OVB Journal

Přehled > Zpravodajství

Zpravodajství

Spolupráce s VŠFS – potenciál pro další rozvoj struktur i jednotlivce

Zpravodajství - Ing. Eva Poláchová| - (18. 04. 2011)
OVB Allfinanz se 1. 1. 2011 stala hlavním partnerem Vysoké školy finanční a správní. Obsah spolupráce je velmi široký, zahrnuje jak oblast vzdělávání našich spolupracovníků, tak i participaci na vzdělávání studentů této vysoké školy. Projekt velmi úzce navazuje na marketingovou a komunikační strategii OVB a je plně v souladu s naším hodnotovým managementem.
Detail článku

Právní změny v roce 2010

Zpravodajství - JUDr. Bronislava Wlasáková - (15. 04. 2011)
Rok 2010 byl pro oblast finančního poradenství rokem příprav na aplikování výkladů zákonných ustanovení a doporučení, které zákony s určitým zpožděním doprovázejí. Aplikace zákona v praxi je jedna z nejnáročnějších činností ve složitém prostředí zákonů tvořených zákonodárci. Nyní se podívejme na to, jak se rok 2010 vyvíjel z pohledu legislativy.
Detail článku

Strategická partnerství posilují naši pozici

Zpravodajství - Mgr. Jaroslava Matoušková - (15. 04. 2011)
Strategická partnerství jsou pro OVB jedním z důležitých prvků činnosti, nebo možná spíše jedním ze stavebních kamenů celé společnosti. Jsou nedílnou součástí naší společenské odpovědnosti, zapojení OVB do života místních komunit, ale také prostředkem k „jinému“ přístupu ke klientům a partnerům, než je běžné. Strategická partnerství umožňují různými formami navazovat kontakty, které posilují naši pozici na trhu. Patří do hodnotového managementu OVB Allfinanz, a. s., a jsou jednou z našich konkurenčních výhod, které nám pomáhají držet se na špičce mezi finančně poradenskými společnostmi v České republice.
Detail článku

Analytické centrum OVB a jeho Analytický web jako konkurenční nástroj

Zpravodajství - Ing. Eva Poláchová - (15. 04. 2011)
To, že máme tým analytiků a že jeho dítětem je Analytický web, dnes už ví snad každý spolupracovník OVB. Možná se vám to bude zdát jako velmi smělé tvrzení, nicméně můžeme se opřít o konkrétní čísla, která zdokumentují, zda naše ambiciózní cíle a záměry jsou naplňovány a zda jsou i nástroje, články, kalkulačky a srovnávače účelné, použitelné a používané.
Detail článku

Špičkový trénink pro práci s klienty

Zpravodajství - Mgr. Jaroslava Matoušková - (11. 03. 2011)
Na Aplikačním výběrovém semináři se sešli reprezentanti zemských ředitelství SSLD Hany a Pavla Slezákových, aby zde prošli špičkovým tréninkem pro praktické využití práce s klientelou a pro recruiting. Jedná se o další z forem vzdělávání pro manažery, které oba SSLD pravidelně pořádají pro své spolupracovníky.
Detail článku

Základní informace
Finanční poradenství

kalendář

duben

4

FKT OVB Allfinanz

září

19

Manažerská „D“ konference

Aktuální témata