2022: pokračování růstu

|

Rok 2022 byl velmi turbulentní ve všech oblastech, tu finanční nevyjímaje. OVB zaznamenala v roce 2021 výborné výsledky, na které se i přes obtížnou situaci podařilo navázat. Jaký byl rok 2022, nám zhodnotili Miroslav Řezník, předseda představenstva a generální ředitel, a Pavel Manhalter, člen představenstva.

Jak byste za OVB zhodnotili rok 2022?

M. Řezník: Hrajeme evropskou finančně-poradenskou ligu na vysoké úrovni. V rámci OVB Evropa jsme v top 3 a umíme být v některých měsících i číslo 1. Velký respekt a poděkování všem spolupracovníkům v ČR, a protože jsme strukturální společnost, patří samostatné poděkování manažerům, kteří své týmy rozvíjejí. Vnější prostředí nám opět přineslo vlivy, které nikdo neočekával, přesto se ukazuje, že náš obchodní model je funkční i v této době. Obrovskou radost mám ze systému ambasadorů, který už funguje a reálně žije přes rok. Myslím, že to je mechanismus, který bude určovat další směřování OVB nejen v ČR, ale i v Evropě. To vše podloženo novou pětiletou Strategií OVB ČR. A mimo toto, centrála i naši spolupracovníci významně pomáhali a pomáhají v návaznosti na situaci na Ukrajině.

Jaká je aktuální pozice OVB na českém trhu?

M. Řezník: Držíme si vedoucí pozici v recruitingu, v němž jsme zaznamenali meziroční růst. V povýšení na ředitelské pozice rosteme dokonce dvouciferně. V počtu certifikovaných poradců v ČR máme tržní podíly kolem 8 % v pojištění a úvěrech a v investicích 12 %. Pro nováčky i stávající spolupracovníky jde o jasný signál, kde budovat svoje podnikání. V klientské spokojenosti jsme potvrdili vysoké skóre a dosahujeme spokojenosti na benchmarku evropských bank (měřeno systémem TRIM, KANTAR). Poradenství a servis na vysoké úrovni ohodnotili také klienti OVB ČR v rámci celoevropské Ankety spokojenosti klientů OVB Evropa, kterou realizoval OVB Holding během léta 2022.

Jak se OVB dařilo v jednotlivých produktových oblastech?

M. Řezník: Vyjma úvěrů na bydlení jsme i v roce 2022 meziročně rostli ve všech klíčových produktových oblastech (životní a neživotní pojištění, investice, stavební spoření a DPS) i po velmi úspěšném roce 2021. Výsledek komplexního finančního poradenství a každodenního servisu u našich klientů.

V jakých oblastech vidíte největší obchodní potenciál do budoucna?

M. Řezník: Stále velký potenciál je v pojištění, protože propojištěnost v ČR dosahuje 0,9 % v oblasti životního pojištění a 2,1 % v oblasti neživotního pojištění. Ve vyspělých západoevropských státech, pro porovnání, se úroveň propojištěnosti dlouhodobě pohybuje okolo 6 %. A ještě větší nevyužitý potenciál je v oblasti investic. 3,3 bilionu korun na depozitech (z tohoto většinou na běžných účtech s nízkými úroky) a inflace na průměrné roční úrovni 15,1 % hovoří za vše. Navíc penetrace investic je v ČR kolem 10 % a v západní Evropě 50 %. Ve střednědobém horizontu je ohromný potenciál v soukromém zdravotním připojištění. Na to, že státní rozpočet generuje deficity na důchodovém účtu, jsme si už „zvykli“, ale deficit už vykazuje i systém veřejného zdravotního pojištění v ČR. Proto je pouze otázka času, kdy bude potřeba hledat i soukromé financování nebo, chcete-li, soukromé připojištění zdravotní péče v ČR. Řadu let už naprostá samozřejmost v Německu a Rakousku.

Jak vypadá pokrytí poradci v jednotlivých krajích? Lze tam vypozorovat nějaký potenciál?

M. Řezník: OVB má dlouhodobě silné pokrytí ve všech krajích ČR, kdybych měl přeci jenom zmínit, kde vidíme potenciál, tak je to Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj.

Nejen český trh letos výrazně zasáhla inflace. Jak lidem v této situaci můžou pomoci finančně poradenské společnosti jako právě OVB?

