V roce 2024 chceme úspěšně dokončit růstovou „pětiletku“

|

Rok 2023 byl objektivně pro OVB zase rokem úspěšným. A jak ho hodnotí obchodní ředitel OVB Česká republika Richard Beneš?

Nejdříve mi dovolte poděkovat všem spolupracovníkům OVB za vynikající obchodní výsledky za celý rok 2023, které navíc předčily úspěšné výsledky z roku 2022. I přes pokračující významný pokles úvěrů si dovolím tvrdit, že na trhu nebyla společnost našeho typu, která by byla schopná dosáhnout dvojciferného růstu v nové produkci čistě jen přes finanční produkty tak jako OVB. Navíc v náboru jsme zaznamenali neuvěřitelný meziroční nárůst přes 30 %, což je pro strukturální firmu jeden ze základních kamenů budoucího trvalého růstu. Opět se potvrdilo, že 50letý Allfinanz koncept – komplexní finanční poradenství, mezinárodní síla společnosti, vysoká spokojenost klientů a jediný fungující kariérní plán jsou jasným důkazem, proč, chcete-li být úspěšný podnikatel, spojit své jméno s OVB.

Co nejvíce ovlivnilo úspěšný rok 2023?

Největší radost mám z neživotního pojištění, kde jsme vyrostli meziročně o neuvěřitelných 40 %. Zásluhu na tomto růstu mají všechna zemská ředitelství, která v posledních letech využila jednodušší obchodní proces přes on-line sjednávač a zjednodušenou e-smluvní dokumentaci. Navíc neživotní pojištění je i budoucí zárukou určité stability nejen poradců, ale zejména jejich klientů. Dále se nám meziročně velmi daří 
v segmentu životního pojištění, kde role finančního poradce je a bude vždy naprosto neoddiskutovatelná
z pohledu komplexity životních produktů. Zde se domnívám, že online srovnávače na životní pojištění nemohou nahradit mravenčí práci poradce při srovnávání produktů a řešení detailních životních potřeb klienta. Dvojciferně jsme rostli i v investicích, které pro nás stále znamenají největší obchodní potenciál na další léta. Za významný růst ve všech klíčových oblastech v tomto roce chci samozřejmě poděkovat i našim partnerům, bez jejichž produktů a servisu by to nebylo možné.

Zmínil jste investice, co hlavního proběhlo na jejich podporu v roce 2023?

V roce 2023 jsme připravili s našimi klíčovými partnery Conseq a Amundi koncept Investičních konferencí, abychom zapojili do nabídky pravidelných a jednorázových investic co nejvíce poradců ze všech zemských ředitelství. Na konferencích, byly celkem dvě, vystupují jak odborníci z řad investičních společností, tak zkušení poradci OVB, kteří mohou předat investiční zkušenosti svým kolegům. Rozhodně je to běh na delší trať a v konferencích budeme pokračovat i v roce 2024. Čeká nás rok investic ve znamení DIPu a já pevně věřím, že všechna ředitelství za podpory centrály maximálně využijí tento dlouhodobý tržní potenciál.

OVB roste 4 roky po sobě, jaký bude rok 2024?

Ano, OVB skutečně roste 4 roky po sobě a já doufám, že úspěšně zvládneme v roce 2024 dokončit rozjetou „růstovou pětiletku“. Máme jasnou strategii do roku 2027, víme, co chceme dělat, ale taky víme, co nechceme dělat. V roce 2027 chceme produkovat 1 milion brutto jednotek měsíčně. A první vlaštovkou, že jsme na dobré cestě, byl měsíční rekord celé OVB 831 000 brutto jednotek v říjnu 2023. Zde patří velké poděkování všem spolupracovníkům, kteří se na tomto rekordu podíleli. Možná se o 1 milion jednotek pokusíme už v roce 2024, nechme se překvapit…

Na závěr, z čeho jste měl největší radost v roce 2023?

Ten trvalý růst se nerodí lehce a klíčovou roli v něm samozřejmě hrají obchodní struktury. Je to výsledek jejich dlouhodobé práce s náborem, umění zapracování nováčků, školení, motivace atd. Proto jsem měl obrovskou radost, že jsme v roce 2023 povýšili 2 nové zemské ředitele Zdeňka Kubištu a Aleše Tichého, dále několik regionálních či oblastních ředitelů, a nakonec desítky oblastních a obchodních vedoucích. Již dnes víme, že v roce 2024 bude řada dalších manažerů usilovat o povýšení do vyšších či těch nejvyšších kariérních pozic, což je skvělá zpráva pro nás všechny.