Rok 2021 ve znamení dvouciferného růstu

|

Počet finančních poradců se na trhu konsolidoval díky povinnosti zákonných zkoušek a s nimi spojených certifikací. Finanční trh vykazoval dynamicky růst a fenoménem byly úvěry na bydlení. A OVB opakovaně rostla rychleji než trh ve všech klíčových produktových oblastech. V OVB i na trhu se toho ale dělo daleko více. Jaký byl rok 2021 pohledem managementu OVB Česká republika, jsme se zeptali Miroslava Řezníka, předsedy představenstva a generálního ředitele, Pavla Manhaltera, člena představenstva, a Richarda Beneše, obchodního a produktového ředitele.

Rok 2021 je za námi. Jak byste ho za OVB zhodnotil?

M. Řezník: Opět se nám podařilo dosáhnout dvouciferného růstu v obratu a v počtu klientských smluv, za což patří velké poděkování všem spolupracovníkům a zaměstnancům centrály. K tomu jsme navíc dosáhli historicky nejvyšší klientské spokojenosti, měřeno celosvětově používaným systémem TRIM. A dosáhli jsme i na historicky nejvyšší skóre v ukazateli opětovného využívání služeb ze strany finančních poradců OVB. Za tímto klientským vysvědčením stojí systémová každodenní práce zemských ředitelství při zapracování nováčků, jejich rozvoji a řízení kvality nabízených služeb v rámci celé OVB.

Vnitřní kontrolní systém, který jsme projektově vytvářeli s KPMG, funguje velmi efektivně. Kvalitu našich poradců ukazuje i ukazatel počtu spolupracovníků, kteří mají současně 3 registrace u ČNB (pojištění, investice, úvěry). To znamená, že komplexní finanční poradenství v rámci našeho systému APS (Analýza – Poradenství – Servis) k 31. 12 2021 nabízelo 1 231 našich poradců. Velkou radost mám také z růstu povyšovaných spolupracovníků napříč naším kariérovým plánem, zde je možné pozorovat dvoucifernou dynamiku dva roky po sobě. Z pohledu fundamentu trhu byl rok 2021 rokem rekordního růstu úvěrů na bydlení (hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření), ale rostly i další klíčové produktové oblasti – životní pojištění, neživotní pojištění, investice i penze. Naše společnost tak opakovaně rostla rychleji než finanční trh ve všech klíčových produktových oblastech.

R. Beneš: Již zmíněný dvojciferný nárůst v roce 2021 je tažen všemi produktovými segmenty v rámci našeho Allfinanz konceptu. Nebude překvapení, když potvrdím, že všechny produktové oblasti dosáhly minimálně dvojciferných růstů oproti roku 2020. Klíčovými tahouny bylo životní a neživotní pojištění, pravidelné investice a samozřejmě úvěry, ať už hypotéky nebo úvěry ze stavebního spoření. Tyto nárůsty se pohybovaly mezi 40 až 80 procenty, u úvěrů ze stavebního spoření dokonce o 160 %.

P. Manhalter: V roce 2021 jsme centrálu posílili o nové zaměstnance, kteří s sebou přinesli znalosti a kompetence – Ondřeje Zdrubeckého, vedoucího IT oddělení, Tomáše Žiláka – seniorního compliance officera, Jana Deveru a Lukáše Hradeckého v IT oddělení, Jana Kopeckého v provizním oddělení, Jiřího Hilschera, projektového manažera, či Miloslava Čermáka a Kateřinu Křížovou do oddělení podpory prodeje a vzdělávání. Zároveň jsme v roce 2021 téměř dokončili migraci všech systémů do holdingového datacentra v Kolíně nad Rýnem, a splňujeme tak nejpřísnější požadavky bezpečnosti dat pro finanční instituce. V dnešním digitálním světě je extrémně důležité, kde jsou data uložena a jak jsou chráněna. A díky našemu datovému centru můžou být naši klienti v klidu.

OVB opakovaně roste dvouciferně. Jakou pozici dnes máme na finančně poradenském trhu?