M. Řezník: Pomáháme naším systémem APS – analýza potřeb –poradenství – servis. Ještě větší váhu má právě naše komplexní finanční poradenství oproti monoproduktovému prodeji finančních produktů. Absolutně nechápu, jak při průměrné roční inflaci 15,1 % a reposazbě 7 % p. a. jsou depozita v ČR tak nízce úročena. A řada klientů to tiše trpí.

V roce 2022 jsme se již obešli bez větších karantén a omezení kvůli Covidu-19. Promítlo se to nějak do výsledků OVB či do práce poradců samotných?

M. Řezník: Řekl bych, že si nyní více všichni opět ceníme osobního kontaktu a zároveň je to lepší prostředí na přivádění a zapracovávání nových spolupracovníků. Pouze online se tyto dvě naše královské disciplíny dělají obtížněji. Mít v jedné místnosti 500 spolupracovníků po dobu celého dne v rámci našeho Kariérního kampusu, kteří se chtějí dále rozvíjet, je úplně jiný příběh, než je připojit přes Zoom. Stejně tak 400 nejlepších spolupracovníků z celé Evropy v rámci Netto klubu, kteří mohou sdílet své zkušenosti během několika dní. A tak bych mohl pokračovat. Lidé chodí za lidmi, a určitě k tomu potřebujete pravidelný osobní kontakt a emoce v rámci skupinových setkání.

Nejen Covid-19 ovlivnil naše životy. Do dějin výrazně promluvila také válka na Ukrajině. Jaké kroky v pomoci tímto směrem učinila česká OVB? Ať už k ukrajinským spolupracovníkům v Čechách, tak ke kolegům z kyjevské centrály?

M. Řezník: Vlna solidarity byla okamžitá. V zásadě šlo o tři druhy aktivit. Hned na začátku válečného konfliktu jsme se spojili s etablovanou neziskovou organizací Člověk v tísni a vyhlásili jsme finanční sbírku. Díky příspěvkům zejména našich finančních poradců a centrály se vybralo 870 500 Kč, které pak organizace Člověk v tísni alokovala na potřebná místa, služby a na nákup humanitárního materiálu. Druhou aktivitou, do níž se jak poradci tak zaměstnanci finanční podporou zapojili, byl celoholdingový projekt Younited we help. Díky zapojení všech 15 zemí holdingu se peníze, o které se stará charitativní organizace holdingu OVB Hilfswerk Menschen in Not e.V., velice rychle a cíleně přerozdělují našim kolegům, ukrajinským finančním poradcům, kteří jsou v humanitární tísni. A třetí aktivitou, nebo spíš aktivitami jsou konkrétní formy pomoci poradců a zaměstnanců centrály – od finančních darů až po poskytnutí i dlouhodobých ubytování pro rodiny ukrajinských uprchlíků.

Chystá se nějaké další rozšíření produktových partnerů?

M. Řezník: V tuto chvíli se více zaměřujeme na inovace s našimi stávajícími partnery. Nový partner by musel přinést něco jedinečného, co stávající partneři neumí našim spolupracovníkům, klientům nabídnout. Držíme strategii dlouhodobé obchodní spolupráce a partnerství s velkými mezinárodními finančními institucemi s vysokým ratingem.

OVB je významným členem ČASF – České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování. Jakou sílu má ČASF na českém trhu?

M. Řezník: V ČASF je 28 členských firem a téměř 16 tis. vázaných zástupců. V životním pojištění se podílí 50 % na celkové nové roční produkci v ČR, v hypotečních úvěrech a DPS podobně a například u investic je to přes 30 %. ČASF má tímto značnou váhu, ale rovněž vybudovaný respekt u našich finančních partnerů a státních institucí, které regulují český finanční trh. ČASF se každoročně aktivně podílí na fungování a dalším směřování finančního trhu v ČR. OVB má své zastoupení v představenstvu ČASF.

OVB kráčí neustále technologicky dopředu – v uplynulém období to byl třeba elektronický podpis. Jaké novinky byly zavedeny v posledním období a co nás v roce 2023 čeká?

P. Manhalter: Zaměřujeme se na propojení našich systémů, především Finreportu, s produktovými partnery. Letos bychom měli mít propojeny všechny významné pojišťovny a investiční společnosti pomocí SSO. Příští rok bychom měli dokončit spojení dat myOVB a Finreportu a díky tomu začít čerpat všechny výhody jednotných dat. Dále se na podzim dokončilo několik drobnějších projektů, jako jsou: generátor dokumentů pro výpověď nepotřebných smluv, doplnění hypotečního srovnávače o nového partnera a paušální daň, generování personálních dokumentů, vyhledávač investiční fondů v nabídce apod.

