Rok 2017 symbolizuje úspěchy

|

Opět skoro po roce jsme se potkali na příjemném rozhovoru s Miroslavem Řezníkem a Richardem Benešem a mě zajímalo, co je nového na trhu finančního poradenství v ČR a konkrétně v OVB Allfinanz, a.s.

Nemůžu začít jinou otázku, než kterou jsme začali vloni. Co říká čínský kalendář na rok 2017?

: Podnikatelský rok 2017 bude optikoučínského kalendáře ve znamení Ohnivého kohouta, který symbolizuje úspěchy. Nicméně cesta k úspěchům nebude snadná, bude potřeba „překvapivě“ tvrdé práce a značné trpělivosti. Což je přesně DNA naší obchodní společnosti. Ve světě financí tak můžeme očekávat další oživení ekonomiky a s tím spojený větší podnikatelský apetit.

Co konkrétně přinesla legislativní změna v životním pojištění se zavedením pětiletého ručení za storna?

: Co se týká celého trhu, tak tady uvidíme hmatatelné výsledky až cca za 2–3 roky. A bude velmi zajímavé, jak se trh finančního poradenství zkonsoliduje, resp. kdo tyto změny zvládne kapitálově a organizačně. A to jak na úrovni jednotlivých zprostředkovatelů, tak na úrovni finančně poradenských společností. Vodítkem mohou být například trhy v Německu a Rakousku, kde 5leté ručení platí již více než 10 let.

RB: Naší obrovskou konkurenční výhodou je, že se této koncentrace trhu nemusíme obávat, naopak je to pro nás velká příležitost posílit v horizontu 3–5 let pozici na trhu. Chceme k tomu využít nejen naše kapitálové zázemí, ale hlavně zkušenosti ze zemí, kde působíme a kde již 5leté ručení řadu let funguje. Máme k dispozici exaktní čísla a fundament, takže můžeme poměrně dobře odhadnout, jak se bude vyvíjet trh finančního poradenství v životním pojištění v průběhu prvních 5 let.

Překvapilo vás na trhu něco v souvislosti s pětiletým storno ručením?

: Upřímně jsem očekával, dle původních proklamací pojišťoven, větší otevření nůžek v odměnách za zprostředkování pro malé, střední a velké hráče na trhu. Opak byl bohužel pravdou, pravděpodobně opět zvítězila honba za tržním podílem před obezřetným krytím případných finančních rizik z 5letého ručení. Samozřejmě až sám trh ukáže, kde je pravda… Nicméně jak říkám, my ta čísla máme – finanční riziko se významně zvýšilo, a to nelze ignorovat.

Jak vidíte finančně poradenský trh v roce 2017?

: Tak snad letos nebudou žádné novézákony… :o) Očekáváme stále vysoký potenciál v hypotékách a v úvěrech ze stavebního spoření díky změnám v legislativě. Oba dva segmenty v prvním čtvrtletí meziročně rostly dvoucifernými tempy. Dále porostou pravidelné investice, penzijní připojištění a neživotní pojištění. Otázkou zůstává trh životního pojištění, zda po několika letech poklesu dojde konečně k oživení. Samozřejmě prim budou stále hrát vyšší kapitálové, organizační a odborné nároky.

A jak jste zvládli přechod na nový spotřebitelský zákon od listopadu 2016?

: Poctivě a zodpovědně jsme se na tyto legislativní změny připravovali. Interní týmy včas připravily hladký proces registrace spolupracovníků u ČNB dle nového spotřebitelského zákona a v současné době máme již přes 2000 registrovaných poradců, nejvíce z celého finančně poradenského trhu. Nyní již probíhají první certifikace na odbornou zkoušku u nás a dle prvních výsledků mají poměrně vysokou míru úspěšnosti.

RB: Navíc tento zákon velmi vítáme. Mělby pročistit trh zejména na straně poskytovatelů úvěrových produktů. Tím ubude řada toxických produktů, které se vyznačují vysokými úrokovými sazbami, a dojde ke snížení počtu agresivních marketingových nabídek, které mohou dostat řadu domácností do existenčních problémů. Navíc se dále zvyšují požadavky na odbornost zprostředkovatelů, což je správný směr. Celkově se tedy jedná o jednoznačný posun vpřed ve vztahu ke koncovému klientovi.

Jak byste zhodnotili rok 2016 v OVB?

: Mě osobně nejvíce těší, že naše společnost funguje dle motta „Kvalita produkuje kvantitu.“ Během posledních 15 měsíců se nám významně zvýšila kvalita a dnes můžeme říci, že nemáme jediné zemské ředitelství pod požadovanou mírou kvality. To je důkaz i toho, že jsme dobře připraveni na novou legislativu, ve které dlouhodobě přežijí jen týmy s vysokou kvalitou produkce, vyváženým Allfinanz konceptem a kapitálově silnou matkou. Určitě bych chtěl ale i touto cesto poděkovat všem našim spolupracovníkům za loajalitu k naší společnosti právě v nelehkém roce 2016.

RB: Já jsem velmi rád, že máme v OVB řadu zemských, regionálních a oblastních ředitelství, která dokážou meziročně růst dvojciferným číslem, a to i přes skutečnost, že působíme řadu let na stále klesajícím trhu nového životního pojištění. Tato ředitelství jsou vzorem pro všechny na trhu a dokazují, že dlouhodobá kvalita a servis přináší v OVB zaručené ovoce. Dále mě těší, že v náboru OVB opět zaregistrovala nejvíce z celého trhu, dokonce 3,5krát více v počtu PPZ než druhý konkurent.

