Oddělení ADS: Jsme tady pro vás

|

Jsme vaše podpora nejen na e-mailu nebo telefonu, ale také osobně při různých setkáních, konferencích, přípravách a realizacích školení či při prvním setkání s centrálou. Ano, do oddělení podpory prodeje patří i recepce. A to nejen ohledně základního servisu přebírání a distribuce produkce, poštovních zásilek, ale také řešení základních dotazů napříč celou strukturou. Veškeré informace, které plynou z centrály OVB, pečlivě zpracováváme a komunikujeme do vnitřní obchodní sítě dle jasných kritérií  a požadavků daného oddělení. Jsme vaší pravou rukou při řešení jak standardních, tak i nestandardních dotazů, orientaci na OVB portálu, filtrujeme požadavky na jednotlivá oddělení, hledáme veškerá možná řešení pro realizaci vaší kariéry a podnikání s tím spojené, a to vše v souladu s příslušnými směrnicemi a zákony.

Neméně důležitou součástí naší práce je školení spolupracovníků, ať už se jedná o úplné nováčky ve společnosti a s tím spojené školení procesů na centrále OVB, tak i pro zkušené obchodníky nebo manažery vždy máme informace a novinky, které je posouvají dál v jejich podnikaní. Jsme neustálev terénu, kde monitorujeme vaše připomínky, nasloucháme vašim problémům a snažíme se vaše připomínky a náměty implementovat napříč celou centrálou ku prospěchu nás všech. Hlavním cílem našeho oddělení je profesionální servis spolupracovníkům, podpora informacemi a aktuálním děním nejen na centrále OVB.

Pokud je to v našich silách a možnostech, snažíme se být maximálně efektivní, promptní a vždy vycházíme maximálně vstříc všem spolupracovníkům. V tuto chvíli pro vás připravujeme spoustu novinek a inovací, těšit se můžete například  na newsletter, který přiblíží chod centrály a upozorní na novinky a soutěže, ale také na nové formy podpory nejen v oblasti vzdělávání.

Na telefonním čísle 241 094 192 a e-mailu ads@ovb.cz se na vaše dotazy těší Michaela Klírová a Ondřej Kutílek, na recepci se na vás budou usmívat Tereza Holečková a Denisa Svobodová, do terénu za vámi vyráží Jiří Činátl a Matúš Horník, v oblasti hypoték se na vás těší Jana Pazourková. Z více než poloviny nový tým podpory prodeje a sekci vzdělávání vede Adam Caletka.

Nováčci v týmu podpory prodeje

Jana Pazourková

Odkud přicházíte, co máte profesně za sebou?

Do OVB přicházím z Raiffeisenbank a.s., kde jsem působila na pozici Key account manažera pro třetí strany v oblasti hypotečních úvěrů a později i spotřebitelských úvěrů. Práce v oblasti hypoték mne provází už od mého začátku, co se pohybuji na finančním trhu. Mám za sebou několikaletou praxi v bankovnictví i v pojišťovnictví. Na počátku své kariéry jsem pracovala jako pojišťovací poradce. Jednoho dne jsem si prošla certifikačním školením na hypotéky pro Raiffeisenbank a.s., a tady jsem si uvědomila, že je to přesně to, co bych chtěla dělat. Tím jsem začala svoji práci více směřovat k hypotékám a výsledek byl, že jsem se na trhu začala pohybovat jen jako hypoteční specialista. Na poli hypoték jsem si také vyzkoušela pracovat jako hypoteční bankéř pro UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., kde jsem v Pardubicích vytvořila hypoteční centrum. Chtěla jsem vidět i práci, jak se říká „na druhé straně“, protože jsem stále narážela na nepochopení mezi finančním poradcem a bankou. Takže když jsem jednou byla vyzvána bankou, a to doslova, tak si to pojďte zkusit, řekla jsem, proč ne. Pracovní zkušenost v bankovnictví mi mnoho přinesla a věřím, že jsem díky tomu získala velmi vzácné zkušenosti a pohled na finanční trh, který nyní mohu uplatnit právě ve společnosti OVB.

Proč OVB?

Společnost OVB jsem měla na starost jako Key Account Manager v Raiffeisenbank a.s. Díky této práci jsem získala na společnost jiný pohled, než mi bylo kdysi prezentováno, a hlavně, jak ji prezentují média. Moje zkušenost je velmi pozitivní, setkala jsem se v rámci své práce s finančními poradci, kteří mě přesvědčili o tom, že je jejich práce kvalitní a dává smysl. Když jsem byla oslovena nabídkou, věděla jsem, že je to přesně to, co chci dělat. Přijala jsem novou výzvu, cítím, že jsem na správném místě ve správný čas a těším se na spolupráci se všemi spolupracovníky.

