OVB zvyšuje finanční gramotnost

|

Ve struktuře sympatické blondýnky Věry Zámečníkové v rámci zemského ředitelství Dany Benáčkové na to jdou takříkajíc „od lesa“. Spolu s bývalou učitelkou mateřské školy Ulrike Trepákovou, která se zabývá finančním poradenstvím v OVB již od roku 1994, a již 7 let, tedy po celou dobu fungování projektu, se intenzivně věnují projektu Moje familie a na základě svých zkušeností ušijí každému kolektivu vzdělávací program „přímo na míru“.

Po úspěšném zábavně vzdělávacím televizním pořadu „Horký prachy“ byla tato platforma vymyšlena v OVB Allfinanz ke zvyšování finanční gramotnosti veřejnosti a získala na oblíbenosti. Letos bude i součástí doprovodného programu prestižní zážitkově vzdělávací konference „Excelentní žena“. Jde o výukovou metodu a interaktivní online hru, která je primárně určena pro žáky 8. a 9. tříd základních  škol, a ukazuje studentům základní pojmy ve světě financí. Čím se liší pojišťovny a banky, co nabízejí za produkty, služby, proč je potřeba přemýšlet nad budoucností, jak je důležité si řídit výdaje a neprojíst budoucnost a podobně. „Nezřídka se setkáváme s tím, když žáci o těchto tématech vypráví doma rodičům a ti nás pak skrze učitele sami nakontaktují, protože se sami v této problematice nevyznají,“ říká paní Zámečníková. A její kolegyně Ulrike Trepáková dodává: „Dospělí mají velmi zkreslenou představu z médií, z reklam, ale tím, že nejsou experty, tak se nedokáží příliš dobře zorientovat a využít finanční trh pro svůj prospěch, a proto je potřeba jim některé finanční nástroje dovysvětlit a ukázat, jak by to mohlo fungovat pro ně. Kromě již zmíněné teoretické části finanční gramotnosti je součástí také interaktivní hra, v níž je cílem postarat se o čtyřčlennou rodinu, kde má každý člen své specifické zájmy a potřeby. Otec rád chodí na ryby, syn hodně jí a dcera by nejraději všechno utratila za oblečení. Cílem této hry je vyjít s rodinným rozpočtem tak, aby všichni byli spokojení, šťastní a zároveň aby nebyli příliš udření zpráce a brigáda zvládli si našetřit na dovolenou. Celý koncept Moje Familie slaví úspěch nejen u nás, ale funguje i na Slovensku. Za dobu jeho fungování se s Mojí familií seznámilo na deset tisíc studentů z více než stovky škol.

Podobnou formu zvolila také struktura kolem regionálního ředitele Karla Svobody, který je otcem myšlenky rozvoje vzdělávání finanční gramotnosti mezi cizinci, zejména pak Ukrajinci, žijícími na území České republiky. Karel Svoboda dlouhodobě funguje se svými strukturami právě na Ukrajině, konkrétně ve Lvovské, Ivano-Frankovské, Volyňské a Kyjevské oblasti. „To jsou místa, kde jsou finanční gramotnost a hodnotové postoje občanů ve směru zabezpečení sebe a své rodiny poměrně mizivé. Proto jsme ve spolupráci s pedagogicko-vzdělávacím metodickým centrem města Lvova, Valentinou Oliynyk, autorkou učebnic a manuálů pracovních sešitů pro učitele, a českými strukturami OVB Ukrajina dali dohromady interaktivní výuku pro děti základních škol 8. tříd,“ říká Karel Svoboda. „Celková orientace na finančním trhu je na Ukrajině velmi špatná, a proto jsme dali dohromady hru Navigátor do finanční svobody, kterou spolufinancujeme ve spolupráci se zemským ředitelstvím Horkých, a snažíme se Ukrajince vzdělávat již od mladých let.“ Důkazem, že tato myšlenka má potenciál, je soutěž škol právě na téma finanční gramotnosti.V loňském roce proběhl jako pilotní projekt v progresivní Lvovské oblasti za účasti 24 škol a 500 studentů. Její vítězky spolu s učitelkou za odměnu navštívily Prahu a podívaly se i na českou centrálu OVB Allfinanz, kde vysvětlovaly průběh soutěže a odpovídaly na otázky týkající se finanční gramotnosti. V roce 2018 se ale do projektu zapojuje násobně větší počet škol a počet oblastí, které bychom mohli přirovnat k českým krajům. Projekt se tak rozšiřuje i do Zakarpatské, Ivano-Frankovské a Volyňské oblasti pro dalších 420 studentů. Cílem je zlepšit úroveň finanční gramotnosti v ukrajinských rodinách, pomoci reformám a transformace do EU. V letech 2017–2018 se projekt realizuje za podpory městské rady ve Lvově.

Třetí (a zdaleka ne poslední) cestou, kterou je možné se v rámci vzdělávání finanční gramotnosti vydat, ukazuje oblastní ředitel ze struktury Pavla Horáka, Martin Hájek. S upravenou verzí prezentace chodí přednášet nejen na základní, střední, ale i na vysoké školy v Pardubicích a okolí, kde se svým týmem působí. A nezůstává pouze u mladších ročníků, intenzivně spolupracuje také se státní institucí sídlící v Pardubicích, kde vzdělává její zaměstnance. „Spousta z nich sama říká, že se ve finančním světě nevyzná, případně o něm vědí jen málo. Jsou jako kdokoliv jiný hodně ovlivněni reklamou a důležité pojmy a zkratky jako P. A. nebo RPSN jsou pro ně mlhavými pojmy. To je ve finančním světě dělá zranitelnými zejména těmi, kdo se jim pak snaží ‚natlačit‘ nějaký produkt jen s vidinou vlastního zisku bez ohledu na jeho výhodnost či vhodnost.“ I z toho důvodu byla pro zaměstnance instituce taková přednáška zajímavá a po první návštěvě přicházely pozvánky na další a další sezení. Původním plánem bylo jedno velké školení pro všechny zaměstnance najednou, ale takový systém přišel Martinu Hájkovi neefektivní. „Mnohem lépe se mi pracuje s menší skupinou posluchačů, takové setkání je pak mnohem interaktivnější a všichni se mohou zapojit do aktivní diskuse.“