OVB v Plzni slavila nejen tisící transplantací kostní dřeně, ale také obdarovávala

První transplantace ve Fakultní nemocnici Plzeň neproběhla tak dávno, jak by se mohlo zdát. A přece v těchto dnech nemocnice oslavila zvláštní výročí – již 1 000 úspěšně provedených zákroků. Již tisíc zachráněných lidských životů. A to je důvod k oslavě.

OVB v Plzni slavila nejen tisící transplantací kostní dřeně, ale také obdarovávala

A když se k tomu ještě přidá oznámení spolupráce mezi Nadací pro transplantaci kostní dřeně (která stojí za úspěchy FN Plzeň) a společností OVB Allfinanz, a.s., a daru ve výší 100 tisíc korun, společenské setkání je na světě. Konalo se v hotelu U Pramenů, který patří nadaci a je jen co by kamenem dohodil od nemocnice. Hostiteli byl primář MUDr. Vladimír Koza, členka představenstva společnosti OVB Allfinanz, a.s., paní Vladimíra Martincová a Ing. Miroslav Šafr, zemský ředitel pro OVB Plzeň.

První transplantace ve Fakultní nemocnici Plzeň neproběhla tak dávno, jak by se mohlo zdát. A přece v těchto dnech nemocnice oslavila zvláštní výročí – již 1 000 úspěšně provedených zákroků. Již tisíc zachráněných lidských životů. A to je důvod k oslavě. A když se k tomu ještě přidá oznámení spolupráce mezi Nadací pro transplantaci kostní dřeně (která stojí za úspěchy FN Plzeň) a společností OVB Allfinanz, a.s., a daru ve výší 100 tisíc korun, společenské setkání je na světě. Konalo se v hotelu U Pramenů, který patří nadaci a je jen co by kamenem dohodil od nemocnice. Hostiteli byl primář MUDr. Vladimír Koza, členka představenstva společnosti OVB Allfinanz, a.s., paní Vladimíra Martincová a Ing. Miroslav Šafr, zemský ředitel pro OVB Plzeň.

Že se nebude jednat jen o společenské setkání, dávala tušit nejen netradiční pozvánka pro všechny, ale také přítomnost muže s rouškou. On a jedna žena byli překvapením primáře Kozy pro všechny. Ale popořadě – nejprve se slova a vlastně také iniciativy ujal právě pan primář a všechny přítomné svým jedinečným způsobem přivítal. Člověk, v němž se charisma doplňuje s komunikačním talentem, mohl být klidně tiskový mluvčí, nebo moderátor v rozhlase. A to o sobě tvrdí, že je introvert. Naštěstí si vybral profesi, při které slaví úspěchy a ještě zachraňuje lidi. A moderování si zkouší jen při podobných příležitostech. „V České republice máme dnes asi 30 tisíc dobrovolníků, kteří jsou nám kdykoli ochotni pomoci zachránit lidský život darováním kostní dřeně,“začal pan primář positivně. „Těch, kteří tak během roku skutečně učiní je kolem stovky, jen v Plzni je to polovina počtu z celé České republiky“, pokračoval. A další zajímavý údaj – umožňuje to každou stou transplantaci kostní dřeně na světě, překvapuje primář Koza. Po Anglii, Francii a USA je Česká republika čtvrté místo na světě, kde je tento projekt certifikován, tedy kde je potvrzena jeho kvalita. A to těší nejen primáře, FN Plzeň, ale především všechny jejich pacienty. „My jsme v létě přijali jednoho mladého muže na naše transplantační oddělení,“ vzpomíná primář Koza, „a naše kartotéka mu přiděila číslo tisíc. A já si v tu chvíli nemohl nevzpomenut na to, jak probíhala naše první transplantace v březnu 1991,“ napínal pan primář dále. Ta tehdy proběhla u mladé, 23leté dívky Jany, a byla jedinou, kterou se podařilo v tom roce zachránit. Dnes je to 100 lidí ročně. A pak přišlo to překvapení. Po poděkování všem, kteří pomáhali, začal totiž primář Koza představovat dva své vzácné hosty – prvním byl „číslo 1000“, pan Miroslav, který má dvě dcery a na počátku tohoto roku vážně onemocněl. V červenci mu poté byla transplantována kostní dřeň italského dárce. „Takže doma máte italské manželství,“ vtipkoval pan primář. „Jen nevím, zda už se to projevuje,“. A vzápětí překvapil podruhé. „Já bych rád nyní pozval na pódium také „číslo 1“, paní Janičku,“. Mnohým se v tu chvíli zalily oči slzami. Ticho, které se rozhostilo, naznačovalo dojetí všech přítomných. Následoval ale o to silnější potlesk. A znovu záblesky fotoaparátů od přítomných novinářů.

