Grafický design OVB: nové barvy, nové tvary, nová OVB

|

Zde změnu avizoval CEO Holdingu, pan Mario Freis a hlavní komponenty nového korporátního designu představil Jürgen Kotulla zodpovědný za marketing celého holdingu. Následovala postupná implementace změn v jednotlivých zemích. Česká republika přišla na řadu na přelomu roku. Co si pod novým korporátním designem představit, z čeho vychází?

Celá OVB nyní zaznamenává přelom. Pokud bylo celá léta prioritou získávat majetek a postavení, nyní dorůstají generace, zejména Y a Z, u nichž v popředí stojí zkušenosti a prožitek. Chtějí trávit svůj čas s přáteli a s rodinou, získávat pozitivní zkušenosti, cestovat, rozhodovat se flexibilně a spontánně. Proto je pro ně výhodné spořit. Ale nejedná se již jen o klasické rozšiřování majetku. Budoucí generace chce žít bezstarostně, hodně toho prožít, chovat se svobodně a brát věci s nadhledem. Pocit štěstí je jednou z klíčových oblastí jejich života. S tím korespondují i barvy, tvary a způsob komunikace v novém korporátním designu. Tedy živé, veselé barvy, autentické obrázky „ze života“, na kterých cílové skupiny nacházejí sebe a své záležitosti. Stručně řečeno: design, který potěší a prezentuje poradenství, jehož cílem je přinést klientům pocit štěstí.

Grafický design je zjednodušeně řečeno soubor nejen grafických prvků, ale i celého způsobu komunikace, tedy její tonality a obsahu, pomocí kterého s našimi klienty komunikujeme.

Co jsou hlavní prvky nového korporátního designu?

Klíčovým prvkem je samozřejmě logo, které má ostřejší tvar a nově se s ním pracuje v pěti různých tmavě modrých perspektivách, které zosobňují různé úhly pohledu, které jsou třeba při práci s klientem. Navíc pod logem zmizela linka a slovo Allfinanz, s cílem logo zjednodušit a vyhnout se otázkám, co je myšleno slovem Allfinanz, což se ukazovalo jako problematické zejména v německy nemluvících zemích. V žádném případě to ale neznamená, že se vzdáváme Allfinanz konceptu. Jen je prezentován souslovím „komplexní finanční poradenství“ které je stále jednou z nosných myšlenek finančního poradenství poskytovaných OVB ve všech patnácti zemích.

Silnými a novými prvky nového korporátního designu jsou barvy. Světle modrá, světle zelená, malinová, fialová, tyrkysová „ocean“, slunečná žlutá a samozřejmě tmavě modrá. S těmito barvami se můžete nově potkávat nejen na pracovních materiálech, ale i na reklamních předmětech či novém webu OVB a dle reakcí finančních poradců OVB byly trefou do černého.

Jak nový korporátní design OVB vznikl? Na tom, jaké barvy, tvary a vyobrazení lidí správně zvolit, začal OVB Holding pracovat již na podzim 2017, kdy v rámci kvalitativního výzkumu hovořil v ulicích se zástupci generací Y a Z. Právě oni, potenciální klienti, určovali, které barvy a tvary působí pozitivním, svěžím dojmem a jaké by sami chtěli vídat v asociacích ke klíčovým slovům popisujícím způsob práce finančních poradců OVB.

Na základě právě těchto hodnot se OVB chce prezentovat a díky svému novému grafickému designu dává najevo, že je přívětivá i pro mladé klienty a potenciální spolupracovníky, kteří tak mohou vnímat jasný směr kupředu do budoucnosti, společnost, ve které se můžou sami realizovat a kde je práce bude bavit.

Zajímavým způsobem vznikala i fotografická banka, která je unikátní pro celou OVB. Na její tvorbě se podílela agentura, která se specializuje na mediální psychologii a určovala, jakým způsobem, pod jakým úhlem záběru mají fotky vznikat, jak mají být lidé vyobrazeni, v jakých situacích, pro jaké produkty a služby. Není bez zajímavosti, že na fotkách jsou právě někteří respondenti z kvalitativního výzkumu, kteří nám dávali informace k návrhům jednotlivých grafických prvků.

 V kombinaci s novým designem jde ruku v ruce i nová komunikační strategie OVB podporující naplnění naší strategie: Když se lidí zeptáte, kdo je jejich partnerem ve všech finančních otázkách, odpověď zní: OVB

Klíčovými komunikačními hesly jsou:

 • „Jsme přátelští průvodci našich klientů
  Důvěra – transparentní komunikace
 • „Mluvíme s klienty jako rovnoprávní partneři
  Klienti vědí, co nabízíme.  Klienty respektujeme a vážíme si jich.
 • „Jsme moderní a jdeme s dobou
  Známe svět našich klientů a víme, co potřebují.
 • „V tom, co děláme, jsme profesionálové.“
  Zkušenost, kompetentnost – peníze klientů jsou s námi v bezpečí.

Cílem nového korporátního designu je, aby všechny země v rámci holdingu vypadaly jednotně a byly jasně přiřaditelné k naší značce OVB. Proto jsou všechny země a jednotliví poradci povinni korporátní design OVB dodržovat