PODPORUJEME FINANČNÍ GRAMOTNOST

|

TENTO FORMÁT si získal značnou pozornost médií a zakrátko se rozšířil i za hranice, konkrétně na Slovensko a do Polska. Projekt jsme v průběhu let na základě zpětné vazby ze škol od učitelů a především od žáků neustále vylepšovali. Školám nabízíme odborné lektory z řad spolupracovníků OVB, školicí materiály i prezentace a v neposlední řadě interaktivní hru Moje Familie.

Žáci se během výuky dozvědí, co je to finanční gramotnost a jak by si měl člověk počínat v rámci jednotlivých životních etap a jak se na ně připravit. Každá životní situace si klade jiné finanční nároky. Financování bydlení nebo koupě nového vozu ovlivní rodinný rozpočet jinak než běžné nákupy. Je důležité myslet i na zajištění na stáří a krytí různých pojistných a zdravotních rizik. Po absolvování kurzu žáci získají přehled o finančních produktech a službách.

Součástí hry je i test, jehož výsledky na školách byly alarmující. Každá z variant měla přibližně stejný počet odpovědí a bylo tedy zřejmé, že většina žáků správnou odpověď pouze tipovala. Z toho důvodu byla hra doplněna o minihry a o vzdělávací boxy, které žákům přiblíží a hlavně vysvětlí základní ekonomické pojmy. Tak aby se v budoucnu mohli snáze orientovat v oblasti financí.

Hra a podkladové materiály doznaly v dubnu t. r. aktualizace. Aktualizované podklady jsou k dispozici ke stažení na portále OVB v sekci Soubory a články. Pro bloky a kódy ke hře kontaktujte oddělení Marketingu OVB.