Rok 30. výročí OVB v ČR ve znamení dvouciferného růstu

|

V roce 2023, roce třicátého výročí OVB, zakladatele finančního poradenství v České republice, se v rozhovoru o pohled na náš trh, jeho budoucnost, strategii a její naplňování a novinky nejen v IT oblasti podělil předseda představenstva a CEO Miroslav Řezník a člen představenstva zodpovědný za provoz a finance Pavel Manhalter.

Jak byste zhodnotil končící rok 2023? Byl něčím charakteristický?

M. Řezník: V našem případě to byl další milník v historii OVB ČR, rok 2023 byl rokem, kdy jsme oslavili 30. výročí. OVB je nejstarší finančně-poradenská společnost v ČR. Ve financích i v kariéře, což je klíčový atribut OVB, platí jednoduché pravidlo, čím starší, tím zkušenější. Jedině naše společnost má již 4 generace zemských ředitelů a managerů. Přes 15 % spolupracovníků podniká v rámci OVB více než 10 let. Jsme společnost, která je postavena na lidech, a lidé chodí za lidmi, od kterých se mohou učit a sami se dál posouvat a růst jak profesně, tak osobnostně. A to je náš největší kapitál a i do budoucna bude. Jsem rád, že 30. výročí slavíme v době, kdy se daří jak nám, tak celému holdingu. OVB ČR roste čtvrtým rokem v řadě, a tento rok bude mít opět přívlastek dvouciferný. Jak v obratu, tak v rekrutingu. Opět jsme dosáhli vysoké klientské spokojenosti (naposledy potvrzeno v říjnu 2023) na úrovni benchmarku evropských finančních institucí, měřeno celosvětovou metrikou TRIM, kterou v ČR realizuje nezávislá mezinárodní agentura KANTAR. Na tomto místě bych chtěl poděkovat našim zemským ředitelům, managerům, vedoucím a všem spolupracovníkům za jejich každodenní profesionalitu jak vůči klientům, tak vůči svým podřízeným. A poděkování patří stejně tak i našim zaměstnancům, kteří vytváří podporu a zázemí.

OVB Česká republika je pro OVB Holding jednou z nejsilnějších zemí a letos to opět svými výkony potvrdila. Co nás dělá tak důležitým článkem celku?

M. Řezník: Jednoznačně lidé v OVB ČR, jejich nasazení, opakované výkony a nastavení na naše klíčové firemní hodnoty: Profesionalita, Kvalita, Zaměření na klienta/spolupracovníka, Nezávislost a Poctivost. A pomáhá nám i to, že máme svoji pětiletou lokální firemní strategii, která byla vytvořena a je implementována desítkami zástupců zemských ředitelství a zaměstnanci centrály. Zemská ředitelství s podporou centrály mají v ČR jednoduchý hlavní strategický cíl – milion jednotek měsíčně v roce 2027.

Rok 2023 odstartoval novou celoholdingovou strategii OVB Excellence 2027. Můžete nám ji přiblížit?

M. Řezník: Holdingová strategie byla vytvořena napříč 16 zeměmi OVB vč. zástupců OVB ČR. Tato evropská strategie je v souladu s lokální strategií. Obě tyto strategie se zaměřují na stejné cílové skupiny (primárně GENERACE Y a Z) a podobná témata. Hlavním cílem evropské strategie je zvětšit OVB obratově 1,5krát a být v roce 2027 minimálně v 18 zemích Evropy. To je důležitá zpráva pro ty naše spolupracovníky, kdo chtějí podnikat i mimo ČR. Mezinárodnost nám konkurence velmi závidí. Ještě bych dodal, že obě strategie mají jedno hlavní pojítko. Jedno klíčové slovo nebo, chcete-li, způsob myšlení, a to je slovo EXCELLENCE. Pro nás je primární lokální strategie, kterou budou vhodně doplňovat celoevropské projekty tam, kde to dává smysl. Pod střechou 5leté strategie centrála se zástupci zemských ředitelství kontinuálně pracují na další podpoře kariéry a podnikání našich spolupracovníků.

A jak se vyvíjí naše pětiletá strategie OVB ČR Excellence 2027?