M. Řezník: Měřeno tržními podíly v oborové asociaci ČASF jsme klíčovým hráčem na trhu ve všech produktových oblastech. A v počtu nových klientů jsme dokonce jednička. Z pohledu klientské spokojenosti dosahujeme na vyšší skóre než naše hlavní konkurence. V oblasti přivádění nováčků a jejich zapracování na trhu finančního poradenství jsme dlouhodobě číslo jedna na trhu.

Miroslav Řezník, generální ředitel a předseda představenstva

R. Beneš: Další dobrou zprávou je, že dvojciferně v obratu rostou všechna zemská ředitelství OVB. Ve většině struktur dosahujeme nárůstu dokonce mezi 30 % až 60 %. Nicméně pro mě ještě pozitivnější zprávou je, že tyto objemové nárůsty jsou podloženy vynikající kvalitou produkce. OVB tak v dlouhodobém horizontu dosahuje nejlepší kvality. Zaprvé, pokud se podíváme na poměr klientských reklamací proti počtu zprostředkovaných smluv, tak jsme za rok 2021 dosáhli na pouhých 0,07 %. A zadruhé nám managmenty pojišťoven či bank potvrzují, že naše kvalita patří do TOP 3 na českém trhu.

Jak se v letošním roce změnil finančně poradenský trh? Nastaly nějaké významné události? Co očekáváte v příštích letech?

M. Řezník: O rekordním roku v oblasti úvěrů na bydlení jsem již hovořil, nepředpokládám, že tato dynamika se bude opakovat, ale stále budou klienti ročně řešit přes 100 000 úvěrů na bydlení.

Velké změny zaznamenávají investice. V průběhu covidu se na ně doslova vrhly i mladé generace. O to větší bude potřeba kvalifikovaného poradenství v této oblasti. Pojištění bych charakterizoval jako dlouhodobou jistotu, potřeba zajištění rizik bude trvat stále, maximálně se budou vyvíjet jednotlivá možná rizika a stále existuje nedostačená propojištěnost domácností v ČR. Stejně tak stavební spoření je „evergreen“. Vývoj DPS bude záviset na dalších případných legislativních změnách. A věřím, že dojde i na reformy v soukromém zdravotním připojištění.

Z pohledu počtu finančních poradců na trhu došlo k poslednímu „vyčištění“ v oblasti pojištění, které následovalo po úvěrech a investicích. Z řádu statisíců poradců v minulosti jsme se dostali v ČR na cca 28 000 poradců s registrací na pojištění, 14 000 s registrací na investice, 19 000 s registrací na úvěry a 14 000 s registrací na DPS. To znamená, že trh finančního poradenství roste a počet poradců se výrazně zmenšil. Je to tedy velká příležitost pro současné poradce, ale i možnost pro přivedení nováčků a jejich zapracování. A to je disciplína, kterou dlouhodobě umíme. Protože se pohybujeme v silně regulovaném odvětví, bude v budoucnu růst požadavek na potřebnou kapitálovou vybavenost a digitalizaci obchodních procesů včetně podpůrných online nástrojů pro poradce. Stejně tak dále porostou náklady na zajištění zákonných povinností ze strany regulátorů.

Jaký byl uplynulý rok z hlediska spolupráce s partnery?

R. Beneš: Rád bych poděkoval všem našim obchodním partnerům za skvělou spolupráci v roce 2021, která vedla k našim výborným výsledkům, a tím ke zvýšení tržních podílů ve většině produktových segmentů na trhu finančně poradenských firem. U nás platí jednoduché pravidlo, že pokud u partnera fungují velmi dobře všechny 3 klíčové oblasti spolupráce, tedy produkt, servis a management, tak pozice partnera na nové produkci je mezi TOP 3. Příkladem je pojišťovna Allianz, která v životním pojištění dosahuje již druhým rokem tržního podílu 25 %. Mají dlouhodobě konkurenceschopný produkt doplněný hladkými procesy vč. likvidace, aktivní přístup na školení a servis poradcům a v neposlední řadě obchodně orientovaný vrcholový managment. Dále bych mohl vyzdvihnout podobný přístup od ČPP, Generali a Kooperativy v roce 2021.

