OVB Journal

Přehled > Zpravodajství

Zpravodajství

C-QUADRAT ARTS fondy fondů plní, co slíbily

Zpravodajství - Zuzana Holendová - (18. 10. 2009)
Rozhovor s Mag. Leo Willertem, zakladatelem ARTS Asset Management, společnosti ze skupiny C-QUADRAT
Detail článku

Čas rány nehojí

Zpravodajství - Zuzana Holendová - (17. 10. 2009)
V uplynulých letech nebylo těžké nabýt dojmu, že druh investice hraje v podstatě vedlejší roli. Zveřejněno bylo množství analýz na téma investičního horizontu od nejrůznějších společností a odborných médií, přičemž většina se shodovala v jednom: při dostatečně dlouhém investičním horizontu – udáváno bylo obvykle nejméně deset let – má investor víceméně jistotu, že dosáhne zajímavých výnosů. Pravděpodobnost, že výnosy budou kladné, se blížila sto procentům. Při dostatečně dlouhém investičním horizontu tak může investor „přežít“ i výraznější výkyvy neboli „čas hojí všechny rány“.
Detail článku

Zvítězí jednou iPaper nad tištěným magazínem?

Zpravodajství - Jaroslava Matoušková - (16. 10. 2009)
V roce 1989 se v redakcích českých novin a časopisů děly doslova revoluční změny. Do kanceláří vtrhla výpočetní technika a obrátila naruby dosavadní způsob přípravy tisku.
Detail článku

Nový vítr v komunikaci OVB

Zpravodajství - Jaroslava Matoušková - (15. 10. 2009)
„Řekni mi, co jíš, a já ti řeknu, kdo jsi,“ říkávalo se. Jenže to platilo dříve. Dnes je mnohem podstatnější, než CO řeknete, JAK to řeknete. Komunikace (a nejen ta marketingová) urazila za poslední roky velký kus cesty a lze říci, že se kompletně změnila. Proto se společnost OVB Allfinanz, a.s., rozhodla k celkové změně své komunikační strategie, a to včetně cesty netradičních formátů. Změnu, kterou připravujeme ve spolupráci s agenturou Lemonade, spustíme postupně v průběhu podzimu 2009. Dotkne se nejen klientů společnosti, ale také spolupracovníků. Půjde tedy doslova napříč společností, která chce i nadále zůstat ve vedoucí pozici na trhu finančního poradenství.
Detail článku

Firemní komunikace 2.0

Zpravodajství - Jan Laštovička - (14. 10. 2009)
Množství kanálů pro firemní komunikaci zažívá s masovým rozšířením moderních informačních technologií nebývalý nárůst. Následující článek má za cíl nastínit, jakým způsobem lze ve firemní komunikaci využít nástroje takzvaného webu 2.0. S jejich pomocí mohou firemní reputaci s minimálními náklady ovlivnit i jednotlivci.
Detail článku

Základní informace
Finanční poradenství

kalendář

duben

4

FKT OVB Allfinanz

září

19

Manažerská „D“ konference

Aktuální témata