Co bude vaší náplní v OVB?

Nastoupila jsem na pozici Senior Key Account Manager. Moji náplní je prakticky vše okolo hypoték, primárně vzdělávání spolupracovníků, řešení nestandardních úvěrů a jednání s bankami o podmínkách, procesech a s tím spojeného nastavení ještě lepší spolupráce, která se jistě odrazí na vašich výkonech. Budu se vám snažit přiblížit problematiku a hlavně praxi v oblasti hypotečního financování. Prozatím jsem k dispozici pouze jednotlivým LD nebo RD z důvodu nastavení spolupráce s ředitelstvími a následného propojení mé osoby s příslušnou strukturou.

Matúš Horník

Odkud přicházíte, co máte profesně za sebou? Proč OVB?

Se společností OVB Allfinanz, a.s. jsem se poprvé setkal ve svém předešlém zaměstnání, kde jsem působil na pozici hypotečního poradce v Raiffeisenbank a.s. Již v té době jsem spolupracoval s lidmi z OVB, má práce byla založená především na vztahové a přátelské úrovni. Jsem typ člověka, který potřebuje mít zaměstnání, které je primárně o komunikaci. Práce s lidmi a s tím spojený obchod mě naplňuje a je mi hodně blízký. Před RB jsem také pracoval jako obchodní zástupce v Raiffeisen stavební spořitelně, kde jsem nabízel stavební spoření a úvěry a v neposlední řadě jsem také vytvářel svůj vlastní tým. Můžu vám říct, že znám vaši práci a vím, jak je pro obchodníka důležitá podpora ze strany centrály. Vždy jsem si uvědomoval, jak je pro obchod důležitý dobrý back office. A proto jsem se rozhodl přejít z obchodu na „druhou stranu“. Práce KAMa byla pro mne vždy výzvou, a když se naskytla možnost, hned jsem se jí chopil. Říká se, že „modrá je dobrá“, proč tedy nevyužít své dlouholeté zkušenosti ve „žluté“ a neuplatnit ji v OVB? Naše společnost patří ke klíčovým společnostem v oblasti finančního poradenství na českém trhu, a proto jsem rád, že mohu být její součástí.

Co bude vaší náplní v OVB?

Mé působení v oblasti podpory obchodních struktur je v první řadě založeno na komunikaci a dobrých vztazích. Primárně mám na starosti zemská ředitelství Dany Benáčkové, Hany a Miroslava Horkých, Jana Hlouska, Ladislava Zajíce a Petra Muchy.Všichni spolupracovníci se na mě mohou obrátit s jakýmkoliv dotazem či prosbou a mým úkolem je nalézt na tento dotaz odpověď napříč všemi odděleními. Jsem vaší pomocnou rukou na OVB centrále. Spolu s kolegy z ADS poskytujeme potřebnou podporu našim poradcům, a to především poskytováním školení o procesech centrály OVB. Jsem také připraven zodpovědět nejasnosti ohledně registrací nových spolupracovníků, zadávání, intervencí a reklamací nebo řešení nestandardních situací.

Adam Caletka

Odkud přicházíte, co máte profesně za sebou?

Do společnosti OVB přicházím z bankovního sektoru, ve kterém jsem strávil posledních 11 let svého života. Naposledy jsem působil jako Key Account Manager for brokers v EQUA Bank a.s., kde jsem měl na starosti řízení vztahů, spolupráci a podporu obchodních partnerů třetích stran, organizaci a realizaci školení. Samozřejmostí byla analýza úvěrového rizika příslušného obchodního případu a jeho realizace. Nejdelší část svého pracovního života jsem zatím působil v bance LBBW (později Expobank CZ a.s.), kde jsem začínal jako bankéř v tzv. létajícím týmu, který měl na starosti zaučování a podporu nováčků na pobočkách a zastupování od pokladního až po ředitele pobočky.

Samozřejmostí byl přímý prodej produktů banky. Později jsem se přesunul na pozici hypotečního bankéře, kde jsem působil přes 3 a půl roku a za tu dobu zpracoval a vyčerpal přes 750 milionů v hypotékách, což byl na malou banku obrovský objem. Díky své profilaci v oboru hypotečních úvěrů jsem dostal možnost pracovat jako Specialista na kompetenčním centru, kde jsem měl za úkol být spojkou mezi obchodem a centrálou, řešit nestandardní úvěry, inovaci procesů a jejich implementaci do systému banky, podporu metodik, školení a retenční program na hypoteční úvěry pro celou pobočkovou síť. Po akvizici nového vlastníka bylo produktové oddělení zrušeno a v rámci společnosti Expobank jsem nastoupil na pozici Senior Specialisty externí distribuční sítě, kde má náplň byla totožná s pozicí Key Account Managera v Equa Bank. Jedinou specifikací bylo zaměření na nestandardní hypoteční úvěry, jejich realizaci a cenotvorbu. Při studiu vysoké školy v Ostravě jsem měl možnost vyzkoušet práci operátora pro GE Money bank (dnes MONETA Money Bank, a.s.), dále pak supervizora svého týmu a nakonec i pozici Team Leadera call centra v Ostravě.

