Změna: Oddělení ADS se změnilo na tým podpory prodeje a vzdělávání

|

Pojďme si v krátkosti v 15minutovém čtení shrnout rok 2018, podívat se, co nás i vás okořenilo v roce současném, a také nahlédnout krátce do budoucnosti. Změna názvu jednoho z klíčových útvarů nic nemění na jeho funkci, byli jsme oddělení, ale v rámci nastavení procesů na centrále OVB jsme se z 5 oddělení (Recepce, Podatelna, Vzdělávání, Personální, Podpora) transformovali do 3 týmů, a to Týmu Podpory prodeje a vzdělávání, Recepce a Podatelny a v neposlední řadě jeden z nejdůležitějších týmů na centrále, a to Personální tým pro spolupracovníky. Jedeme stále na maximum a naším cílem je pro vás, spolupracovníky nejsilnější a nejstabilnější společnosti na evropském finančně poradenském trhu dělat maximální podporu pro vaše podnikání.

Náš stabilní tým, ve kterém nás je více jak 15, vám pomáhá už při vstupu na centrálu, a to v prvotním kontaktu s centrálou a dalo by se říci, že s námi začínáte a někteří i končí. Na linkách 110 a 111 vyřizují kolegyně nejzákladnější požadavky a přivítají vás úsměvem. Uvaří kávu a splní vám vše, co vám na očích uvidí. Na lince 192 vám pro změnu pomohou se vším, co je třeba ohledně procesu. Zařídí i to nemožné ihned a zázraky vykonají na počkání. Dále tu máme i Key Account manažery pro jednotlivá zemská ředitelství, kteří za vámi jezdí a intenzivně školí nejen proces na centrále OVB, ale také legislativní záležitosti. V terénu je také specialistka na hypoteční úvěry a nesmíme zapomenout ani na specialistky na vzdělávání, které vám pomáhají v rámci odborných certifikací nebo seminářů organizovaných centrálou OVB.

Dále je potřeba zmínit kolegyně z podatelny, kde každá produkce, dopis nebo balík projde jejich rukama, a to nejen v obálce, ale i veškerá dokumentace skenerem. A v neposlední řadě je zde ryze ženský Personální tým pro spolupracovníky, kde vlastně vaše cesta ve finančně poradenském procesu v OVB začala. Bez těchto kolegyň byste u nás neměli správné údaje, registrace na ČNB nebo portfolia  pro sjednávání produktů. Tolik v krátkosti ohledně samotné podpory prodeje. Rok 2018 i 2019 by se dal nazvat legislativní smrští nebo také „certifikace, kam se podíváš“. Celým rokem 2018 nás provázely nejen certifikace na úvěry, kde přechodné období skončilo v listopadu 2018, ale také spuštění investičního poradenství, kdy jsme měnili proces ze zprostředkování na poradenství. A jak jistě víte, konec roku 2019 se blíží a je třeba dodělat certifikaci i v tomto portfoliu. A jak vypadají v srpnu počty licencí našich spolupracovníků?
Ve Spotřebitelských úvěrech se pohybujeme nad hranicí 1100 spolupracovníků, kteří mají tu nejtěžší možnou variantu Souhrnné zkoušky. V tuto chvíli také atakujeme hranici 850 spolupracovníků, kteří mají již splněnou zkoušku dle novely zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Dalších několik set z vás se stále připravuje na tuto certifikaci, proto nezapomeňte, že čas se krátí a přechodné období je do konce roku 2019. Vlivem transpozice evropské směrnice IDD od 1. 12. 2018 vešel v platnost nový zákon o distribuci pojištění a zajištění, který přináší mimo jiné zásadní změnu v režimu prokazování odborné způsobilosti. Zákon také nově zavádí následné vzdělávání. Je to náročné, ale společně to zvládneme, stejně jako jsme zvládli úvěry a zvládáme investice.

V tuto chvíli máme z PPZ přeregistrováno do přechodného období (VZPOJ) přes 2800 spolupracovníků, které čeká nejpozději od příštího roku zkouška na pojištění, ale o tom vás budeme informovat na našich komunikačních kanálech. Důležité je připomenout, že přeregistrací to neskončilo. Na základě doporučení ČNB je nutné prokázat odbornou způsobilost dle výše uvedeného zákona a k tomu nám pomáhá interní e-learning ve Finreportu, který vás nejen provede, ale také vyzkouší z problematiky zákona 170/2018Sb., o distribuci pojištění a zajištění. A samozřejmě stále probíhají certifikace a recertifikace na produkty DPS, kde má u nás toto portfolio otevřeno více jak 530 spolupracovníků. 

