Andreas Simon: Náš růst je založen na širokých základech

|

"OVB dosáhla nejlepšího obchodního výsledku v historii firmy," říká oblastní manažer a prokurista OVB Holding a člen představenstva OVB Allfinanz, a.s. Andreas Simon. Jak vnímá vypořádání značky s covidem, jaký je význam české OVB v rámci holdingu či jaké jsou plány na další expanzi nám zodpověděl v krátkém rozhovoru pro OVB Journal.

Jak se společnosti OVB Holding AG podařilo zvládnout všechna omezení zavedená v roce 2020 a v první polovině roku 2021 v souvislosti s onemocněním covid-19?

Naš recept na úspěch můžeme pojmenovat týmový duch – a to na mezinárodní úrovni. Kromě toho jsme prokázali vysokou míru přizpůsobivosti. Když bylo na jaře 2020 v téměř všech evropských zemích nařízeno omezování kontaktů, ještě jsme zrychlili aktivity v oblasti digitalizace, kterým se věnujeme již několik let. Chtěli jsme naše finanční zprostředkovatelky a zprostředkovatele rychle a účinně podpořit cílenými technickými opatřeními. A to se nám také podařilo. OVB Holding AG velice rychle přijal důležitá rozhodnuti, u nichž se následně ukázalo, že to byla přesně ta pravá: Již za krátkou dobu měly všechny zemské společnosti OVB k dispozici kompletní řešeni pro poskytování poradenství prostřednictvím videokonferenci a pro sjednávání produktů online. Fungovalo to dobře a řešeni bylo výborně přijato – jak ze strany obchodní sítě, tak našimi klienty. Naši obchodní partneři hned od začátku vsadili na technická řešeni a využívali je při každodenní činnosti. Z mého pohledu tato řešeni nikdy nemohou představovat adekvátní náhradu za lidsky faktor, ale jsou jeho smysluplným doplněním. V poskytování poradenství klientům stoji osobni mezilidsky kontakt nadále nade všemi digitalizovanými procesy. Model hybridní peče o klienta spojuje ku prospěchu věci naše „staré“ silné stránky s „novými“ cestami. Také při náboru, tedy získávaní nových finančních poradců, se úspěšně projevuje digitalizace. Online opatřeni v rostoucí míře doplňuji naše klasické nástroje využívané při náboru. Přijímací pohovor vedeny online je dnes již standardem. První kontakty se často navazuji prostřednictvím sociálních médií.

Rok 2020 byl pro OVB Holding AG i přes vliv covidu-19 mimořádně úspěšný. Zaznamenali jste nejvyšší obrat v historii firmy, je to pravda?

Ano! A je skvěle, že se nám to podařilo v roce 50. výročí naší existence. OVB dosáhla nejlepšího obchodního výsledku v historii firmy. Výnosy ze zprostředkování vzrostly o 4,9 procenta na 270,6 mil. eur. Počet klientů, o které se OVB stara na trzích v 15 evropských zemích, se zvýšil o 5,5 procenta na téměř 4 miliony klientů. Distribuční tým OVB se nám podařilo rozšířit na 5 248 finančních zprostředkovatelek a zprostředkovatelů, pro které je podnikání v OVB hlavni výdělečnou činnosti a kteří všichni odvádějí každodenně dobrou práci: Pandemie ovlivnila pocit bezpečí mnoha lidi. Dokládá to několik studii z poslední doby, týká se to oblasti práce, vzdělávaní, zdraví, domova, financi i vztahů k rodině a přátelům. V souvislosti s tím se mění vnímaní témat, jako je zajištěni proti rizikům a finanční zabezpečeni. A projevuje se zájem o dobrou radu. Potřeba kvalifikovaného komplexního poradenství Allfinanz se z našeho pohledu stále zvyšuje.

A jak to vypadá s hospodářskými výsledky a výkonností OVB Holding AG dosud v roce 2021?

Potěšitelně dobře! A nejlepší je, že je naš růst založen na širokých základech. V prvním pololetí 2021 přispěly k pozitivnímu obchodnímu vývoji všechny tři regiony holdingu – Německo, střední a východní Evropa a jižni a zapadni Evropa. V nadále nejsilnějším regionu střední a východní Evropy vzrostly výnosy ze zprostředkování při současnem růstu na trzích všech zemi regionu o 22,4 procenta na 76,1 mil. EUR.

OVB Holding AG se díky svému zastoupení v Evropě může opírat o zkušenosti z 15 trhů a může příslušné zkušenosti a příklady dobré praxe předávat do ostatních zemí OVB. Jak toho dosahujete?

Při mezinárodní výměně zkušenosti a know-how nám slouží celá řada platforem. Můžeme tak využívat zkušenosti z jednotlivých trhů při úspěšném zaváděni prvků dobré praxe na ostatních trzích. V dubnu 2020 jsme například zavedli evropskou platformu pro dalši vzdělávání „OVB Leadership Academy“. Ačkoliv: Mohli bychom hovořit o comebacku, protože její název vychází z dřívější „OVB akademie vedeni“. Prostřednictvím „OVB Leadership Academy“ v podobě online seminářů nabízíme všem ředitelům v Evropě pravidelně možnost výměny informaci a zkušenosti ohledně aktuálních témat. Špičkovi přednášející si připravuji vždy velice zajímavá témata, kterými mohou naše kolegyně a kolegy optimálně podpořit při jejich každodenním podnikání. Vzhledem k úspěchu teto online akademie jsme mohli její pořádání rozšířit i pro kariérní stupně BL a GST.

Poslední země, kterou přijala OVB Holding AG do své „podnikatelské rodiny“, byla Belgie. Jak to vypadá s další expanzí?

Po našem úspěšném vstupu na belgický trh se vzhledem k malé vzdálenosti mezi zeměmi přirozeně nabízí lucemburský trh. Slovinsko se rovněž nachází na našem seznamu přání. V obou zemích jsme již realizovali hlubši studie trhu. Předpokládám, že bude brzy rozhodnuto o vstupu na slovinsky trh. Dalším krokem by potom snad mohlo být rozšíření průzkumu trhu také na Portugalsko. Země patři s počtem obyvatel kolem 10 milionů lidí ke středně velkým evropským státům a v poslední době se ekonomicky dobře rozvíjela.

Jaký význam má OVB Česká republika v rámci celého holdingu OVB?

OVB Česka republika se může ohlížet za vice než dvěma a půl desetiletími úspěšné historie. V mimořádně náročném a velice konkurenčním tržním prostředí neustále prokazuje svou vysokou výkonnost – bylo tomu tak i nyní během koronavirové krize. Jsem přesvědčen o tom, že OVB Česka republika bude pokračovat ve své úspěšné cestě i v budoucnosti!