OVB Journal

Přehled > Zpravodajství

Zpravodajství

OVB web s lidskou tváří

Zpravodajství - Mgr. Jaroslava Matoušková - (04. 05. 2011)
Může mít web lidskou tvář? Asi ne takovou, jak si lze z tohoto trochu zavádějícího názvu představit. Může být ale webem vstřícným ke svým uživatelům, webem s lidským rozměrem. Právě to je směr, kterým jsme se vydali při přípravě změn internetové prezentace společnosti. 
OVB stojí na lidech. A to se musí projevit také v podobě jeho internetových stránek.
Detail článku

Identifikační karta spolupracovníka OVB

Zpravodajství - Petr Meliš - (03. 05. 2011)
Při nejrůznějších formách lidské aktivity a při komunikaci mezi lidmi bylo vždy nutné jedince identifikovat, a tedy se vzájemně odlišit. Ve starověku obchodník stvrdil svou identitu otiskem prstu do hliněné desky, v novodobé historii se jedinec identifikoval vrozenými charakteristikami ve spojení s papírovým dokumentem, který patřil jen jemu.
Detail článku

Benefit program 
změnil svou tvář

Zpravodajství - Dagmar Klimovičová - (03. 05. 2011)
Vývoj je nedílnou součástí všech projektů, a proto i Benefit program zaznamenal v posledních měsících značné změny. Asi největší změnou je rozšíření portfolia partnerů, kteří se rozhodli spolupracovat se společností OVB a nabídli do našeho Benefit programu své produkty a služby za ceny atraktivnější, než na jaké jsme běžně zvyklí.
Detail článku

Relax pro ty nejlepší

Zpravodajství - Mgr. Jaroslava Matoušková - (26. 04. 2011)
I ti nejúspěšnější musí někdy odpočívat a relaxovat. Proto pro ně jako odměnu za skvělé výkony připravili SSLD Hana a Pavel Slezákovi relaxační víkend v rakouských termálních lázních Laa.
Detail článku

Hodnotový management značky

Zpravodajství - Mgr. Jaroslava Matoušková - (18. 04. 2011)
Hodnotový řetězec je model řízení firmy, respektive strategie rozvoje společnosti, která se stále častěji uplatňuje i v oborech, kde ještě před několika lety jako by nemělamísto. Mimo jiné i na trhu finančního poradenství a finančních služeb jako takových. Na rozdíl od původního modelu, který byl orientován buď tržně, tedy výrazně na zákazníka, nebo na zdroje, tedy na finanční prostředky zákazníků, hodnotový řetězec je zaměřen na maximalizaci hodnoty podniku. Těžiště konceptu je zaměřeno dovnitř společnosti směrem ke zvyšování přidané hodnoty, výkonnosti, efektivity a kvality. Jednoduše řečeno – hodnotový řetězec pomáhá nastavit symbiotický vztah mezi majiteli společnosti, jejími zaměstnanci, spolupracovníky, dodavateli a zákazníky. A jeho hlavním cílem je dlouhodobá udržitelnost celého společenství.
Detail článku

Základní informace
Finanční poradenství

kalendář

duben

4

FKT OVB Allfinanz

září

19

Manažerská „D“ konference

Aktuální témata