na krytí spoluúčasti z havarijního pojištění zaměstnavatele, které má v případě pojistné události při vyřizování pojistného plnění přednost.

Pojištění odpovědnosti občanů

Při sjednání tohoto typu pojištění chráníme celou rodinu pro případ újmy na zdraví, majetku nebo finanční škody. Jedna pojistná smlouva se totiž dle pojistných podmínek vztahuje na druha/družku/manžela/manželku/registrované partnery ve společné domácnosti a děti do určitého věku (až 26 let). Některé pojišťovny zde mají zahrnuty i domácí mazlíčky, jiné toto krytí nabízejí jako připojištění. Příkladem pojistné události je také škoda způsobená při činnostech spojených s provozováním sportu na rekreační úrovni, mezi často žádané patří lyžování, kde může újma na zdraví poškozeného dosahovat skutečně vysokých hodnot. Uvažují se totiž souvislosti s léčením, ušlým ziskem v povolání apod.

Důležitým aspektem je určení výše limitů krytí a zejména zde platí, že úspora na pojistném se ne vždy musí vyplatit. Nastavení pojistných částek v řádu milionů Kč rodinný rozpočet zatíží několika stovkami Kč ročně.

Pozor na výluky, územní rozsah a spoluúčast!

Obecně platí, že při uzavírání jakéhokoli finančního produktu je nutné znát jeho podmínky, nejinak je tomu i v případě pojištění odpovědnosti. Mezi základní výluky patří úmyslné způsobení škody a pod vlivem alkoholu. Je také nutné dbát na detaily u rodinných vztahů, poněvadž v případech újmy třetí osoby – rodinného příslušníka může pojistitel odmítnout vyplatit pojistné plnění. Rizika, která mohou nastat s určitou pravděpodobností, jsou v rodinném kruhu vyšší – proto škoda způsobená např. vlastnímu bratrovi, který přijel na návštěvu, nemusí být pojištěním kryta.

Lze se setkat s pojištěními, jejichž územní rozsah je ČR, Evropa, ale i celý svět. Tento parametr má přirozeně vliv na cenu, stejně jako výše spoluúčasti – zde platí: čím vyšší spoluúčast, tím nižší pojistné.

I u pojištění odpovědnosti zkrátka platí, že si člověk musí nechat dostatek času pro individuální nastavení a jelikož je celý finanční trh velmi rozmanitý, je doporučeno využít rad odborníků.

Článek převzat z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ovb-na-trhu-neexistuje-jen-jedno-pojisteni-odpovednosti/r~cea869aad05111e78337ac1f6b220ee8/