Evropské setkání 2018: Emotion meets Colors!

|

900 hostů prožilo pod heslem »Emotion meets Colors« opravdu zdařilý a nezapomenutelný večer!Hotel Maritim v Düsseldorfu se 15. prosince 2018 proměnil ve slavnostní každoroční vrchol v kalendáři akcí OVB. 900 hostů prožilo pod heslem »Emotion meets Colors« opravdu zdařilý a nezapomenutelný večer!
CEO OVB Holdingu Mario Freis hosty uvítal a u vedoucích pracovníků a finančních zprostředkovatelů z OVB Evropa ocenil mimořádně dobré období, které v posledních měsících dosáhlo maximálních hodnot. Zábavně zrekapituloval rok 2018 a vyslovil své uznání ohledně vynikajících výkonů každé zemské společnosti. Poděkoval všem vedoucím pracovníkům a finančním zprostředkovatelům z OVB Evropa, obchodnímu vedení a zaměstnancům centrál OVB poskytujícím servis i společnosti OVB Holding za příkladné nasazení a angažovanost.

„Nabrali jsme výborný kurz“. Těmito slovy uzavřel předseda představenstva OVB Holding AG, Mario Freis, hodnocení obchodního roku. Velice ho těší, že společnost OVB společně splnila cíle spojené s ročním heslem 2018 »Expansion« a zejména díky vstupu do Belgie podnikla další krok ve směru rozšiřování na nové trhy. Předpoklady pro rok 2019 by prý nemohly být lepší a Mario Freis stanovil cíl pro nadcházející rok, kdy bychom všichni měli usilovat o to, dovést v roce 2020 do 50. výročí společnost OVB, která bude ještě větší a ještě úspěšnější, nežli je dnes.

Filmové ohlédnutí za rokem chýlícím se ke konci zahájilo vrchol Evropského setkání, vyznamenání nejlepších z nejlepších, které učinil Mario Freis společně s Christianem Höfelem, generálním zmocněncem OVB Holding AG: Nejprve byli na jevišti vždy oceněni tři nejlepší spolupracovníci, FA/FC a dále pět nejlepších získatelů nových spolupracovníků na stupních FA/FC. Dále proběhlo ocenění ředitelů: Na začátku pět nejlepších BD a RD Evropy s přímou strukturou: Pierre Scheffler (5.), Dejan Šušak (4.), Phillipp Rollinger (3.), Dariusz Bartkowiak (2.) a Manuel Jesús Santos Ramírez (1.). Následovali tři nejlepší BD Evropy – Ing. Zdeněk Kubišta (3. místo), Baldó Bálint (2. místo) a Ákos Sólyom (1. místo) – a dále tři nejlepší RD – María Del Carmen Lucena Martín, Attila Szabó a György Vajay na příčce nejvyšší.

Pak byli na řadě nejlepší LD z OVB Evropa:
Ing. Viktor Zubaj ze Slovenska na 3. místě, Attila Ughy z Maďarska na 2. místě a Csaba Vajay z Rakouska na 1. místě! První z nich tento mimořádný okamžik využil, aby, jak sám řekl, jeho štěstí bylo kompletní, a učinil své dlouholeté partnerce Kerstin za potlesku hostů nabídku k sňatku, kterou dojatě přijala. 

Bouřlivý aplaus sklidil rovněž nový LD Bohuslav Švihra ze Slovenska.

Za 10 milionů jednotek byl vyznamenán Juan Carlos Pérez de los Ríos ze Španělska a oba němečtí LD Joachim Kreye a Thomas Daboci. SSLD Mario Kneidinger z Rakouska s velkou pýchou přijal pohár a ocenění za 50 milionů historických jednotek. To ovšem ještě nebylo všechno: Na závěr večera nastal ještě jeden obzvlášť emocionální moment: ocenění SSLD Gerda Finka! Po shlédnutí filmu, který se ohlédl za jeho 30letou kariérou u OVB, požádal Mario Freis Gerda Finka a jeho partnerku Kasii za zvuků hitu Legendary od Welshlyho Armse, aby přišli na jeviště, a on mohl „otci společností OVB Česká republika a OVB Slovensko“ poděkovat za 30 let příslušnosti k OVB, fantastických 150 milionů vyprodukovaných jednotek v podobě několika milionů smluv, jeho neúnavné nasazení pro OVB a především pro lidi u OVB, mezi nimiž jr 23 zemských ředitelů a více než 1.000 vedoucích pracovníků!

Jako hlavní atrakce vystoupila na závěr Evropského setkání finská zpěvačka a textařka Alma, která náladu hostů dále rozpálila hity jako »Chasing Highs«, »Dye My Hair« a »Bonfire«.

Srdečně blahopřejeme nejlepším z nejlepších v OVB Evropa 2018!