Leopold Nováček: zkouška MFP mi umožní potvrdit si své odborné znalosti

Leopold Nováček je jedním z prvních úspěšných absolventů zkoušky Master of Financial Planning. Je zkouška náročná pro zkušeného finančního poradce a má podle něj smysl?

Leopold Nováček: zkouška MFP mi umožní potvrdit si své odborné znalosti

Česká akademie finančního plánování (ČAFP), společná vzdělávací platforma Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) a Vysoké školy finanční a správní (VŠFS), má za sebou první otevřený zkouškový termín titulu Master of Financial Planning (MFP) a oblastní vedoucí společnosti OVB Allfinanz Leopold Nováček je jedním z prvních úspěšných absolventů této zkoušky Master of Financial Planning. Je zkouška náročná pro zkušeného finančního poradce a má podle něj smysl?

Jak celkově hodnotíte aktivitu České asociace finančního plánování, tedy vznik praktického programu s možností získat titul Master of Financial Planning?

Tuto aktivitu hodnotím rozhodně velmi kladně. V každé profesi je běžné, že pokud chce člověk profesně růst, musí se vzdělávat. Nevidím důvod, proč by to v našem oboru mělo být jinak a toto je skvělá příležitost.

Jak jste se o možnosti absolvovat tuto zkoušku dozvěděl?

První informaci o zkoušce, resp. o celém programu jsem se dozvěděl z článku na internetu a následně z interní firemní komunikace. Velmi mne to zaujalo, a tak jsem hned zjišťoval další informace přímo na České asociaci finančního plánování. Vzhledem k dlouholeté praxi a kontinuálnímu vzdělávání v oboru a sebevzdělávání jsem vyhodnotil, že bych si mohl, jako dlouholetý praktik, troufnout přímo na zkoušku MFP. ČAFP ale poskytuje i několikadenní kurz, který svým obsahem kopíruje testové oblasti. Ten je vhodný zejména pro poradce s kratší praxí.

Jaká byla vaše motivace pro absolvování zkoušky MFP?

Prestiž, schopnost se odlišit, potvrdit si svoje odborné znalosti jak teoretické, tak praktické, a být vzorem pro svůj tým – to byla moje hlavní motivace pro absolvování zkoušky. Pokud někdo další, nezávislý, jako v tomto případě VŠFS ve spolupráci s USF a ČAFP, potvrdí odbornou zkouškou, že máte znalosti a dovednosti otestované případovou studií, které tvrdíte, že máte, je to důvod o takový titul usilovat.

Popište nám prosím, jak zkouška probíhala.

Zkouška se skládá ze dvou částí. Šedesát otázek formou testu, kde je možno více správných odpovědí. Na tuto část jsme měli dvě hodiny. Pro úspěšné uchazeče této části pak následovala případová studie – tedy fiktivní situace klienta, návrh poradenství a následná prezentace řešení před komisí.

Jak byste hodnotili náročnost celé zkoušky Master of Financial Planning? 

Úměrně titulu, který po úspěšném složení, můžete používat. Ústní část mi přišla jednodušší, samozřejmě ale závisí na tom, jakou případovou studii si vylosujete a máte rozpracovat.Test byl rozhodně těžší. Už jen to, že je možných více správných odpovědí, nutí člověka se nad tím pořádně zamyslet. Na druhou stranu – tím, že celý program je zaměřen hlavně na praktické znalosti – tak člověk, který denně pracuje s klienty a má zažité zásady tvorby finančních plánů a analýzy a komplexní produktové znalosti a dokáže před klientem/komisí strukturovaně prezentovat, by neměl mít problém.

Splnila zkouška svým obsahem a náročností očekávání, které jste měl s ohledem na to, že výstupem je titul Master of Financial Planning?

Osobně jsem měl velkou radost z toho, že jsem takovou zkoušku zvládl, protože jediné, na co jsem se mohl spolehnout byly moje znalosti z praxe. Utvrdilo mne to v tom, že svoji práci s klienty dělám dobře a nyní si to nejen myslím, ale mám to i potvrzené někým dalším, někým nezávislým.

Myslíte, že titul MFP, který teď můžete používat za jménem, vám pomůže také v očích klientů?

Spolupráci s klienty stavím převážně na dobrých vztazích, výsledcích spolupráce a důvěře. A právě důvěra tímto bude určitě posilněna. Věřím, že klienti budou vnímat tuto moji snahu o profesní růst a další vzdělávání, jako snahu o poskytnutí lepších a odbornějších poradenských služeb pro ně.

Doporučil byste zkoušku MFP i dalším vašim kolegům?

Ve svém týmu a s dalšími kolegy jsem o této zkoušce již mluvil a určitě je budu podporovat v tom, aby se zajímali o další možnosti, mimo zákonné certifikace, jak se odborně vzdělávat a profesně se odlišit. Nechci tvrdit, že naši profesi může dělat každý – to již dávno neplatí, ale i v rámci trhu a vnímání oboru jako celku, je dobré mít potvrzeno, že svoji práci umíte a máte znalosti, které potřebujete pro dobře odvedou práci. A to z mého úhlu pohledu získání titulu Master of Financial Planning reprezentuje.

Leopold Nováček o sobě:

Pocházím z Brna, kde jsem se narodil, vyrostl a kde stále žiji. V moravské metropoli jsem také začal s podnikáním, kterému se věnuji již patnáct let. Na začátku mé spolupráce s OVB byla touha získat reálné, a hlavně praktické zkušenosti při studiu na ekonomické vysoké škole v Brně. To, že se toto podnikání stane mým životním stylem, jsem ale ani zdaleka netušil. Vedle času, který věnuji práci pro klienty a rozvoji týmu, ve kterém je i má manželka, si rád odpočinu třeba u dobrého filmu, seriálu a mnohdy i se zajímavou knihou. Četba, která mě nejvíce naplňuje, je zpravidla zaměřena na osobnostní rozvoj. Se svojí manželkou Martinou vychovávám šestiletou dceru Julinku a téměř tříletého syna Jakuba. Všichni moc rádi cestujeme, ale vzhledem k věku dětí zatím jen po České republice, která má ovšem také co nabídnout. Až budou větší, velmi rád bych se s nimi podíval do severských zemí, jako je Švédsko, Finsko, Norsko. V plánu máme také národní parky USA. A co mě baví nejvíce? Osobně mohu říci, že na mé práci je nejhezčí to, že pomáhám konkrétním lidem plnit jejich sny.

Zpět   Sdílet na Facebooku 

Tento web používá cookies

Tento web používá cookies ke zlepšení uživatelského komfortu. Některé cookies soubory na tomto webu jsou nezbytné a bez nich nebude web fungovat podle očekávání. Tyto cookie soubory se nastavují při odesílání formuláře, přihlašování nebo při interakci s webem tím, že uděláte něco, co je víc než jen kliknutí na jednoduché odkazy. Používáním naší webové stránky souhlasíte se všemi cookies v souladu s našimi zásadami cookies. číst více

Cookies byly zakázány a všechny doposud vytvořené cookies soubory byly smazány.