Vzápětí pan primář představil společnost OVB Allfinanz, a.s., tedy vlastně ty, kdo ji na akci zastupovali. Nejprve pani Vladimíru Martincovou, členku představenstva. „Je velmi nesnadné navázat na opravdu krásná a působivá slova pana primáře,“ujala se paní Martincová nelehkého úkolu. „Jsem ráda, že jsme se mohli spojit s touto nadací a pomáhat jí tak v její záslužné práci,“ pokračovala Vladimíra Martincová dále. „Snad i díky naší pomoci se podaří pokračovat takto úspěšně i do budoucna a rozšiřovat počet zachráněných o další tisíce.“ Společnost OVB Allfinanz, a.s., přitom podporuje charitativní projekty v celé republice. Její snahou je ale, jak Mgr. Martincová řekla, podporovat projekty nejen centrálně, tedy velké pražské neziskové organizace, ale také regionálně, prostřednictvím svých regionálních zástupců. „A tak jsme se dostali také k Nadaci pro transplantaci kostní dřeně – prostřednictvím našeho pana Šafra, zemského ředitele, který měl s dárcovstvím svou vlastní osobní zkušenost a pomohl nám propojit se s tímto dobrým projektem,“ popsala Vladimíra Martincová, jak došlo k propojení společnosti OVB a Nadace pro transplantaci kostní dřeně.

To už ale na pódium přicházel pan Šafr, který vzápětí všechny přítomné překvapil (a znovu dojal). „Já jsem vstoupil do registru někdy v devadesátých letech, na počátku registru. Po letech můj tatínek potřeboval transplantaci kostní dřeně,“ popisuje Ing. Šafr,“a tak jsem mu ji chtěl darovat. Tehdy to, bohužel nevyšlo, nebyl jsem vhodný dárce, ale  tatínek ale dostal transplantát od jiného dárce,“ vzpomíná pan zemský ředitel a v jeho hlase je znát, že to je pro něj stále živá vzpomínka. „A váš tatínek?“ ptá se obratem MUDr. Koza. „Má se dobře“, usmívá se hned pan ředitel Šafr. A jak dodává, když nemohl pomoci svému tatínkovi, pomohl alespoň někomu jinému. Sice neví, kdo jeho „dar“ dostal, ale těší ho pomyšlení, že někomu pomohl zachránit život. A stejně tak je rád, že může jménem společnosti OVB Allfinanz, a.s., ale také jménem svého zemského ředitelství předat Nadaci pro transplantaci kostní dřeně dar. Je jím šek na sto tisíc korun. Ty by měly pomoci zajistit další transplantace a zachránit další životy. Což, jak pan Šafr osobně dokazuje, rozhodně stojí za to. K přání další příznivé a příjemní spolupráce mezi nadací a společností OVB se připojila také paní Ing. Martincová.

Celé odpoledne a podvečer doprovodil svým zpěvem a také laskavým humorem JUDr. Ivo Jahelka, kterému, jak sám prozradil, neřekne nikdo jinak než zpívající právník. I on s Nadací pro transplantaci kostní dřeně dlouhodobě spolupracuje, i když sám dárcem už být nemůže. A tak alespoň pomáhá svými písničkami, které vypráví mnohdy neuvěřitelné příběhy ze soudních spisů.

Odpoledne v hotelu U Pramenů uteklo všem asi šedesáti přítomným docela rychle. Snad stejně rychle nezapomenou na to, co primář Koza říkal, a čeho byli svědky. Zachránit lidský život je někdy snazší, než si myslíme. Někdy stačí sto tisíc korun, někdy být dárcem a někdy třeba jen vlídné slovo.

Zpět   Sdílet na Facebooku 

Tento web používá cookies

Tento web používá cookies ke zlepšení uživatelského komfortu. Některé cookies soubory na tomto webu jsou nezbytné a bez nich nebude web fungovat podle očekávání. Tyto cookie soubory se nastavují při odesílání formuláře, přihlašování nebo při interakci s webem tím, že uděláte něco, co je víc než jen kliknutí na jednoduché odkazy. Používáním naší webové stránky souhlasíte se všemi cookies v souladu s našimi zásadami cookies. číst více

Cookies byly zakázány a všechny doposud vytvořené cookies soubory byly smazány.