M. Řezník: V lednu jsme vstoupili do prvního roku její implementace. Ale k jejímu naplnění nedojde samo od sebe. V české OVB funguje již 2 roky systém ambasadorů. A ten je jejím hlavním hybatelem. Kontinuálně se pracuje na podpoře našich poradců, tak aby dávala smysl a byla časována podle priorit a aktuálních potřeb klientů a situace na trhu. A v konečném důsledku vedla k hlavnímu strategickému cíli v roce 2027. Jak konkrétně fungují ambasadorské skupiny? Každá ambasadorská skupina má své cíle, vycházející ze strategických cílů celé OVB ČR. A potom realizuje konkrétní akce a projekty dle obchodních priorit. Za ambasadory a zemskými řediteli ještě stojí další pracovní skupiny, tzv. think tanky. Velké poděkování a respekt všem ambasadorům a členům think tanků za jejich dosavadní práci a nasazení! A jak si stojíme v prvním roce naší strategie OVB ČR EXCELLENCE 2027 ve 3 klíčových ukazatelích? Rosteme dvouciferně, náborujeme dvouciferně a máme vysokou míru klientské spokojenosti.

I letos byla v OVB tématem digitalizace, která je podmínkou úspěšného naplnění strategie. Namátkou mluvíme o ePodatelně, která významně usnadnila poradcům život. Co se ještě letos připravilo?

P. Manhalter: Už na jaře byl spuštěn nástroj usnadňující generování dokumentů pro některé typy smluv. Cílem bylo, aby byl dokument pro klienta kompletně připravený na jedno kliknutí. Zároveň je možné vytvářet si vlastní šablony, které velmi ušetří čas při přípravě opakujících se dokumentů. V červnu se spustil nový modul provizí ve Finreportu, který umožňuje úplně nové pohledy na provize než v minulosti. Věříme, že hodně pomůže nejen poradcům, ale i manažerům pro řízení své struktury. Pak už jsme zahájili provoz naší ePodatelny a zcela změnili proces odevzdávání produkce na centrálu a zdigitalizovali případné intervence. Díky ePodatelně můžete jednoduše odevzdat dokumenty a ePodatelna sama ohlídá, které dokumenty jsou potřeba. Vzhledem k posilování vývojářské kapacity se také začalo pracovat na menších projektech – Finreport nyní vygeneruje vstupní dokumenty pro nového spolupracovníka a podklady pro ČNB. Další oblastí byl efektivnější a atraktivnější způsob komunikace, kdy se do Finreportu přidaly nové funkce, mezi které patří podpora zobrazování a přehrávání videí přímo na nástěnkách, úpravy a zlepšení notifikací a zlepšená podpora pro streamování online OVB akcí. V roce 2023 byly zavedeny aktualizace Finreportu, našeho páteřního CRM systému, každých 14 dní. Cílem tohoto opatření je provádění pravidelných updatů s cílem systematicky a dlouhodobě udržovat systém na vysoké úrovni a rychle přidávat nová vylepšení a nové funkce.

Jaká je situace na finančním trhu v České republice?

M. Řezník: Každá strategie musí reflektovat situaci na trhu. Proto se s vámi rád nyní podívám na hlavní ukazatele finančního trhu v ČR. Celkové úspory obyvatelstva v ČR již dosahují téměř 6 bilionů korun (bankovní vklady, rezervy životního pojištění, aktiva penzijních fondů, podílové fondy, dluhové cenné papíry, kótované akcie). Meziročně narostly o téměř 400 mld. Kč. Sedmiprocentní míra úspor je jednou z nejvyšších v Evropě. Zajímavé je se ještě podívat na strukturu úspor v ČR v letech 2016 vs. 2022. Bankovní vklady, stálice představující 57 % celkových úspor, od roku 2016 se dokonce jejich podíl mírně zvýšil. Dynamický růst zaznamenaly za posledních 6 let investice, nárůst podílu ze 17 % na 23 %. Tady je ještě velký potenciál do budoucna. Poklesy podílu na celkových úsporách obyvatelstva ČR vidíme ve stavebním spoření a v rezervotvorném životním pojištění. Rizikové životní pojištění ale v roce 2023 roste dvouciferně. V běžně placeném životním pojištění si domácnosti uzavřou ročně téměř 500 tis. nových smluv a v objemu nové produkce to znamená cca 8 mld. korun. A jaká je druhá stránka bilance finančního poradenství? Úvěry obyvatelstva v ČR dosahují přes 2 biliony korun, převážná většina jsou úvěry na bydlení (téměř 80 %). Nové úvěry na bydlení (hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření) klesají dramaticky meziročně již druhým rokem. A na konci roku se dostaneme na úroveň let 2010, 2011. S očekávanou klesající inflací a sazbami ČNB můžeme ale v příští roce čekat oživení. A jak to vypadá na trhu finančního poradenství v ČR měřeno počtem certifikovaných poradců? Pro nás na jedničku. Mezi finančně-poradenskými společnostmi opět potvrzujeme číslo 1. Ještě větší odstup od naší konkurence máme v oblasti nového rekrutingu a zapracování. Stačí se v registru ČNB podívat na nárůst počtu certifikovaných poradců v letošním roce. A navíc přivádíme na trh nové generace. Přes 90 % nováčků s registrací ČNB je z generace Y a Z. Další důvod, proč podnikat právě v OVB. Potvrzujeme navíc v reálu naši strategii zaměření na cílové skupiny Gen Y a Z.

