Investice mají velký potenciál

|

Rok 2022 zhodnotil obchodní a produktový ředitel OVB Česká republika Richard Beneš. „Meziročně se nám velmi daří v segmentu životního a neživotního pojištění, v investicích a penzijním spoření, kde dosahujeme dvojciferných růstů.“

Jak byste zhodnotil rok 2022 z pohledu obchodního a produktového ředitele?

Nejdříve mi dovolte poděkovat všem spolupracovníkům OVB za výborné obchodní výsledky za celý rok 2022. I přes dramatický pokles úvěrů a zhoršující se náladu ve společnosti díky inflaci a cenám energií jsme dosáhli stejných výsledků jako ve velmi úspěšném roce 2021. Dokonce v počtu klientských smluv jsme zaznamenali významný nárůst, což svědčí jednak o vaší aktivitě, a jednak o potvrzení, že 50letý Allfinanz koncept je připraven na jakékoli externí vlivy. V recruitingu jsme opět ukázali naši největší sílu, kdy jsme přivedli do OVB přes 2000 nováčků. Dlouholetá stabilita, Allfinanz koncept, vysoká spokojenost klientů a jediný fungující kariérní plán jsou jasným důkazem, proč být úspěšný podnikatel v OVB.

Jak se OVB dařilo v produktech?

Meziročně se nám velmi daří v segmentu životního a neživotního pojištění, v investicích a penzijním spoření, kde dosahujeme dvojciferných růstů. Nicméně nadále nevyužíváme dostatečně obrovský obchodní potenciál v oblasti investic, kde nová produkce roste na trhu rychleji než my. Tady bych chtěl apelovat na všechna zemská ředitelství o větší fokus na pravidelné investice i vzhledem k obrovskému objemu peněz klientůna běžných a spořicích účtech, kde se znehodnocují díky vysoké inflaci. Za významný růst ve všech klíčových oblastech v tomto roce chci samozřejmě poděkovat i našim partnerům, bez jejichž produktů a servisu by to nebylo možné.

Jaká byla letos hlavní změna oproti roku 2021?

Všichni jsme za poslední tři roky cítili, že nám extrémně chybí osobní kontakt, který je navíc klíčový pro rozvoj a řízení struktur ve finančně poradenské společnosti. A právě realizace fyzických akcí, kde máte možnost čerpat zkušenosti a podněty od jiných kolegů a zažívat s nimi společné emoce v sále, byla tím hlavním hybným motorem podpory podnikání v OVB v roce 2022. Ať už to byly například manažerské konference ve strukturách, jedno z nejlepších FKT v červnu pro 800 lidí, emotivní Kariérní kampus pro 500 nováčků v říjnu nebo i ředitelská cesta v září do Kolína nad Rýnem, kde sídlí centrála OVB Holding AG.

Jakou máte další motivaci pro spolupracovníky OVB?

Jsem rád, že jsme zabudovali do systému náboru dlouhodobou motivaci na získání a zapracování nováčků ve formě bonifikace na povinné registrace a certifikace s cílem dostat nováčky tzv. na „značky“. Vedle standardních holdingových soutěží bych chtěl znova připomenout atraktivní soutěž „Kurz kariéra 2023“, kde na 20 výherců čeká nezapomenutelný zážitek na krásné lodi. Veškeré informace k soutěži, včetně týdenních rangliste, najdete ve Finreportu/Dokumenty/Soutěže.

Závěrem – co nový projekt ambasadoři?

Čas opravdu potvrzuje, že tento projekt bylo správné rozhodnutí. Usnadňuje komunikaci a práci mezi centrálou a strukturami a více a více je vzájemně propojuje díky téměř dennodennímu kontaktu. A hlavně přináší a realizuje nápady na zlepšení procesů. Za mě má tento projekt maximální podporu.