Klientský servis

|

Neustále pracujeme na zlepšování servisu a klientské spokojenosti. I proto u nás již v roce 2019 vzniklo oddělení Klientského servisu, které sdružilo aktivity několika týmů. Jeho agendu můžeme pomyslně rozdělit do tří hlavních okruhů – Call centrum, Reklamace provizí a Klientské reklamace.

Lucie Strnadová je primární osobou, obsluhující naši nahrávanou linku Klientského servisu určenou pro naše klienty. Jejím hlavním úkolem je pomáhat klientům na telefonické dotazy. Pokud k nám volá kdokoliv, kdo si není jistý, kam se má obrátit, dokáže ho nasměrovat nebo následně požadavek předat správnému oddělení, případně poskytne kontakt na odpovědnou osobu. Také zpracovává e-mailové zprávy, které nám chodí na adresu klient@ovb.cz, která opět slouží hlavně k všeobecným dotazům klientů.

Tomáš Záviška u nás zpracovává klientské reklamace. Jejich počet se však udržuje na velmi nízké úrovni, což je skvělou zprávou a velmi dobrou vizitkou našich poradců.

Zatímco provizní oddělení se stará o to, aby byly provize správně a včas vyplaceny, Roman Kadlec se věnuje procesu po výplatě provizí a dělá vše pro to, aby byly případné úpravy co nejdříve vyřešeny.

Dalším členem našeho týmu je Andrea Damašková, která se vyzná ve všech oblastech, které pod Klientský servis spadají, proto pomáhá tam, kde je zrovna zapotřebí a supervizuje dané oblasti i úkoly. V neposlední řadě, avšak nemalou součástí práce oddělení klientského servisu, je i součinnost při různých kontrolních úkonech, kde úzce spolupracuje s oddělením Compliance. Kromě jiného dáváme dohromady dokumenty a komunikujeme jak s klienty, tak s poradci.

Jan Kylián se ve financích pohybuje od roku 2011, kdy pracoval na centrálách dvou bank a následně byl vedoucím oddělení Péče o klienty ve finančně poradenské společnosti. Do OVB nastoupil v roce 2019, kde založil oddělení Klientský servis a věnuje se nastavování a optimalizaci svěřených procesů. Pokud netráví čas se svou ženou a novorozeným synem, tráví čas s přáteli u dobrého jídla a pití, nebo studuje novinky v informačních technologiích, které ho baví.