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh zákona, který mění některé parametry finančního trhu, převážně v oblasti penzí a investic. Jak se tyto změny promítnou do práce finančních poradců?

M. Řezník: Budeme mít více práce, a to je dobře, jak u stávajících, tak nových klientů. U obou těchto produktových oblastí se klienti ráno nebudí s tím, že si chtějí navýšit měsíční příspěvek na DPS nebo se nově zaregistrovat v rámci DIP (dlouhodobý investiční produkt), a tím získat nově daňové odpočty i na bankovních a investičních produktech. Do současnosti to bylo možné u DPS a životního pojištění. Někdo musí klienty o těchto novinkách informovat a profesionálně to zasadit do aktuální životní situace klienta, v konečném důsledku podle jeho přání a potřeb.

Bylo nutné v roce 2023 implementovat nějaký nový zákon?

P. Manhalter: V letošním roce k větší implementaci zákona nedocházelo, nicméně compliance oddělení doplňovalo některé procesy a přizpůsobovalo je různým nařízením, vyhláškám
a benchmarkům regulátora v oblasti prodeje investic, AML i prodeje dalších finančních produktů.

V roce 2024 začnou platit nové zákony o kapitálovém trhu, na co se máme připravit?

P. Manhalter: Nové zákony především zavádějí už zmiňovaný dlouhodobý investiční produkt (DIP), který by měl pomoct klientům vytvářet si rezervy na penzi. Také se mění pravidla pro DPS. Cílem je zavést jednotná pravidla na podporu produktů určených pro zajištění na stáří.

Jako součást holdingu musíme absolvovat i spoustu interních i externích auditů, jak si v nich stojíme?

P. Manhalter: Máme skvělé výsledky, udělali jsme obrovský kus práce a patříme k premiantům OVB Holding a v některých oblastech jsme benchmarkem pro ostatní země. V oblasti metodiky a procesů se samozřejmě neustále přizpůsobujeme měnícím se podmínkám.

Jakou událost roku 2023 v OVB považujete za nejdůležitější?

M. Řezník: Každé povýšení v rámci našeho kariérního plánu, jehož vrcholem jsou 2 nově povýšení zemští ředitelé Zdeněk Kubišta a Aleš Tichý. A samozřejmě to byla výroční konference – FKT k 30. výročí. Myslím si, že to byla akce, na kterou budou všichni účastníci vzpomínat po zbytek svého života. Zúčastnil se jí rekordní počet 1 200 poradců a slavnostnímu vyznění odpovídala i skladba programu. To, že máme být na co hrdí a jakou důležitou roli OVB sehrála při vzniku finančního poradenství u nás, stvrdili i zástupci našich partnerských společností z řad top managementu, kteří zhodnotili naši dlouhodobou spolupráci. Mimochodem, jejich jednotlivé rozhovory jsou k dispozici i na našem YouTube kanále. Samotnou historii OVB a svoji kariérní cestu pak v rozhovoru na pódiu hodnotili zástupci tří generací zemských ředitelů. To, že se OVB stále daří, stvrdilo i povýšení dalšího zemského ředitele Zdeňka Kubišty, 4 oblastních ředitelů, 23 oblastních vedoucích a 80 obchodních vedoucích.

OVB má ve své DNA i společenskou odpovědnost. Jak na holdingové, tak naší české úrovni. Jaké aktivity provázely právě jubilejní rok 2023?

M. Řezník: I letos jsme pokračovali v dlouhodobě podporovaných CSR aktivitách a přidali další. Ta nejvíce spojená s OVB se týká zvyšování finanční gramotnosti. Ať již na úrovni centrály metodickou podporou a online hrou Moje familie, tak zejména jednotlivými poradci na základních, středních a vysokých školách nebo ve firmách, municipalitách a při dalších příležitostech. V rámci projektu Daruj krev s OVB poradci a centrála za sedm let fungování darovali už přes 450 litrů krve. Pokračovali jsme také už sedmým rokem podporou Letního podnikatelského kempu při Nadaci ZET, a pomohli tak nastartovat kariéry a zacílit životní směrování sociálně a ekonomicky hendikepovaným mladým lidem. A novinkou byla i podpora samotnými finančními poradci vybraným 5 konkrétním lidem nacházejících se v těžké životní situaci. Ty podpořila jak centrála, tak individuálně samotní poradci napříč všemi zemskými ředitelstvími. Celkově se vybralo přes 450 000 Kč. A ve společensky odpovědných aktivitách pokračujeme samozřejmě i příští rok. 