Mé další pracovní zkušenosti zahrnují také společnost Vodafone Czech Republic a.s. či Českou spořitelnu, a.s. V rámci práce v bankovnictví mi pod rukama prošlo přes 1,5 miliardy v hypotečních úvěrech a nespočet pojistných produktů. Mám zkušenosti také z back officu, takže si troufám říct, že přesně vím, co potřebuje obchodník, ale také vím, co je třeba dodržovat v back officové práci. Proto se budu snažit najít konsenzus, který bude vyhovovat nám všem.

Proč společnost OVB?

Jedná se o jednu z největších finančně poradenských společností na českém trhu, která má zastoupení i v zahraničí, její zvuk však není v tuto chvíli úplně ideální, i proto to beru jako velkou výzvu posunout OVB centrálu blíže vám a tomu chci pomoci nejen jako vedoucí oddělení ADS, ale také jako člověk, který přinese na centrálu nový pohled a myšlenky pro možnou změnu vašeho vnímání centrály OVB.

Když se podívám na druhou stranu, tak po měsíci působení v OVB však mohu říci, že jsem se setkal pouze s velmi kvalitní prací spolupracovníků napříč strukturami, a upřímně řečeno jsem byl překvapen, jakou kvalitu má OVB poradenství.

Primárně, když se zaměřím pouze na fungování oddělení ADS, tak osobně vidím prostor pro zlepšení spolupráce s obchodními strukturami, a to nejen na poli podpory, ale také v rámci celkového vzdělávání, komunikace a přístupu. Přebírám jedno z největších oddělení na centrále OVB, dle mého názoru klíčovou spojku mezi centrálou a spolupracovníky. Budeme se s kolegy snažit být co největší podporou pro vaše podnikání a realizaci kariérního růstu. Osobně si zatím držím v hlavě spoustu nápadů a myšlenek na inovaci či zefektivnění procesů, které chci na oddělení podpory prodeje realizovat a následně aplikovat. Veškeré tyto kroky samozřejmě budu konzultovat se všemi zemskými ředitelstvími, aby byly přínosné pro obě strany. V co nejkratší možné době pro vás zaktualizujeme knihu procesů či úvěry v kostce, ale také již aktualizujeme OVB portál a filtrujeme jej od přebytečných a neaktuálních článků a odkazů. Uděláme maximum pro to, aby OVB portál byl jednoduchý a komfortně uživatelský pro nás všechny. Náplní mé práce bude vést, rozvíjet a maximálně podporovat své kolegy v tom, aby byli co největší oporou a opravdu klíčovým partnerem při komunikaci s centrálou v jakékoliv záležitosti, dále pak stabilizaci, celkový rozvoj a profesionalizaci oddělení, a to nejen v rámci připravované vzdělávací akademie nebo nového portálu pro spolupracovníky. Veškeré připravované novinky a změny se samozřejmě brzy dozvíte buď v rámci společného setkání, nebo po přečtení newsletteru, kde vás jako oddělení podpory prodeje budeme informovat o všech změnách nejen na centrále OVB. Jsem otevřen jakékoliv diskusi, proto se na mě neváhejte s čímkoliv v rámci oddělení ADS obrátit. Věřím, že již brzo pocítíte změnu fungování podpory prodeje a oceníte připravované změny v rámci našeho oddělení.

A co více o mně?

Narodil jsem se 2. září 1985 v Přerově, kde jsem absolvoval také střední pedagogickou školu v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika (ano, jsem učitel v mateřské škole, ale také magistr Speciálnípedagogiky). V Přerově jsem také sportoval, až do 5. třídy základní školy jsem hrál házenou a poté jsem ještě před 30 kily závodně vesloval. Pro vysokou školu jsem si vybral rázovité město Ostrava. Tuto lokaci považuji za jeden ze zatím největších přínosů do života. Lidská nátura, přístup k práci a další specifika této oblasti jsou pro rozvoj mladého člověka velkým poznatkem. Jsem fanouškem Baníku Ostrava a nestydím se za to. Obrázek, který je vytvořen o fanoušcích tohoto slezského klubu, bych přirovnal k pohledu veřejnosti na některé poradce OVB. S realitou nemá nic společného.

