OVB Journal

Přehled > Zpravodajství

Zpravodajství

Mediální výstupy OVB

Zpravodajství - OVB - (31. 10. 2017)
Rok 2016 byl z hlediska mediálního působení OVB Česká republika větší a intenzivnější než v předchozích letech. Hlavním poselstvím marketingových sdělení bylo zvýšení povědomí o značce OVB a budování pozitivního obrazu společnosti pomocí image inzerátů se silnými stránkami naší společnosti a článků na odborná finančně poradenská témata. Klíčovými sděleními bylo: „Na evropském trhu finančního poradenství působíme už 46 let“, „Již 23 let radíme na českém trhu s rodinnými financemi“ a „Věří nám přes milion klientů“.
Detail článku

Pomáháme plnit Kouzelná přání

Zpravodajství - OVB - (24. 10. 2017)
Vše začalo v roce 2012 projektem charitativního kalendáře, který o dva roky později vyústil ve vznik neziskové organizace Kouzelná přání. Jak napovídá název, tento spolek pomáhá plnit přání těm, co to potřebují. Projekt, jehož generálním partnerem je OVB Allfinanz, a. s., odstartovala Alena Zdvihalová společně se svou sestrou a dvěma kamarádkami. „Už se nám podařilo splnit 59 přání,“ říká zakladatelka projektu.
Detail článku

Novinky v IT oblasti

Zpravodajství - OVB - (17. 10. 2017)
Naše IT oddělení nezahálí a neustále se snaží inovovat a vylepšovat nástroje, které by našim spolupracovníkům co nejvíce ulehčily práci. Nyní vám představí další tři novinky – intervenční modul, mobilní aplikaci a elektronickou smluvní dokumentaci.
Detail článku

Produktové portfolio od pololetí 2016 – nejdůležitější novinky

Zpravodajství - OVB - (10. 10. 2017)
Produktové portfolio je během každého roku formováno desítkami více či méně významných změn. Na tomto místě poskytujeme krátké shrnutí těch nejvýznamnějších událostí od poloviny loňského roku do dnešních dnů.
Detail článku

Oddělení ADS: Jsme tady pro vás

Zpravodajství - OVB - (30. 08. 2017)
Víte, co se skrývá pod tímto názvem? ADS je německá zkratka pro anglický termín Sales Support Services – nebo jednoduše česky oddělení podpory prodeje. Naše oddělení je hlavním komunikačním kanálem mezi spolupracovníky a centrálou OVB.
Detail článku

Základní informace
Finanční poradenství

kalendář

duben

4

FKT OVB Allfinanz

září

19

Manažerská „D“ konference

Aktuální témata