OVB Journal

Přehled > Články > Na podnikání je skvělá různorodost, Michal Grygar

Na podnikání je skvělá různorodost, Michal Grygar

Vypravili jsme se do Opavy, abychom strávili jeden pracovní den s oblastním ředitelem Michalem Grygarem.

Grygar

Běžný pracovní den Michala Grygara začíná časně, už v pět hodin ráno. Má to ryze praktické důvody. Má spoustu času na pracovní věci, než se jeho rodina probudí. „Pak následuje společné vstávání a chystáme se s manželkou a synem do školky. Pak přijde čas pro fitko. Potom je to asi jako každé podnikání o schůzkách a o komunikaci s mými kolegy ve firmě. Večer nastává čas na rodinu,“ popisuje svůj běžný den Michal Grygar.

Grygar_fitko

Ačkoliv by se mohlo zdát, že si jsou všechny pracovní dny podobné, opak je pravdou. „Podobné jsou možná do 11. hodiny, potom je to krásné, co naše podnikání přináší, a to je ta různorodost, která mě těší,“ vysvětluje Michal Grygar.

Než přišel do OVB, vystudoval VŠB – TU Ostrava, obor výroba železa a oceli. Ačkoliv ho obor bavil, nelákala ho představa, že stráví celý život v ocelárnách bez možnosti kariérního postupu. „Poté jsem šel dělat technologa v rakouské firmě na výrobu hadic a následně jsem dělal a zaváděl linku v galvanovně. Vše bylo super. Jen ta představa dalšího posunu mě děsila. Zkusit si podnikání jsem měl možnost jako obchodní zástupce jedné firmy s prodejem hliníkových profilů, ale opět bez dalšího růstu. Beru vše ale jako perfektní zkušenost právě k podnikání s OVB,“ vzpomíná na své pracovní začátky.

Hned, jak uviděl kariérní plán v OVB, věděl, že chce vystoupat až úplně nejvýš. Že se nespokojí s málem a chce se dostat na úroveň těch nejlepších v celé České republice. „Kariéra v OVB je krásná v tom, že pořád můžete někam stoupat. Dokud nejsem na nejvyšší pozici, tak jsem nedosáhl maxima,“ říká.

Michal Grygar přiznává, že od začátku jeho působení v OVB jsou pro něj obrovskou inspirací manželé Slezákovi, které považuje za své podnikatelské rodiče. OVB je pro něj dnes spojeno hlavně s nadnárodní společností, stabilitou, možností expanze do Evropy, neustálým rozvojem a sílou na finančním trhu.

Právě expanze do zahraničí patří mezi jeho další pracovní ambice. „Mým cílem je expanze do Polska, které mám hned za kopcem. Ale také dosáhnout pozice LD a hlavně být dobrým LD. Chci také vytvořit silný tým na severní Moravě a postupně šířit naši myšlenku všemi směry,“ prozrazuje.

Grygar_kancl

A co dělá Michal Grygar, když zrovna nepracuje? Má blízko ke sportu, kterému se věnuje i s rodinou. „Relaxem je pro mě také fyzická práce, kde člověk přestane přemýšlet a dělá jednoduché věci. Pokud ale má člověk dobře podnikat, tak asi nepřestane na podnikání myslet úplně. To snad ani nejde. Pořád se vám v hlavě rodí nějaké nápady, které chcete přetavit do reálné podoby,“ uzavírá oblastní ředitel Michal Grygar.

Grygar_chuze

Text: Martina Peřinková , Foto: Martin Faltus

související témata