A co na centrále, také digitalizujete a zrychlujete procesy?

P. Manhalter: Postupně modernizujeme a digitalizujeme i nástroje, které jsou určeny k provozu společnosti, a díky nim šetříme čas zaměstnanců na to, aby se mohli věnovat projektům a podpoře pro spolupracovníky. Začátkem roku 2022 jsme dokončili implementaci účetního systému SAP Business one. Pro tým podpory prodeje jsme dokončili implementaci ticketovacího nástroje TOP DESK, díky kterému můžeme efektivněji řídit e-mailové dotazy, které spolupracovníci na centrálu zašlou. Celý předešlý rok jsme se také věnovali zajištění nahrávání skenů produkce z e-mailové podatelny do Portálu, které je již plně funkční.

S čím jsme se v roce 2022 potýkali na poli legislativy?

P. Manhalter: Začátkem srpna 2022 začala platit legislativa na téma ESG. Do investičního dotazníku jsme tedy museli přidat otázky ohledně postoje klientů k udržitelným investicím (tzv. test udržitelnosti) a jejich následné automatické vyhodnocení. Zavedli jsme také nástroj pro Whistleblowing, tedy oznámení nekalé činnosti, které nám ukládá zákon.

Co dalšího čeká OVB v roce 2023?

M. Řezník: První rok implementace Strategie OVB ČR 2027 v propojení na novou celoevropskou strategii OVB Evropa. Hlavní strategický cíl pro rok 2027 je ambiciózní, a proto pojedeme na plný výkon hned od začátku příštího roku. Vše běží v systému ambasadorů, což zajišťuje, že se realizují a budou se realizovat projekty a programy, které posouvají OVB ČR právě k Vizi 2027 a strategickým cílům 2027.

Projekt ambasadorů má za sebou první rok fungování. Jak ho hodnotíte a jaká je reakce ze struktur?

M. Řezník: Toto téma má samostatnou část v OVB Journalu 2022. A již jsem ho zmiňoval na úvod. Proto dvě slova: Radost a poděkování. Velká radost, že to funguje, a velké poděkování všem, kteří tímto systémem doslova žijí. Ale zároveň i pokora a respekt, abychom tento mechanismus udrželi dlouhodobě.

S rokem 2022 skončil i pětiletý holdingový projekt Strategie 2022. Jak se povedlo cíle naplnit?

M. Řezník: Toto je spíše dotaz na holding. Za mě velmi pozitivně hodnotím její vlastní existenci, jsme jeden z mála hráčů v ČR, který má dlouhodobou evropskou strategii. Dále oceňuji, jak Strategie 2022 vznikala – systémově, podložena analýzami a ve spolupráci holdingu, top managementu centrál a zemských ředitelství napříč Evropou. Řada projektů nás posunula velmi dopředu. Určitě jsme ji ale měli více interně zkomunikovat nebo, chcete-li, prodat.

Jak vypadá příprava celoholdingové strategie na dalších pět let, tedy do roku 2027?

M. Řezník: Finišuje se její příprava, vše má být hotovo a schváleno v prvním čtvrtletí 2023. Už nyní můžu říct, že se máme na co těšit. OVB ČR je připravena se svojí strategií a aktivně ovlivňuje novou celoevropskou strategii.

A jak vypadají obrysy zmíněné lokální strategie?

M. Řezník: Máme vypracovanou a schválenou Vizi OVB ČR 2027: „OVB ČR je silným a důvěryhodným partnerem pro každého, kdo chce růst, svobodně budovat a chránit vše, na čem opravdu záleží.“ Dále vrcholovou strategii: „Zdravý růst pomocí organické expanze – přivádění nových a rozvoj stávajících spolupracovníků.“ A hlavní strategický cíl je 1 milion jednotek měsíčně v roce 2027. Vlastní strategie je realizována v 7 oblastech, kde každá oblast má své strategické cíle, projekty a programy implementace. Nyní nás čeká prioritizace podle hesla: méně je více. Nebo chcete-li: „Příliš mnoho zajíců, myslivcova smrt.“