V neživotním pojištění je nová produkce více rozmělněna mezi 7 pojišťoven s podílem vyšším než 10 %. V historicky nejúspěšnějším roku hypoték je jasnou jedničkou Česká spořitelna (25% podíl), s odstupem za ní je Hypoteční banka (16 %) a Komerční banka (15 %). V oblasti pravidelných investic, kde rosteme meziročně o 48 %, se pravidelně o pozice jedničky perou Amundi a Conseq. U stavebního spoření se na výsluní vrátil náš dlouholetý partner Liška neboli nově ČSOB Stavební spořitelna s podílem 38 % jak za smlouvy, tak za úvěry.

P. Manhalter: Naši produktoví partneři mají za povinnost kontrolovat svoje distribuční kanály, a tedy i externí distribuci. Ročně absolvujeme cca 20 kontrol produktových partnerů, kteří kontrolují nejen, zda naše interní předpisy odpovídají zákonům, ale i produkci, záznamy z jednání a další obchodní procesy. Při této příležitosti musím všem poděkovat, že odvádí skvělou práci, protože vycházíme v těchto kontrolách na jedničku.

Jak OVB zvládla přechodné období v rámci IDD?

M. Řezník: Přes 2 000 poradců s registrací na pojištění je ta nejjednodušší odpověď. Díky nasazení zemských ředitelství a týmu vzdělávání a podpory prodeje na centrále, který připravil top online nástroje na přípravu na zákonné zkoušky. Další online nástroje a podpora jsou spolupracovníkům k dispozici i pro splnění povinného následného vzdělávání.

Richard Beneš, obchodní a produktový ředitel

Důležitou součástí práce finančního poradce je také vzdělávání. Jaké jsou v plánu další kroky v tomto směru?

R. Beneš: V roce 2021 jsme spustili online následné vzdělávání pro oblast pojištění. S naším partnerem pro vzdělávání, Vysokou školou finanční a správní, jsme pro naše spolupracovníky připravili bohatý obsah, který se skládá jak z e-learningu, tak z nabídky různých produktových videí.

Těší mě, že celý kurz Následného vzdělávání je přímo napojen na Finreport bez extra přihlašování a obsah kurzu se rozbalí přesně podle typu zkoušky VZpoj daného poradce. Navíc ve Finreportu najdou vedoucí aktuální statistiku, přehledný reporting o počtu hodin, systém upozornění o ne(s)plnění, zaslání certifikátu a mnoho dalšího. Chtěl bych tímto poděkovat jak VŠFS, tak pracovní skupině složené ze zástupců struktur za skvěle odvedenou práci při přípravě a implementaci následného vzdělávání do systému OVB. Následné vzdělávání bylo v roce 2021 pro všechny poradce zcela zdarma. Ve spolupráci s VŠFS jsme také připravili pro všechny naše spolupracovníky možnost absolvování certifikační zkoušky Master of Financial Planning (MFP) a přípravný kurz za zvýhodněnou cenu. Jedná se o náročný, výrazně prakticky orientovaný certifikační program pro profesionály z řad finančních poradců. Program svým zaměřením vyplňuje mezeru mezi zákonnými zkouškami a spíše teoreticky orientovanými programy dalšího vzdělávání. Program MFP sestavili a realizují opravdoví profesionálové.

Rok 2022 je posledním v rámci celoholdingové strategie „OVB Evolution 2022“. Jaké další kroky můžeme očekávat v rámci dlouhodobého směřování společnosti?

M. Řezník: Určitě dojde k vyhodnocení implementace této evropské strategie a po interní diskusi předpokládám pokračování nové strategie. Klíčové pilíře, jako je např. expanze nebo digitalizace, budou nepochybně dále rozvinuty i v další strategii. Již nyní jsme blízko vstupu na další evropský trh a další trhy jsou analyzovány. Co bych chtěl vyzdvihnout, je to, že jsme mezinárodní společnost s mezinárodní dlouhodobou strategií, což je jeden z důvodů, proč si vybrat pro podnikání ve finančním poradenství právě OVB.

