Kalkulátor bonity napříč bankami jako nový pomocník pro poradce OVB

|

O schválení hypotečních úvěrů rozhoduje několik zásadních parametrů. Jedním z těch nejdůležitějších je bonita. Pohledem bank jde o schopnost klienta dostát svým úvěrovým závazkům, tedy pravidelně splácet.

Ať již o hypoteční úvěr žádá sám klient nebo jeho poradce, znamená to na začátku značnou administrativní zátěž s nejistým výsledkem. Mnohdy se stává, že banka klientovi po dodání všech podkladů požadovanou výši úvěru neschválí či jej rovnou zamítne právě z důvodu nedostatečné bonity.  Poradci by mohli vyprávět, kolik času zabere otevírání přístupů do administrace jednotlivých bank, stahování aplikací, aktualizace souborů a práce s uživatelským rozhraním různých kvalit a kolik času tyto opakující se procedury zaberou na úkor ostatní práce. Pro finanční poradce je tedy každá pomůcka, nástroj či IT řešení, které usnadní rozhodnutí, s jakými bankami dále vyjednávat o poskytnutí úvěru, velkým pomocníkem, který šetří čas.

Finanční poradci OVB takové interní IT řešení mají od minulého týdne k dispozici. Do interního hypotečního srovnávače OVB byl nainstalován kalkulátor bonity. První reakce poradců OVB, kteří ho již využili, byly více než pozitivní. Hodnotí ho jako nástroj, jenž jim zrychluje a zjednodušuje práci při výpočtu bonity hypotečních úvěrů napříč portfoliem bank spolupracujících s OVB. Právě za tím účelem byl kalkulátor bonity připravován. Stávajícím poradcům zjednodušuje práci, těm novým usnadní vstup do světa úvěrů a finančního poradenství. Všem šetří čas a úsilí.

Kalkulátor počítá bonitu bank napříč trhem a pracuje se všemi druhy příjmů. Výrazně zjednodušuje například propočet příjmů z podnikání, kde stačí mít dvě daňová přiznání klienta a je k dispozici srovnání, jaký příjem jednotlivé banky do bonity akceptují. Odpadá i hledání informací k metodické akceptaci druhů příjmů, protože jsou již v kalkulátoru obsaženy a samozřejmě se průběžně automaticky aktualizují. Na výstupu pak lze ověřit výši jednotlivých příjmů, které vstupují do výpočtu. Základním výstupem kalkulátoru je přehled maximálních částek, které jsou jednotlivé banky schopné klientovi půjčit. To vše jednoduše a rychle.

V kalkulátoru bonity jsou k dispozici prokliky na kalkulátory konkrétních bank, formuláře nutné k poskytnutí úvěru, metodiky a sazebníky. Kalkulátor tak zapadá do celkové koncepce podpory pro sjednávání úvěrů na bydlení. Pro řešení hypotečních úvěrů má dnes OVB čtyři nástroje: Sledovač novinek na hypotečním trhu, Srovnávač metodik, Porovnávač úrokových sazeb a nově také Kalkulátor bonity. Na jednom místě tak dnes OVB nabízí svým poradcům ucelené informace a nástroje nutné k tomu, aby mohli poskytovat svým klientům prvotřídní servis.

Tým podpory prodeje a vzdělávání vytvořil kalkulátor bonity pro zjednodušení a urychlení sjednávání hypotečních úvěrů s cílem zpřístupnit tuto možnost širší skupině poradců. Vzhledem k tomu, že se jedná o interní nástroj, pracuje se kontinuálně na jeho vylepšení a dalších rozšířeních.

 

Michal Opočenský

Senior Key Account pro spotřebitelské úvěry