V rámci podpůrných materiálů máte k dispozici k certifikacím nejen samostatné otázky formou e-learningu, ale také obsáhlé vzdělávací materiály, které vám napomohou k úspěšnému absolvování příslušné certifikace. Tyto materiály jsou pravidelně aktualizovány a nyní jsou dodány také v novém designovém kabátě. Když pomineme certifikace, o kterých jsme psali nespočet článků a informací, tak druhým nejšťavnatějším legislativním projektem v loňském roce bylo GDPR. Nejen příprava materiálů pro vás spolupracovníky, ale samotné nastavení procesů na centrále. Nové formuláře, nařízení, procesy, podpůrné materiály a mnoho dalšího. Třešničkou na dortu bylo už jen podepsat dodatky ke smlouvám. Bylo to náročné, a to nejen administrativně, ale i logisticky.

Z pohledu interního vzdělávání jsme začali ve spolupráci s VŠFS organizovat slíbené semináře Globální ekonomiky, na které ještě v letošním roce navážeme seminářem na Akcie, dluhopisy a komodity. Semináře pod vedením Doc. Petra Budinského, prorektora VŠFS, jsou pro vás dle zpětné vazby velkým přínosem a pevně věříme, že i v roce 2020 budou sály stejně zaplněné jako letos. Profesní kurz Master of Financial Planning je u nás také v oblibě a máme nespočet úspěšných absolventů. Věříme, že do této skupiny prezenčních seminářů či kurzů v následujícím roce zahrneme i pilotní projekt „Univerzitního vzdělávání“ nebo „Finanční akademie OVB“. Těsně před spuštěním je microsite www.vzdelanijezaklad.cz, na které s vašimi vedoucími najdete širokou paletu odborných kurzů, seminářů či školení pod záštitou a podporou centrály OVB. Tato stránka nahrazuje dřívější katalog vzdělávání. 

V loňském i letošním roce se účastníme Odborně vzdělávací konference, kde se v našem vstupu dozvíte ty nejzásadnější procesní a legislativní novinky zabalené do systému vzdělávaní jako takového. Letos se na vás těšíme v Praze, Brně a Ostravě. Loni to byl nabitý den plný informací od GDPR přes legislativu, IT, Finreport a obchodní novinky, letos bude program ještě pestřejší, ale nechte se překvapit! K prezenčnímu vzdělávání jsme začali vzdělávat také v digitální podobě. Po spuštění e-learningu v systému Finreport jsme začali pravidelným školením AML, IDD a již brzy proběhne opakování školení ohledně GDPR. Následovat bude školení Investic a Úvěrů, a tím nekončíme, protože tak jako loni bylo zahájeno následné vzdělávání ve všech oblastech, tak i letos ho můžete očekávat do konce roku v novém kabátě. A na e-learningu se již brzy dočkáme nového rozhraní.

Když opustíme vzdělávání, tak samotnou podporu u nás najdete nejen v neustále upravovaném a aktualizovaném portálu OVB, kde se snažíme maximálně zjednodušit nejen orientaci, ale také uživatelský komfort (proklikávací návody a články), stejně jako komunikační okénko na Finreportu, aktualizované dokumenty, vychytávky, návody, tabulky a přehledy všeho, na co si vzpomenete. Stačí se podívat ve Finreportu na stránku centrály OVB a najdete tam nespočet nejen podpůrných materiálů. V neposlední řadě je to také administrace bonifikací, soutěží a různých doplňkových aktivit.

Nesmíme zapomenout na organizace FKT, Netto Clubu, Velké Cesty, GoLD semináře, D konferenci a letošní novinku, která se koná v Praze 12. 10. 2019, a tou je Vzdělávací seminář pro začínající managery – kariérní kampus OVB. Pokud chcete vidět v krátkém sestřihu, co jsme pro vás připravili a zpracovali v roce 2018, stačí se podívat na naše video ve Finreportu, protože někdy jsou lepší 3 minuty videa než 3 stránky psaného textu. Co připravujeme do konce roku? Zaktualizovali jsme Produkty v kostce a Podnikatelské minimum, postupně předěláváme všechny materiály do nové grafické podoby plné barev, ale tím rozhodně nekončíme. Naším cílem je do konce roku udělat několik krátkých procesních videí nebo podcastů, které usnadní nejen nástup nového spolupracovníka, ale zodpoví ty nejčastější procesní otázky. Sledujte nás na Finreportu, i když je možné, že při čtení tohoto článku budou mít již některá videa po premiéře. Závěrem chceme poděkovat nejen všem kolegům na centrále, ale také vám spolupracovníkům OVB za spolupráci, přízeň a také pochvalné a děkovné e-maily, které jsou pro nás hnacím motorem do budoucna. Výše vyjmenovanými aktivitami nekončíme, ba naopak, v nové organizační sestavě začínáme.