Jaké podmínky jste připravili pro vaše spolupracovníky s přechodem na pětileté storno ručení?

: Díky kapitálové síle OVB Holding naši spolupracovníci dostávají 100% zálohovou provizi na začátku v životním pojištění oproti průběžné provizi u řady konkurentů. Navíc od ledna vyplácíme bonusový fond pro cca 400 poradců v řádech milionů korun. Jako jediná společnost na trhu jsme před regulací investovali do našich spolupracovníků tak, aby byli nejenom organizačně, ale i finančně na nové legislativní změny připraveni.

RB: Plus jsme významně vylepšili podmínky profesní odpovědnosti poradců za zprostředkování pojištění a nově jsme zavedli pojištění odpovědnosti i za úvěry. A také nesnižujeme počet obchodních partnerů jako u sousedů, ale naopak zvyšujeme, aby si u nás mohl klient opravdu vybrat z té nejlepší nabídky na trhu.

A jaké jsou novinky v oblasti produktů?

RB: V oblasti produktů jsme zavedli za posledních 12 měsíců s našimi obchodními partnery 40 významných produktových novinek primárně z oblasti pojištění a úvěrů. Co se týká online srovnávače neživotního pojištění, tak jsme již překonali hranici 2000 sjednaných klientských smluv. Navíc jsme do srovnávače, vedle pojištění aut a cestovního pojištění, úspěšně zavedli i majetkové pojištění. Dnes dosahujeme míry úspěšnosti 25 %, což znamená, že každá 4. kalkulace zaslaná klientovi končí uzavřenou smlouvou. V březnu 2017 jsme zalistovali nového obchodního partnera. Skupinu AXA zastřešující pojištění, investice a penze.

Na co se mohou poradci těšit v oblasti IT podpory?

: V roce 2016 jsme dále rozvíjeli mobilní aplikaci OVB Tool, kde je již 2100 registrovaných poradců, kteří mohou využívat nově kalkulačky na spoření, investice, úvěry a důchod. Zavedli jsme přehlednější intervenční modul, ve kterém je snazší práce s intervencemi pro udržení klientských smluv. Velkou novinkou je nasazení elektronické smluvní dokumentace, od které si hodně slibujeme.

Co konkrétně přinese elektronická smluvní dokumentace?

RB: Smluvní dokumentace v nové elektronické verzi přinese hlavně zjednodušení, po kterém poradci již delší dobu volali. Nyní nově stačí s klientem podepsat pouze Prohlášení klienta, všechny ostatní dokumenty obdrží klient vyplněné v elektronické verzi zaheslované na mail. Na centrálu zasílají poradci pouze Prohlášení klienta a ostatní dokumenty mají k dispozici v elektronické verzi ke stažení. Věříme, že elektronická smluvní dokumentace pomůže ke zkvalitnění a urychlení naší práce.

Jakou podporu může značka OVB čekat v letošním roce?

: Marketing a komunikační podpora je pro rok 2017 velké téma, které má za cíl budovat pozitivní image OVB. Stěžejními nositeli této kampaně jsou největší mediální domy v ČR. Klíčovými hesly kampaně jsou silné stránky OVB: „Na evropském trhu finančního poradenství působíme už 47 let“, „Již 23 let radíme na českém trhu s rodinnými financemi“ a „Věří nám přes milion klientů.“ Tato sdělení jsou prezentována pomocí výrazných vizuálních inzerátů a odborných článků našich spolupracovníků, analytiků a managementu společnosti. Nezapomínáme ani na společenskou odpovědnost, kdy dále pokračujeme jako generální partner nadace Kouzelná přání a podporujeme potřeby konkrétních lidí tam, kde nemohou pomoci finanční produkty. Ročně takto společně plníme přání ve výši více než 1 milion korun. A protože chceme podpořit stálý nedostatek krve v ČR, zaměstnanci centrály a spolupracovníci opakovaně darují krev napříč celou ČR. Tady může pomoci každý ve věku do 65 let, který splňuje určité zdravotní požadavky pro dárcovství krve.

RB: Naši přidanou hodnotu a kvalitní práci poradců u klientů chceme přiblížit jak pomocí PR článků našich poradců, kteří komentují různá finančně poradenská témata, tak i pomocí klientských příběhů, kde vždy klienti poradce vystupují v článku a popisují spolupráci a konkrétní přidanou hodnotu poradce na konkrétních řešených případech. Podobný koncept přináší i náš YouTube kanál. Jde o krátká videa, kde vystupuje poradce a klient a popisují systém práce a základní hodnoty, na kterých stojí poradenství a vztah s klientem.

Tento web používá cookies

Tento web používá cookies ke zlepšení uživatelského komfortu. Některé cookies soubory na tomto webu jsou nezbytné a bez nich nebude web fungovat podle očekávání. Tyto cookie soubory se nastavují při odesílání formuláře, přihlašování nebo při interakci s webem tím, že uděláte něco, co je víc než jen kliknutí na jednoduché odkazy. Používáním naší webové stránky souhlasíte se všemi cookies v souladu s našimi zásadami cookies. Používáme také některé nepodstatné soubory cookie pro anonymní sledování chování návštěvníků webu nebo pro zvýšení vaší spokojenosti s webem. Pokud s tím nesouhlasíte, nebudeme tyto cookies používat, ale některé funkce webu nemusí být dostupné. číst více