OVB Journal

Přehled > Zpravodajství

Zpravodajství

Relax pro ty nejlepší

Zpravodajství - Mgr. Jaroslava Matoušková - (26. 04. 2011)
I ti nejúspěšnější musí někdy odpočívat a relaxovat. Proto pro ně jako odměnu za skvělé výkony připravili SSLD Hana a Pavel Slezákovi relaxační víkend v rakouských termálních lázních Laa.
Detail článku

Hodnotový management značky

Zpravodajství - Mgr. Jaroslava Matoušková - (18. 04. 2011)
Hodnotový řetězec je model řízení firmy, respektive strategie rozvoje společnosti, která se stále častěji uplatňuje i v oborech, kde ještě před několika lety jako by nemělamísto. Mimo jiné i na trhu finančního poradenství a finančních služeb jako takových. Na rozdíl od původního modelu, který byl orientován buď tržně, tedy výrazně na zákazníka, nebo na zdroje, tedy na finanční prostředky zákazníků, hodnotový řetězec je zaměřen na maximalizaci hodnoty podniku. Těžiště konceptu je zaměřeno dovnitř společnosti směrem ke zvyšování přidané hodnoty, výkonnosti, efektivity a kvality. Jednoduše řečeno – hodnotový řetězec pomáhá nastavit symbiotický vztah mezi majiteli společnosti, jejími zaměstnanci, spolupracovníky, dodavateli a zákazníky. A jeho hlavním cílem je dlouhodobá udržitelnost celého společenství.
Detail článku

Spolupráce s VŠFS – potenciál pro další rozvoj struktur i jednotlivce

Zpravodajství - Ing. Eva Poláchová| - (18. 04. 2011)
OVB Allfinanz se 1. 1. 2011 stala hlavním partnerem Vysoké školy finanční a správní. Obsah spolupráce je velmi široký, zahrnuje jak oblast vzdělávání našich spolupracovníků, tak i participaci na vzdělávání studentů této vysoké školy. Projekt velmi úzce navazuje na marketingovou a komunikační strategii OVB a je plně v souladu s naším hodnotovým managementem.
Detail článku

Právní změny v roce 2010

Zpravodajství - JUDr. Bronislava Wlasáková - (15. 04. 2011)
Rok 2010 byl pro oblast finančního poradenství rokem příprav na aplikování výkladů zákonných ustanovení a doporučení, které zákony s určitým zpožděním doprovázejí. Aplikace zákona v praxi je jedna z nejnáročnějších činností ve složitém prostředí zákonů tvořených zákonodárci. Nyní se podívejme na to, jak se rok 2010 vyvíjel z pohledu legislativy.
Detail článku

Strategická partnerství posilují naši pozici

Zpravodajství - Mgr. Jaroslava Matoušková - (15. 04. 2011)
Strategická partnerství jsou pro OVB jedním z důležitých prvků činnosti, nebo možná spíše jedním ze stavebních kamenů celé společnosti. Jsou nedílnou součástí naší společenské odpovědnosti, zapojení OVB do života místních komunit, ale také prostředkem k „jinému“ přístupu ke klientům a partnerům, než je běžné. Strategická partnerství umožňují různými formami navazovat kontakty, které posilují naši pozici na trhu. Patří do hodnotového managementu OVB Allfinanz, a. s., a jsou jednou z našich konkurenčních výhod, které nám pomáhají držet se na špičce mezi finančně poradenskými společnostmi v České republice.
Detail článku

Základní informace
Finanční poradenství

kalendář

duben

4

FKT OVB Allfinanz

září

19

Manažerská „D“ konference

Aktuální témata