Historie Holdingu a OVB Česká republika

|

Sídlo společnosti  vytvořili v Kolíně nad Rýnem, kde centrála OVB Holding působí i dnes. Název OVB byl odvozen jako zkratka z Organisation zur Vermittlung von Bausparverträgen (v překladu Organizace zprostředkovávající spořicí smlouvy, se kterými společnost začínala svou činnost).

Aby však byla zohledněna a naplněna koncepce financování, byl přijat alternativní název OVB Organisation für Vermögensberatung und Finanzierungen (Společnost OVB pro finanční poradenství a financování). I tento název však prošel změnou a aktuální celý název zní Organisation für Vermögensberatung (Organizace pro investiční poradenství).

V roce 1983 byla založena také přidružená organizace, OVB Hilfswerk Menschen in Not e.V., která podporuje především různé sociální projekty v Německu a je financována výlučně z darů spolupracovníků.

Průběžně od roku 1985 až do roku 1995 byly všechny akcie zakládajících akcionářů OVB Allfinanzvermittlungs Gesellschaft Mbh & Co. KG prodány několika pojišťovnám. Současně proběhla transformace vedení a managementu společnosti.

Do tohoto období se také datuje první mezinárodní expanze společnosti. V roce 1990 se otevírá první kancelář v Rakousku.

Masivnější rozšiřování působnosti přichází již o 2 roky později, kdy do holdingu vstupují také kanceláře v České republice, Polsku a Maďarsku a již v roce 1993 také na Slovensku a v Řecku. Plánovaná expanze právě do těchto zemí byla součástí chystané strategie rozšiřování do zemí východní a jihovýchodní Evropy. Jaké byly tehdejší úvahy nad vstupem na východoevropské trhy, dokládají dobové články a rozhovory s tehdejším top managementem. Řešilo se, zda právě tyto země jsou těmi vhodnými a zdali jsou tak krátkou dobu po pádu železné opony připraveny na vstup OVB, či jestli není ještě příliš brzy na expanzi a vše zde může fungovat tak, jak má. Tuto situaci konzultovali také s tehdejším německým ministrem zahraničních věcí Hansem-Dietrichem Genscherem. Odpovědí bylo, že trh je připraven. Vycházelo se z toho, že příjmy obyvatel postupně vzrostou, kousek po kousku budou pokryty nejnaléhavější potřeby v oblasti konzumního zboží a s výdaji na volný čas budou lidé zacházet uvážlivěji. A přesně v ten moment se začnou ve větší míře zajímat o investice, pojištění a nemovitosti. Pro firmu, jako je OVB, by bylo neprozíravé zahájit svou obchodní činnost teprve v den X, tedy až v den, kdy poptávka po finančních produktech začne plynule stoupat. Proto tedy bylo třeba se ukázat v Maďarsku, Polsku, České republice a na Slovensku co nejdříve a klienty solidní prací přesvědčit o kompetencích OVB v oblasti poskytování služeb. Podtrženo a sečteno, země východní Evropy patřily v evropském měřítku k nejzajímavěji rostoucím trhům. OVB tak včas rozpoznala velkou příležitost a ve východní Evropě investovala a dnes můžeme říct, že to bylo jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v historii OVB

Roli ve vstupu na český trh měl i tehdejší ministr financí (v době vzniku OVB v ČR už předseda vlády) Václav Klaus, který oficiálně pozval OVB na český trh. Na několika schůzkách s tehdejším vedením OVB vysvětlil malou a velkou privatizaci, a jak se v té době rozvíjela ekonomika v naší zemi, a hlavně – jakým tempem. Z této doby existuje i fotodokumentace, na které je Václav Klaus zachycen se zakladatelem OVB Ottou Witschierem, jeho manželkou a rakouským kancléřem Franzem Vranitzkym.

Nástup OVB do České republiky byl unikátní. Nábor nových spolupracovníků probíhal nejdříve přes kampaň v novinách. Na tehdejší inzerát odpovídal i nynější SSLD Miroslav Žemlička, který tou dobou pracoval v Německu. V květnu 1992 se uskutečnilo setkání v Obecním domě, kterého se účastnil také Gerd Fink, tehdy ještě regionální ředitel, a kterého se účastnilo okolo 250 lidí z celé České republiky. Tehdejší setkání bylo krátké a mělo informativní charakter – že společnost v nejbližší době fakticky začne fungovat a kdo bude spadat do jaké skupiny pro další školení, čímž se začala psát česká historie. Zajímavým momentem, kterým na sebe firma upozornila hned v začátcích, bylo i olemování Karlova mostu vlajkami OVB.

Vůbec prvním povýšeným do ředitelské pozice se stal v roce 1995 Miroslav Žemlička a Otto Witschier se při jeho povyšování velmi divil, že někdo na pozici BD může mít tolik spolupracovníků. Pro ilustraci – bylo to 800 lidí v přímé struktuře, z toho 50 na pozici GST. Z těchto skupin se v průběhu let stali úspěšní zemští a regionální ředitelé. Slavnostního plesu v Kolíně nad Rýnem v roce 1999 se pak účastnily už i další známé tváře, například Miroslav Šafr, Josef Čihák, Hana a Pavel Slezákovi, manželé Hanákovi, bratři Gajdové a další. Jak konstatoval Mario Freis v průběhu FKT 2018 během své prezentace, tak teprve tehdy byla zdárně vybudována struktura vedoucích spolupracovníků. Dalším ze jmen, které mají velkou zásluhu na tom, že je OVB Česká republika taková, jaká je, a která by neměla být zapomenuta, je rozhodně Günther Gramlich, bývalý generální ředitel.

Expanze holdingu nadále pokračovala. Již v roce 1995 provádí tehdejší OVB Allfinanz vermittlungs gmbh & Co. KG akvizici švýcarského Fidicon AG a společnost transformuje do „modrobílé“. Po založení chorvatské pobočky v roce 1999 však přichází potřeba restrukturalizace společnosti. Do té doby byla řídicím orgánem nadnárodní centrála se sídlem a místem působení výlučně v Německu, ale dne 4. 12. 2000 dochází k přejmenování na OVB Holding Aktiengesellschaft a v následujícím období dochází k transformaci zahraničních dceřiných společností (včetně České republiky), kterým byla poskytnuta firemní struktura mateřské společnosti, která drží 100 % akcií každé dceřiné společnosti. To se týká samozřejmě také německé OVB Vermögensberatung AG, která je rovněž dceřinou společností OVB Holding AG.

Během tohoto období (2000–2004) se OVB nadále rozrůstá a vznikají kanceláře v Itálii, Rumunsku, Španělsku a Francii.

Dalším významným milníkem se pak stává 21. červenec roku 2006, kdy holding vstupuje na frankfurtskou burzu v tržním segmentu Prime Standard, ISIN DE0006286560 – tudíž s největšími požadavky na transparentnost. O rok později se zatím poslední zemí, do které OVB Holding AG proniká, stává Ukrajina.

Nejvyššími představiteli holdingu působícího ve čtrnáctizemích Evropy jsou Mario Freis, který je již 2 roky (od února 2016) předsedou představenstva, kterým se stal po šesti letech působení v pozici CSO, dále pak Oskar Heitz, který již od roku 1991 spravuje finance, a Thomas Hücker, který je zodpovědný za operační záležitosti.