ODBORNÁ VZDĚLÁVACÍ KONFERENCE PRO SPOLUPRACOVNÍKY OVB Česká republika 2018

|

Celkem se v 5 městech potkalo více než 1000 spolupracovníků, aby si poslechli důležité informace jak z centrály OVB CZ, tak z úst zástupce OVB Holding AG a získali informace o trhu, pozici OVB, interních změnách, regulatorním a legislativním rámci a příslušných interních postupech k jejímu naplnění.

V pěti českých a moravských městech – Brně, Olomouci, Českých Budějovicích, Plzni a Praze se uskutečnilo již páté setkání s názvem „Odborná vzdělávací konference pro spolupracovníky OVB“.

Za celodenní moderace ředitelem marketingu Dušanem Pavlů se na pódiu vystřídalo celkem 6 řečníků. Prvním z nich byl Richard Beneš, produktový a obchodní ředitel a prokurista OVB, který účastníky seznámil s tržními ukazateli, trendy ve vývoji jednotlivých produktových skupin a tržní pozicí OVB. Vyzdvihl úspěšné spolupracovníky na jednotlivých stupních kariéry v oblasti produkce a náboru, kde se OVB daří nejlépe na českém trhu. Zajímavým číslem byl i počet 1412 spolupracovníků, kteří mají všechny tři nejdůležitější licence požadované regulátorem pro práci finančního poradce a pro naplňování Allfinanz konceptu – komplexního finančního poradenství. I zde znovu OVB ukázala svoji tržní sílu a první místo.

Druhou oblastí byla prezentace Pavla Manhaltera, člena představenstva zodpovědného za provoz a finance OVB CZ, který hovořil o legislativním rámci finančního trhu a poradenství, zejména o problematice IDD v podobně zákonač.170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění, který bude platit od 1. 12. 2018 a dotkne se všech finančních poradců a nastaví nový rámec práce a komunikace s klienty a samozřejmě bude znamenat i změnu interních procesů, na kterých OVB CZ spolupracuje s poradenskou firmou KPMG.

Dopolední blok uzavřel Adam Caletka, ředitel ADS a oddělení HR pro spolupracovníky OVB. Klíčovými body jeho prezentace byla jak podpora jeho týmů spolupracovníkům, tak všechny klíčové věci týkající se vzdělávání, registrací a zákonných certifikací. Adam Caletka připomněl účastníkům jednotlivé informační linky, kompetence a oblasti, se kterými jeho týmy mohou pomoci. V oblasti certifikací pak vysvětlil rozdíly mezi produkty, kde je potřebná certifikace ze zákona a těmi necertifikovanými a co se mění v souvislosti s implementací IDD, tedy v rámci zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění jak na úrovni procesů certifikace, tak například z hlediska vzdělanostních požadavků na finanční poradce. Samostatnou oblastí pak byl e-learningový modul pokrývající GDPR, AML, pojištění, úvěry, DPS a investice, kdy každá z těchto oblastí má pro spolupracovníky vlastní povinné školení a následné testy. Úplně v závěru dopolední části pak zazněly důležité informace k zadávání produkce a dodávání smluvní dokumentace na centrálu.

Odpolední blok zahájil na téma Compliance Zdeněk Vocásek, který se podrobně věnoval zejména náležitostem a pravidlům při jednání s klientem, a to nejen s ohledem na získané licence konkrétním poradcem. Velkou kapitolou byla prevence a boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu, práce s politicky exponovanými osobami, GDPR, správná prezentace produktů, podrobná kontrola produkce na všech stupních od práce poradců přes centrálu po interní audit a kontrolu u partnerských společností.

Novinky IT byly jako již tradičně očekávaným tématem. Jan Kučera odprezentoval novinky ve Finreportu, které pomáhají jak obchodně, tak v rámci řízení struktur. Velkým tématem byly interní kontrolní mechanismy, které zajišťují například identifikaci politicky exponovaných osob, naplňují požadavky GDPR a funkcionality hlídající další compliance požadavky. Dále se věnoval stávajícím funkcím Finreportu, které mají velký potenciál zjednodušit a zefektivnit práci poradců, a přitom nejsou všemi tolik využívané.

Součástí konference bylo i vystoupení externího řečníka, odborníka na problematiku GDPR Radomíra Pivody, který zaštiťuje v součinnosti s další externí agenturou po právní stránce nastavení procesní a obsahové agendy spojené s naplněním GDPR standardů v OVB. Ten seznámil účastníky konference se všemi klíčovými dokumenty, které musejí poradci znát a vyplňovat, respektive s nimi seznamovat klienty a zároveň se jimi procesně při práci s klientskými daty řídit.

Předposlední blok byl věnován marketingu, ve kterém Dušan Pavlů seznámil účastníky s výsledky PR kampaně a odprezentoval další marketingové aktivity sloužící podpoře poradců, jako je benefitní program, dárkové předměty, nový vizuální styl nebo společensky odpovědné aktivity OVB.

Celodenní setkání pak zakončil Andreas Simon, ředitel a prokurista OVB Holding AG, který účastníky setkání seznámil se stavem jednotlivých 27 oblastí v rámci celoholdingové strategie 2022. Zdůraznil oblasti, jakými je kvalita napříč všemi zeměmi, digitalizace, modernizace, vytěžení potenciálu a zaměření na mladé cílové skupiny generací Y a Z a expanze.

Celé setkání provázela neformální diskuse spolupracovníků mezi sebou a se zástupci centrály, a to před samotnou konferencí, v průběhu pauz i po ní. Celkové výsledky ankety s cílem získat zpětnou vazbu na konferenci v jednotlivých městech pak potvrdily, že se centrále jak tématy, tak díky jednotlivým řečníkům podařilo uspořádat úspěšnou vzdělávací akci.