Došlo k nějakým významným makroekonomickým nebo společenským událostem, které mohou mít vliv na finanční poradenství nebo OVB samotnou?

M. Řezník: Klíčová je v oblasti financí demografie, která mluví v ČR a i v dalších zemích jasně. Každoroční růst lidí v důchodovém věku (nebude to dlouho trvat a ve věku 65+ bude třetina populace ČR), roční poklesy nově narozených dětí (již nedosahujeme ani 100 tisíc ročně, ale dokonce pouze 69 tis. ročně), pozdější nástup do prvního zaměstnání (větší podíl studentů a delší studium, více „mama hotelů“ a „nechávání“ se živit od rodičů i v pozdějším věku), což znamená pozdější odvody na sociální a zdravotní pojištění. Podle dat ministerstva práce v roce 1993 ve věkovém rozpětí 15–19 let pracovalo 36 % mladých. Prostě dokončili v osmnácti letech učební obor a šli do práce. Nyní je to jen šest procent lidí v tomto věku. Ve věku od 20 do 24 let přispívalo tehdy do sociálního systému 70 % mladých, nyní je to 45 %. Je otázkou, jestli tento demografický trend může zvrátit migrace do ČR. U migrace je vždy klíčový poměr integrace do pracovního procesu, tzn. kolik migrantů pracuje na plný nebo částečný úvazek. Tyto poměry jsou zatím v řadě zemí nízké. Za této situace je jasné, že bude klesat náhradový poměr, poroste hranice věku odchodu do penze a každý si bude muset více odkládat stranou za dobou svého aktivního pracovního života, aby měl rozumnou kvalitu života i v důchodovém věku. Velkou neznámou, která to může ještě významně vyeskalovat, jsou budoucí náklady na zdravotní péči. To, že máme deficity na důchodovém účtu, už víme a budou pokračovat. Co lze ale očekávat, jsou i deficity v systému veřejného zdravotního pojištění. I toto bude vyžadovat nějakou reakci. Dříve či později i v této oblasti přijde nějaká forma spoluúčasti na straně občana ČR. Dám jeden malý příklad: proč se alespoň neplatí příspěvek na stravu při pobytu v nemocnici? Jak říkají Angličané, žádný oběd ve městě není zadarmo. 

Který produkt nebo oblast produktů bude stěžejní v nadcházejícím roce?

M. Řezník: Již zmiňovaný DIP, byť to není doslova produkt. Po dlouhé době konkrétní podpora pro klienty na dlouhodobé spoření nebo investování. V blízké budoucnosti očekávám, že poroste i penetrace pojištění dlouhodobé péče. Sám jsem to v rodině zažil, když nastane situace, kdy se musíte dlouhodobě postarat o vašeho nejbližšího. Ne každá rodina si potom může dovolit nechat někoho z rodiny na částečný nebo plný úvazek doma, který se postará někdy doslova 24 hodin denně. A v řadě případů je potřeba externího zařízení, kterých je nedostatek a jsou dlouhé čekací lhůty. Vy to ale potřebujete většinou rychle. A forma státních příspěvků v této oblasti také nemusí být vždy pro nastalou situaci dostatečná. Nebo daný senior ze svého důchodu nepokryje měsíční náklady externího zařízení za poskytovanou každodenní péči.

Dokážete odhadnout, jakým směrem se bude finanční poradenství ubírat následující roky?

M. Řezník: Stále bude o lidech, s větším využitím technologií. Dokonce bude role personálního finančního poradenství větší v návaznosti na zmiňované trendy v demografickém vývoji. Nabídka se rozšíří o již zmiňované pojištění dlouhodobé péče, které by v sobě mělo mít garanci poskytnutí mobilní nebo trvalé externí péče v příslušném rozsahu a kvalitě. A za mě osobně už je čas i v ČR, stejně jako v sousedním Německu nebo Rakousku, na soukromé zdravotní připojištění. V tomto případě by nás čekalo hodně práce na, dá se říct, nekonečnou dobu. Protože každý má na prvním místě své zdraví.