Jak se váže celoholdingová strategie na strategické aktivity OVB Česká republika?

M. Řezník: V průběhu tvorby a implementace celoholdingové strategie OVB Evolution 2022 jsme řadu projektů implementovali také v ČR, některé v pozměněné podobě s ohledem na specifika našeho trhu, ale také jsme zjistili, že někde máme i další lokální potřeby. Proto nyní pracujeme společně se zemskými řediteli a ambasadory na pětileté Strategii OVB Česká republika. Stejně tak bude propojena na novou holdingovou strategii.

V říjnu 2021 byl spuštěn projekt Ambasadorů, můžete nám tento projekt přiblížit?

M. Řezník: Spolupráce a interní komunikace je klíčem úspěchu v každé společnosti. V OVB je to ještě důležitější s ohledem na naše obchodní specifikum – centrála, zemská ředitelství, spolupracovníci, klienti a produktoví partneři. Toto je „matice“, která vyžaduje odpovídající systém komunikace. A zároveň chceme zlepšit systém spolupráce mezi centrálou a zemskými ředitelstvími. Iniciátorem myšlenky je SLD Jan Hamr a projekt našel velmi rychle podporu top managementu centrály a ostatních zemských ředitelů.

Uplynulé období příliš nedopřávalo osobnímu setkávání. OVB tak kromě Semináře pro začínající manažery – Kariérního kampusu, který pro 500 účastníků proběhl za přísných hygienických podmínek, uspořádala také online Výroční konferenci FKT a dokonce dvě Odborné vzdělávací konference. Jak tyto akce splnily svůj účel?

M. Řezník: Všichni jsme se naučili nové dovednosti. Jako stoupnout si před kameru a nemít kontakt s publikem. Pracovat na home office. Online bude určitě mít větší váhu i v budoucnu, ale fyzické akce a setkávání se ukázaly v naší společnosti jako naprostá nutnost. Vzdělávací akci, jako je Odborně vzdělávací konference, lze velmi efektivně udělat online. Naproti tomu FKT nebo Kariérní kampus nikoli. Online FKT na to, že bylo poprvé, se podle zpětné vazby spolupracovníků povedlo, ale s dovětkem, že v online prostředí jsme udělali maximum a určitě bylo potřeba něco uspořádat než dále čekat, až situace umožní akci fyzicky. Ale všichni se už těší na staré dobré FKT v Brně plné osobních emocí na jednom místě.

R. Beneš: V letošním roce jsme připravili pro naše spolupracovníky dvě úspěšné Odborně vzdělávací konference z virtuálního studia OVB. Na jaře jsme měli 1 200 online přihlášených poradců, stejně tak jako na podzim. Chtěl bych tímto všem spolupracovníkům poděkovat za aktivní účast.

Online koncept pro tento typ konferencí se nám po zpětné vazbě spolupracovníků osvědčil a budeme v něm pokračovat. Akce byly úspěšné jednak díky tématům z oblasti obchodní podpory, čísel, trhu, vzdělávání, certifikací, zákonné smluvní dokumentace, ale také díky délce programu, kdy jsme dodrželi maximálně dvouhodinové bloky.

Ještě ke Kariérnímu kampusu… Kde vidíte hlavní výhodu těchto akcí pro nováčky v OVB?

M. Řezník: Málokterá společnost může nabídnout momentum 500 poradců na jednom místě, kteří se chtějí dále rozvíjet a posouvat ve své kariéře. A zároveň na stejném místě jsou úspěšní manažeři z finančně poradenského trhu, kteří jim předávají své zkušenosti jak z ČR, tak z Evropy. Doplněno o externí motivační řečníky. Toto v žádné knížce nenajdete.

Pavel Manhalter, člen představenstva

V loňském roce OVB spustila možnost elektronického podpisu smluv. Jak tento krok, který už běží více než rok, hodnotíte?

