ODBORNÁ VZDĚLÁVACÍ KONFERENCE PRO SPOLUPRACOVNÍKY OVB Česká republika 2018

|

Celkem se v 5 městech potkalo více než 1000 spolupracovníků, aby si poslechli důležité informace jak z centrály OVB CZ, tak z úst zástupce OVB Holding AG a získali informace o trhu, pozici OVB, interních změnách, regulatorním a legislativním rámci a příslušných interních postupech k jejímu naplnění.

V pěti českých a moravských městech – Brně, Olomouci, Českých Budějovicích, Plzni a Praze se uskutečnilo již páté setkání s názvem „Odborná vzdělávací konference pro spolupracovníky OVB“.

Za celodenní moderace ředitelem marketingu Dušanem Pavlů se na pódiu vystřídalo celkem 6 řečníků. Prvním z nich byl Richard Beneš, produktový a obchodní ředitel a prokurista OVB, který účastníky seznámil s tržními ukazateli, trendy ve vývoji jednotlivých produktových skupin a tržní pozicí OVB. Vyzdvihl úspěšné spolupracovníky na jednotlivých stupních kariéry v oblasti produkce a náboru, kde se OVB daří nejlépe na českém trhu. Zajímavým číslem byl i počet 1412 spolupracovníků, kteří mají všechny tři nejdůležitější licence požadované regulátorem pro práci finančního poradce a pro naplňování Allfinanz konceptu – komplexního finančního poradenství. I zde znovu OVB ukázala svoji tržní sílu a první místo.

Druhou oblastí byla prezentace Pavla Manhaltera, člena představenstva zodpovědného za provoz a finance OVB CZ, který hovořil o legislativním rámci finančního trhu a poradenství, zejména o problematice IDD v podobně zákonač.170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění, který bude platit od 1. 12. 2018 a dotkne se všech finančních poradců a nastaví nový rámec práce a komunikace s klienty a samozřejmě bude znamenat i změnu interních procesů, na kterých OVB CZ spolupracuje s poradenskou firmou KPMG.

Dopolední blok uzavřel Adam Caletka, ředitel ADS a oddělení HR pro spolupracovníky OVB. Klíčovými body jeho prezentace byla jak podpora jeho týmů spolupracovníkům, tak všechny klíčové věci týkající se vzdělávání, registrací a zákonných certifikací. Adam Caletka připomněl účastníkům jednotlivé informační linky, kompetence a oblasti, se kterými jeho týmy mohou pomoci. V oblasti certifikací pak vysvětlil rozdíly mezi produkty, kde je potřebná certifikace ze zákona a těmi necertifikovanými a co se mění v souvislosti s implementací IDD, tedy v rámci zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění jak na úrovni procesů certifikace, tak například z hlediska vzdělanostních požadavků na finanční poradce. Samostatnou oblastí pak byl e-learningový modul pokrývající GDPR, AML, pojištění, úvěry, DPS a investice, kdy každá z těchto oblastí má pro spolupracovníky vlastní povinné školení a následné testy. Úplně v závěru dopolední části pak zazněly důležité informace k zadávání produkce a dodávání smluvní dokumentace na centrálu.

Odpolední blok zahájil na téma Compliance Zdeněk Vocásek, který se podrobně věnoval zejména náležitostem a pravidlům při jednání s klientem, a to nejen s ohledem na získané licence konkrétním poradcem. Velkou kapitolou byla prevence a boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu, práce s politicky exponovanými osobami, GDPR, správná prezentace produktů, podrobná kontrola produkce na všech stupních od práce poradců přes centrálu po interní audit a kontrolu u partnerských společností.

Novinky IT byly jako již tradičně očekávaným tématem. Jan Kučera odprezentoval novinky ve Finreportu, které pomáhají jak obchodně, tak v rámci řízení struktur. Velkým tématem byly interní kontrolní mechanismy, které zajišťují například identifikaci politicky exponovaných osob, naplňují požadavky GDPR a funkcionality hlídající další compliance požadavky. Dále se věnoval stávajícím funkcím Finreportu, které mají velký potenciál zjednodušit a zefektivnit práci poradců, a přitom nejsou všemi tolik využívané.

Součástí konference bylo i vystoupení externího řečníka, odborníka na problematiku GDPR Radomíra Pivody, který zaštiťuje v součinnosti s další externí agenturou po právní stránce nastavení procesní a obsahové agendy spojené s naplněním GDPR standardů v OVB. Ten seznámil účastníky konference se všemi klíčovými dokumenty, které musejí poradci znát a vyplňovat, respektive s nimi seznamovat klienty a zároveň se jimi procesně při práci s klientskými daty řídit.

Předposlední blok byl věnován marketingu, ve kterém Dušan Pavlů seznámil účastníky s výsledky PR kampaně a odprezentoval další marketingové aktivity sloužící podpoře poradců, jako je benefitní program, dárkové předměty, nový vizuální styl nebo společensky odpovědné aktivity OVB.

Celodenní setkání pak zakončil Andreas Simon, ředitel a prokurista OVB Holding AG, který účastníky setkání seznámil se stavem jednotlivých 27 oblastí v rámci celoholdingové strategie 2022. Zdůraznil oblasti, jakými je kvalita napříč všemi zeměmi, digitalizace, modernizace, vytěžení potenciálu a zaměření na mladé cílové skupiny generací Y a Z a expanze.

Celé setkání provázela neformální diskuse spolupracovníků mezi sebou a se zástupci centrály, a to před samotnou konferencí, v průběhu pauz i po ní. Celkové výsledky ankety s cílem získat zpětnou vazbu na konferenci v jednotlivých městech pak potvrdily, že se centrále jak tématy, tak díky jednotlivým řečníkům podařilo uspořádat úspěšnou vzdělávací akci.

Tento web používá cookies

Tento web používá cookies ke zlepšení uživatelského komfortu. Některé cookies soubory na tomto webu jsou nezbytné a bez nich nebude web fungovat podle očekávání. Tyto cookie soubory se nastavují při odesílání formuláře, přihlašování nebo při interakci s webem tím, že uděláte něco, co je víc než jen kliknutí na jednoduché odkazy. Používáním naší webové stránky souhlasíte se všemi cookies v souladu s našimi zásadami cookies. Používáme také některé nepodstatné soubory cookie pro anonymní sledování chování návštěvníků webu nebo pro zvýšení vaší spokojenosti s webem. Pokud s tím nesouhlasíte, nebudeme tyto cookies používat, ale některé funkce webu nemusí být dostupné. číst více