Po ukončení vysoké školy jsem se rozhodl pro změnu a zkusil život v Praze. Po aklimatizaci v hlavním městě jsem se usadil a založil rodinu. Jsem ženatý a mám 3letého syna Matěje. Svůj volný čas trávím různými aktivitami s rodinou, velmi rád lyžuji a cestuji po celém světě. Naposledy jsem byl 6 měsíců v Austrálii ve městě Perth, kde jsem nejen navštěvoval jazykovou školu, ale také pracoval a cestoval. Kromě sportu v jakékoliv formě a cestování se snažím nadále vzdělávat nejen v profesní oblasti, ale i v mezilidské sféře a díky tomu věřím, že budu mnohem lépe schopen reagovat na dotazy a nacházet pro vás správná řešení.

Legendy ADS

Michaela Klírová:

V OVB od roku 2011

Na centrále OVB jsem již šestým rokem. Kdekdo si řekne, že už asi musím být „unavená“ z neustále se opakujících dotazů, ale opak je pravdou. Každý den je v našem oddělení něčím specifický, zároveň dynamický, neuvěřitelně rychlý a plný záludných dotazů a požadavků na jejich řešení. To je to, co mě motivuje a naplňuje pro další práci v týmu podpory prodeje.

Všichni spolupracovníci napříč strukturami se na mě a kolegu Ondru Kutílka mohou obracet nejen na lince 241 094 192, ale také odbavujeme e-mail ads@ovb.cz, kde se snažíme co nejrychleji odpovídat na vaše zvídavé dotazy. Hlavní náplní naší práce jsou administrativní úkony v rámci back officu na oddělení. Jsme tady pro vás ale i ohledně slevy na úrokové sazbě pro Hypoteční banku.

Ondřej Kutílek

V OVB od roku 2014

V minulém zaměstnání jsem pracoval v bankovním sektoru na straně obchodu a tím jsem si plně vědom, jak moc je důležitá podpora prodejní sítě pro její informovanost a celkový výkon. Snažím se poskytovat maximálně odborné rady a tipy všem spolupracovníkům, kteří se dovolají na linku, nebo píší své dotazy do naší společné schránky. Při nestandardních dotazech se snažím co nejrychleji najít řešení, a to nejen za podpory kolegů našeho týmu, ale také v rámci celé OVB centrály.

Jsme vám plně k dispozici na lince ADS a na ADS e-mailu, kde se můžete dotazovat například na podmínky registrace, evidenci čísla účtů, intervencí nebo produkce. Dále také do mé pracovní agendy spadají přístupy do portálů a kalkulaček partnerských společností a veškerá administrativa s tím spojená.

Jiří Činátl:

V OVB od roku 2015

Na centrálu OVB jsem nastoupil s předchozí pracovní zkušeností z pojišťovnictví, kde jsem měl na starosti také podporu prodeje v rámci jednotlivých kanceláří. Jsem si plně vědom, že spolupracovníci jsou v první linii a my jako podpora prodeje jsme pro ně klíčovým pomocníkem. Práce KAMa je pro mě každý den jiná, je velmi rozmanitá, a to je to, co mě na práci v OVB naplňuje. Snažím se být oporou, podporou a informátorem pro své svěřené struktury a být jim 100% nápomocen ve všech směrech.

Jsem k dispozici pro všechny spolupracovníky ze zemských ředitelství Oldřicha Beránka, Pavla Horáka, Jana Hamra, Gerda Finka, Antonína Rajgla a Miroslavů Šafra a Žemličky. Neméně důležitou agendou je pro mne v současné době zpracování veškerých grantů a dotací napříč strukturami. Rád vám poradím také se školením, nestandardními procesy či situacemi.

Tento web používá cookies

Tento web používá cookies ke zlepšení uživatelského komfortu. Některé cookies soubory na tomto webu jsou nezbytné a bez nich nebude web fungovat podle očekávání. Tyto cookie soubory se nastavují při odesílání formuláře, přihlašování nebo při interakci s webem tím, že uděláte něco, co je víc než jen kliknutí na jednoduché odkazy. Používáním naší webové stránky souhlasíte se všemi cookies v souladu s našimi zásadami cookies. Používáme také některé nepodstatné soubory cookie pro anonymní sledování chování návštěvníků webu nebo pro zvýšení vaší spokojenosti s webem. Pokud s tím nesouhlasíte, nebudeme tyto cookies používat, ale některé funkce webu nemusí být dostupné. číst více