V letošním roce se začala v OVB Holdingu testovat umělá inteligence. V čem vidíte její potenciální přínos, rizika?

P. Manhalter: Aktuálně se otevírá „virtuální okno“ na cca 5 let, kdy bude potřeba umělou inteligenci do našeho businessu zapojit. V tuto chvíli analyzujeme všechny možnosti. Na druhou stranu, abychom mohli AI zapojit, budeme potřebovat perfektní data a na optimalizaci dat a živých datech od partnerů se už řadu měsíců pracuje. 

Může umělá inteligence nahradit finanční poradce?

P. Manhalter: V krátkodobém i střednědobém horizontu by neměla, ale mohla by naopak poradcům velmi usnadnit práci, a proto se tímto tématem zabýváme nejen v Česku, ale i na holdingu.

Jsou nějaká specifika českého segmentu finančních poradců oproti zbytku Evropy?

M. Řezník: Z mého předchozího působení ve velkých bankách a pojišťovnách jsem viděl finanční poradenství ve většině zemí Evropy, nyní mám i pohled přes dalších 15 zemí OVB Evropa. Stejný je princip, klient si finanční produkty nekupuje, ale někdo mu je musí v pozitivním slova smyslu prodat systémem APS (analýza–poradenství–servis). Jsou trhy jako např. v Německu a Rakousku, kde skoro neznají slovo „refinance“ v oblasti úvěrů, protože když jednou dostanou např. hypotéku od své banky, berou to jako vyjádření důvěry z její strany a nezdvořilost na straně klienta jít do banky jiné. Pak jsou trhy jako např. Francie, kde se pojištění sjednává primárně v bankách (z Francie pochází pojem bankopojištění). V Itálii pojišťovny vědí datum úmrtí klienta už při podpisu smlouvy. To je samozřejmě zahraniční pojišťovácký vtip… A mohl bych pokračovat, ale pojďme i na ČR. V ČR je trh velmi rozvinutý jak z hlediska šíře nabídky, tak z hlediska využití technologií. Český trh je jeden z nejvíce konkurenčních, kde se o finanční poradenství snaží i banky, byť nabídkou „jednobarevných“ finančních produktů své finanční skupiny. Když např. mluvím s vedením centrály OVB Polsko, tak říkají, že v zásadě nemají ve finančním poradenství našeho typu moc konkurenci. Regulace je dnes víceméně totožná napříč členskými státy EU. V zemích, kde se zavedlo pouze placené poradenství (UK a Nizozemsko), se ukazuje, že nižší příjmové segmenty domácností prakticky ztratily možnost kvalitního individualizovaného finančního poradenství.

OVB letos, jak jsme již zmiňovali, oslavila 30 let fungování na českém trhu. Jak byste těchto 30 let zhodnotil coby CEO, který s historií OVB spojil celou profesní dekádu? Čím je OVB výjimečná?

M. Řezník: Třicet let je velmi dlouhá doba. Za ni se nám podařilo historicky obsloužit přes 1,5 milionu klientů. Chci jim tímto poděkovat za důvěru! Poděkování ale samozřejmě patří všem, kteří stojí a stáli za společným třicetiletým úspěchem na českém trhu. To znamená našim spolupracovníkům – zemským ředitelům, ale i všem ostatním ředitelům, vedoucím a reprezentantům na všech kariérních stupních, zaměstnancům centrály, OVB Holdingu AG a také partnerským společnostem, jejichž produkty sjednáváme. Z mého pohledu je OVB výjimečná lidmi, kteří jsou s ní spojení dlouhou řadu letu, u řady z nich i celé rodiny a jedná se o rodinné firmy v pravém slova smyslu. Výjimečná je i dlouhodobostí a stabilitou, naši spolupracovníci, klienti i produktoví partneři se na ni mohou spolehnout dlouhodobě v lepších i horších časech.

Co je třeba udělat, aby i dalších 30 let bylo podobně úspěšných?

M. Řezník: Zachovat kontinuitu a přidávat inovace tam, kde to dává smysl. Nedělat 10 řemesel najednou, protože to jedenácté, jak říkala moje babička, by byla bída. Neustále kolem sebe vidím společnosti, které každé dva roky mění směr ode zdi ke zdi. Na dalších 5 let máme jasnou firemní strategii jak lokálně, tak evropsky. Pak ji vyhodnotíme a uděláme si plán na další období podle vnější a vnitřní situace tak, jak to koneckonců děláme každodenně u našich klientů.