OVB Journal

Přehled > Zpravodajství

Zpravodajství

První a dosud jediný pojistitel se specializací na soukromé zdravotní pojištění má velké plány

Zpravodajství - Jaroslava Matoušková - (05. 11. 2009)
Víte, že existuje pojistný produkt předcházející snížení příjmu v případě pracovní neschopnosti, hospitalizace, nebo dokonce invalidity? Tím produktem je soukromé zdravotní pojištění, které nabízí ČP ZDRAVÍ, dceřiná společnost České pojišťovny.
Detail článku

POHODA přináší výnos i komfort

Zpravodajství - Filip Horáček - (02. 11. 2009)
Rozhovor s Kateřinou Fučelovou, manažerkou pro klíčové obchodní partnery Penzijního fondu České pojišťovny o vizích důchodového systému České republiky a novém produktu POHODA
Detail článku

Sedm pádů krize

Zpravodajství - Zdeněk Soudný - (29. 10. 2009)
Sousloví ekonomická krize je dnes jedno z nejčastěji se vyskytujících nejen v českých nebo celosvětových médiích, ale také v hovoru běžných lidí. Stalo se hlavním komunikačním prvkem napříč společností z hlediska ekonomiky, sociologie, národnosti či náboženství. Začíná se dokonce hovořit o vzniku takzvané „generace nové krize“, na které se dopad současného ekonomického dění projeví až mnohem později, v dospělém produktivním věku. Na dnešní vývoj a uplynulé měsíce existuje velké množství názorů – najdou se dokonce i popíratelé existence ekonomické krize. Jak to s tímto současným fenoménem ale doopravdy je? Stal se (ne)chtěným dítětem médií či určité skupiny politických elit, jak tvrdí některé konspirační teorie?
Detail článku

C-QUADRAT ARTS fondy fondů plní, co slíbily

Zpravodajství - Zuzana Holendová - (18. 10. 2009)
Rozhovor s Mag. Leo Willertem, zakladatelem ARTS Asset Management, společnosti ze skupiny C-QUADRAT
Detail článku

Čas rány nehojí

Zpravodajství - Zuzana Holendová - (17. 10. 2009)
V uplynulých letech nebylo těžké nabýt dojmu, že druh investice hraje v podstatě vedlejší roli. Zveřejněno bylo množství analýz na téma investičního horizontu od nejrůznějších společností a odborných médií, přičemž většina se shodovala v jednom: při dostatečně dlouhém investičním horizontu – udáváno bylo obvykle nejméně deset let – má investor víceméně jistotu, že dosáhne zajímavých výnosů. Pravděpodobnost, že výnosy budou kladné, se blížila sto procentům. Při dostatečně dlouhém investičním horizontu tak může investor „přežít“ i výraznější výkyvy neboli „čas hojí všechny rány“.
Detail článku

Základní informace
Finanční poradenství

kalendář

duben

4

FKT OVB Allfinanz

září

19

Manažerská „D“ konference

Aktuální témata