Ohlédnutí za rokem 2020. Digitalizace pokračuje

|

Základní položkou digitalizace jsou data. Abyste data měli co nejdříve, byl nahrazen klíčový ETL proces, tedy noční výměna dat mezi holdingovým páteřním systémem a OVB portálem, za zcela nový, moderní a rychlý proces. Asi jste zaznamenali, že data za tentýž den jsou k dispozici na portálu už kolem 22. hodiny namísto 7. – 9. hodiny ranní. Kromě toho, že nový proces je o mnoho rychlejší, je zároveň i stabilnější. I když se to na první pohled nezdá, jde doslova o revoluční změnu. 

Asi nejvýznamnějším obchodním projektem první poloviny letošního roku byla příprava elektronického podpisu interní smluvní dokumentace. Díky němu byl zásadně zjednodušen proces a zpracování eSD. Dalším klíčovým projektem bylo plné zaintegrování online sjednávače neživotního pojištění do Finreportu a spuštění zjednodušeného Záznamu z jednání. Při sjednání pojištění přes tuto aplikaci nemusíte vyplňovat eSD, zjednodušený Záznam automaticky e-mailem odejde klientovi a všechny dokumenty a záznamy o smlouvě jsou importovány do systému. To výrazně ulehčuje práci poradcům, ale i oddělení Zadávání. 

V oblasti vzdělávání se e-learningový modul rozšířil o přípravu na certifikační zkoušky. Modul je přímo napojený na servery ČNB a tím je zaručeno, že obsahuje všechny otázky, které ČNB pro zkoušky odborné způsobilosti právě používá. V poslední době byl rozšířen o zajímavé statistiky. Tento modul patří k absolutně nejlepším na trhu. Dále byly připraveny další větší či menší vychytávky, které usnadňují práci spolupracovníkům – například mobilní skener, přes který si můžete naskenovat veškeré klientské dokumenty přímo do Finreportu, nebo rozšíření modulu statistik o geografické rozložení dat. 

Velké změny proběhly letos i na centrále. Kromě toho, že se centrála od 1. listopadu přestěhovala do nových kanceláří na Chodově, tak ještě posílila kontrolu čtyř očí u většiny činností, které centrála zpracovává – provize, finance, IT. Dále zavádíme další kontrolní mechanismy, které po nás vyžaduje regulátor, a vše chytře zasazujeme do již zavedených postupů. 

Covid-19 způsobil v roce 2020 velké změny v celé ekonomice, v chování firem i klientů. OVB zvládla tuto situaci skvěle. Kvůli covid-19 jsme museli v březnu předělat některé procesy v oddělení Zadávání, abychom mohli přijímat produkci on-line/e-mailem, poprat se s přísným zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zajistit vzdálenou identifikaci klientů kvůli AML. Zavedli jsme takové postupy, aby centrála mohla zpracovávat produkci, vyplácet provize a zajišťovat další činnosti, i kdyby někdo ze zaměstnanců byl nemocný nebo musel zůstat v karanténě. Díky našemu holdingu jsme se přepnuli do online módu komunikace a například zajistili pro spolupracovníky výhodnější licenci technologie Zoom pro interní porady, školení, ale i pro schůzky s klienty. 

Abychom digitalizaci v oblasti IT vyvíjeli správným směrem, zavedli jsme pravidelné IT workshopy se zemskými řediteli a vybrali priority pro IT vývoj. Jako první projekt bylo odsouhlaseno propojení s kalkulačkami produktových partnerů. Součástí projektu je management přístupových údajů do partnerských kalkulaček, který by se tím měl výrazně zjednodušit. Jakmile budou propojeni nejvýznamnější produktoví partneři, vývojářský tým bude pracovat na spojení dat a napojení na živá data produktových partnerů.

Plány na rok 2021 jsou téměř připraveny a věřím, že se můžeme těšit na zajímavé novinky, které nám usnadní naši práci.