M. Řezník: Dnes jako naprostou nutnost a samozřejmost pro práci našich spolupracovníků. Zároveň se nám potvrdilo, že mezinárodní řešení, které jsme vybrali, je plně funkční a umožňuje jeho další rozvoj v budoucnu. V současné době, když se podívám na statistiky za prvních 10 měsíců roku 2021, se zejména díky elektronickému podpisu a online sjednavači snížil počet čistě papírově podepisovaných dokumentů jen na 16 %.

R. Beneš: Ještě k tomu doplním pohled na naše srovnávače a sjednavače. Tato oblast je určitě jednou z klíčových rozvojových aktivit v oblasti zjednodušení procesu sjednání produktů. V roce 2021 jsme například do interního hypotečního srovnávače OVB zaintegrovali nový kalkulátor bonity. Z reakcí spolupracovníků máme radost. Poradci ho hodnotí jako nástroj, který jim zrychluje a zjednodušuje práci při výpočtu bonity hypotečních úvěrů napříč portfoliem bank, se kterými OVB spolupracuje. Stávajícím poradcům zjednodušuje práci, těm novým usnadní vstup do světa úvěrů a finančního poradenství.

Dále jsme modernizovali online sjednavač na neživotní pojištění s důrazem na pojištění aut, majetkové pojištění a cestovní pojištění. Díky sjednavači a zjednodušené smluvní dokumentaci již dnes realizujeme přes tento online nástroj 80 % nové neživotní produkce. Co se týká sjednavače na životní pojištění, v současné době probíhá fáze analýzy a rozpracování finálního konceptu. Věřím, že již v letošním roce se mohou naši spolupracovníci těšit na řešení, které by jim pomohlo v práci při zprostředkování životního pojištění u klientů.

P. Manhalter: Některé procesy jsou již plně digitální, některé ještě ne. V roce 2021 jsme připravili možnost zaslat elektronickou smluvní dokumentaci u neživotního pojištění klientovi e-mailem nejen u srovnávače, ale i u standardních smluv. V letošním roce budeme v digitalizaci pro struktury masivně pokračovat. Postupně také automatizujeme činnosti jednotlivých oddělení na centrále, abychom spolupracovníkům mohli poskytovat ještě lepší servis.

Změny se v letošním roce dotkly i partnerů – přibyla Komerční pojišťovna a Modrá pyramida. Očekáváte nějaké změny a nové partnery i v tomto roce?

M. Řezník: Oba dva partneři vhodně doplnili současné partnerské portfolio OVB. Jestli budeme v letošním roce rozšiřovat počet produktových partnerů, bude záviset na našich analýzách, kdy posuzujeme současné produktové portfolio a nabídku potenciálních nových partnerů. Navíc i naši současní produktoví partneři inovují i na základě našich požadavků a potřeb. Pro nás je dlouhodobá spolupráce na prvním místě, stejně tak nechceme rozšiřovat produktové partnery jenom pro jejich vyšší počet.

A v neposlední řadě máme i přísná k. o. kritéria pro přijmutí nového partnera a některé produkty, jako jsou například korporátní dluhopisy nebo investiční směnky, nabízet ani nechceme. V roce 2021 jsme viděli, že tato strategie je správná.

Co čeká OVB v letošním roce?

M. Řezník: Práce na pětileté Strategii OVB Česká republika v kombinaci se zavedením systému Ambasadorů do plného výkonu. Proto nechci nyní dávat seznam klíčových projektů příštího roku. Cílem je další růst jak v obratu (10 % je minimum), tak v klientské spokojenosti. V rámci OVB Evropa chceme být v TOP 3.

R. Beneš: OVB bude s partnery samozřejmě nadále urychlovat proces digitalizace sjednávání a správy klientských smluv. Čeká nás další vlna propojování s partnery přes SSO (jednotné přihlášení) do systému OVB včetně náhledu na živá data klientů pro aktivní správu smluv. Důležitým projektem bude také možnost sjednávání dalších finančních produktů přímo v prostřední našeho systému.

A určitě stojí za to na tomto místě pogratulovat všem sedmi nově povýšeným ředitelům v roce 2021.