OVB Journal

Přehled > Zpravodajství

Zpravodajství

Právní změny v roce 2010

Zpravodajství - JUDr. Bronislava Wlasáková - (15. 04. 2011)
Rok 2010 byl pro oblast finančního poradenství rokem příprav na aplikování výkladů zákonných ustanovení a doporučení, které zákony s určitým zpožděním doprovázejí. Aplikace zákona v praxi je jedna z nejnáročnějších činností ve složitém prostředí zákonů tvořených zákonodárci. Nyní se podívejme na to, jak se rok 2010 vyvíjel z pohledu legislativy.
Detail článku

Strategická partnerství posilují naši pozici

Zpravodajství - Mgr. Jaroslava Matoušková - (15. 04. 2011)
Strategická partnerství jsou pro OVB jedním z důležitých prvků činnosti, nebo možná spíše jedním ze stavebních kamenů celé společnosti. Jsou nedílnou součástí naší společenské odpovědnosti, zapojení OVB do života místních komunit, ale také prostředkem k „jinému“ přístupu ke klientům a partnerům, než je běžné. Strategická partnerství umožňují různými formami navazovat kontakty, které posilují naši pozici na trhu. Patří do hodnotového managementu OVB Allfinanz, a. s., a jsou jednou z našich konkurenčních výhod, které nám pomáhají držet se na špičce mezi finančně poradenskými společnostmi v České republice.
Detail článku

Analytické centrum OVB a jeho Analytický web jako konkurenční nástroj

Zpravodajství - Ing. Eva Poláchová - (15. 04. 2011)
To, že máme tým analytiků a že jeho dítětem je Analytický web, dnes už ví snad každý spolupracovník OVB. Možná se vám to bude zdát jako velmi smělé tvrzení, nicméně můžeme se opřít o konkrétní čísla, která zdokumentují, zda naše ambiciózní cíle a záměry jsou naplňovány a zda jsou i nástroje, články, kalkulačky a srovnávače účelné, použitelné a používané.
Detail článku

Špičkový trénink pro práci s klienty

Zpravodajství - Mgr. Jaroslava Matoušková - (11. 03. 2011)
Na Aplikačním výběrovém semináři se sešli reprezentanti zemských ředitelství SSLD Hany a Pavla Slezákových, aby zde prošli špičkovým tréninkem pro praktické využití práce s klientelou a pro recruiting. Jedná se o další z forem vzdělávání pro manažery, které oba SSLD pravidelně pořádají pro své spolupracovníky.
Detail článku

Zlato, euro a co dál?

Zpravodajství - převzato z tiskové zprávy DBM - (18. 02. 2011)
Takové otázky padaly ve čtvrtek večer, 17.2.2011, na setkání světových ekonomických expertů s elitou českého ekonomického prostředí na slavnostním galavečeru Forecasting Dinner 2011 pořádaném Czech CFA Society, jehož hlavním partnerem byla OVB Allfinaz, a.s. Letošní již devátý ročník se v Kongresovém centru ČNB uskutečnil poprvé pod záštitou nově zvoleného guvernéra České národní banky Miroslava Singera.
Detail článku

Základní informace
Finanční poradenství

kalendář

březen

13

FKT OVB Allfinanz

září

20

Manažerská „D“ konference

Aktuální témata