Tomáš Žilák: Líbí se mi propojení finančního práva s obchodem a s technologiemi

|

Compliance je hojně skloňované, ale pořád málo známé téma. Nejen o compliance jsme si povídali s Tomášem Žilákem, který se v OVB věnuje právě compliance a tématům s ním souvisejícím.

Odkud jste do OVB přišel?

Před nástupem do OVB jsem pracoval u jednoho z předních českých obchodníků s cennými papíry, kde jsem byl zodpovědný za veškeré compliance a právní záležitosti. Věnoval jsem se zejména oblasti investic, a to nejenom z pohledu distribuce, ale měl jsme možnost se blíže dostat i k samotné tvorbě investičních produktů, fungování burzy a kapitálových trhů a s tím souvisejícími právními a compliance otázkami, což byla nesmírně zajímavá pracovní zkušenost. Kromě toho mám pracovní zkušenosti z finančně poradenské společnosti a také z advokacie.

Proč jste si vybral právě OVB jako další pracovní zkušenost?

V minulosti jsem spolupracoval s Mirkou Horálkovou, která má v OVB na starosti právní a compliance oddělení. A i když jsme potom byli každý pracovně jinde, tak jsme pořád zůstali v kontaktu, vyměňovali jsme si zkušenosti, informovali jsme se o novinkách z praxe apod. Proto, když jsem přemýšlel nad pracovní změnou a viděl jsem, že OVB hledá posilu, tak jsem neváhal a přihlásil jsme se do výběrového řízení.

Co jste v době rozhodování o OVB věděl?

OVB pro mě vždycky byla synonymem pro finanční poradenství v České republice. Zároveň jsem věděl, že OVB prochází v posledních letech procesem velkých změn. A byl jsem skutečně zvědavý na to, jak společnost tyto změny zvládá a jak finančně-poradenská firma takové velikosti funguje.

Co je v OVB náplní Vaší práce?

V OVB mám na starosti zejména Compliance, a to ve všech produktových oblastech. Společně s kolegyní Markétou Zábskou řešíme problematiku AML – tedy problematiku tzv. praní špinavých peněz. Dále mám na starosti komunikaci s regulátorem – Českou národní bankou, případně dalšími úřady. Intenzivně se nyní věnuji zejména úpravě smluvní dokumentace, kterou jsme v říjnu spustili ve. Dále se naše oddělení věnuje kontrolní činnosti, poskytujeme podporu našim produktovým partnerům v rámci jejich compliance požadavků a řešíme také dotazy spolupracovníků. Některá compliance témata řešíme na úrovni Holdingu a jsme v pravidelném kontaktu s kolegy z holdingového compliance. Úzce spolupracujeme také s oddělením klientského servisu.

Co si laik může představit pod pojmem compliance?

Compliance se nejčastěji překládá jako soulad s pravidly. Tím se myslí nejenom soulad s právními předpisy, ale také s etickými pravidly či pravidly slušného chování. Compliance tato pravidla zahrnuje do vnitřních předpisů společnosti a odpovídá za jejich aktuálnost a dodržování. Tento pojem je typický právě pro společnosti z oblasti financí, protože finanční instituce zpravidla musí ze zákona mít zajištěný výkon compliance, což souvisí s vysokou mírou regulace tohoto prostředí.  Ale tzv. compliance programy mají také jiné obchodní korporace, často jde o nadnárodní společnosti, které tímto stanovují soubor pravidel chování svých zaměstnanců. A díky funkčnímu a účinnému compliance programu se dokonce tyto společnosti mohou zprostit např. trestní odpovědnosti právnických osob apod. Takže význam compliance v poslední době určitě narůstá.

Proč jste si zvolil právě toto odvětví práva?

Už na fakultě jsem měl rád předměty z oblasti finančního práva. Během advokátní praxe jsem měl možnost se dostat ke korporátním klientům z oblasti financí, pro které jsme zajišťovali právní služby. Takže přestup do finančních institucí byl pro mě logický krok. Líbí se mi především propojení finančního práva s obchodem a s technologiemi. Celá oblast Fintechu přinesla do financí úplně nové možnosti, ale zároveň také novou regulaci, nové výzvy a právní otázky. Takže je to oblast, která se pořád mění a vyvíjí, a to mě nesmírně baví.

Co Vás po nástupu do OVB nejvíce překvapilo?

Po předchozích zkušenostech z jiných finančních institucí mě nepřekvapilo téměř nic. Co mě přece jen trochu překvapilo v tom pozitivním smyslu, je to, jak celá OVB skutečně klade důraz na compliance témata. A je to vidět i na přístupu kolegů z ostatních oddělení, kteří se na nás často obrací. A dále mě velmi pozitivně potěšil přístup kolegyň z našeho oddělení, kdy přesto, že jsem nastupoval v době lockdownu a skoro vše řešíme na dálku mezi Prahou a Brnem, tak díky nim jsem se během několika málo týdnů dokázal zorientovat a zapojit se. Za to jim opravdu děkuji.

Jak vnímáte finančně-poradenský trh a legislativní změny, které se na něm dlouhodobě dějí?

Já osobně některé změny hodnotím velmi pozitivně, např. povinné zkoušky a registrace, si myslím přispěly ke kultivaci trhu finančního poradenství. Zároveň se ale denně potýkáme s novými a novými regulatorními požadavky, a u nich dost často postrádám jakýkoliv reálný přínos pro klienty. V takových případech se vždy snažíme najít na nich alespoň něco pozitivního, co by nás mohlo posunout dál a přinést třeba nějakou konkurenční výhodu.

Jak rád trávíte volný čas?

Doma mám dvě malé děti, takže se snažím být co nejvíc s rodinou. Víkendy trávíme společně na výletech, na kolech po Jižní Moravě nebo na chalupě v Beskydech. Mám rád cestování. Většinou vyrážíme různě po Evropě, ať už do hor nebo cestujeme po zajímavých místech. Často směřujeme na jih Evropy, milujeme Španělsko, Itálii, ale máme rádi třeba i Balkán nebo Skandinávii. A vždycky se snažíme cestování spojit s dobrým jídlem a pitím.