OVB Journal

Přehled > Zpravodajství

Zpravodajství

Identifikační karta spolupracovníka OVB

Zpravodajství - Petr Meliš - (03. 05. 2011)
Při nejrůznějších formách lidské aktivity a při komunikaci mezi lidmi bylo vždy nutné jedince identifikovat, a tedy se vzájemně odlišit. Ve starověku obchodník stvrdil svou identitu otiskem prstu do hliněné desky, v novodobé historii se jedinec identifikoval vrozenými charakteristikami ve spojení s papírovým dokumentem, který patřil jen jemu.
Detail článku

Benefit program 
změnil svou tvář

Zpravodajství - Dagmar Klimovičová - (03. 05. 2011)
Vývoj je nedílnou součástí všech projektů, a proto i Benefit program zaznamenal v posledních měsících značné změny. Asi největší změnou je rozšíření portfolia partnerů, kteří se rozhodli spolupracovat se společností OVB a nabídli do našeho Benefit programu své produkty a služby za ceny atraktivnější, než na jaké jsme běžně zvyklí.
Detail článku

Relax pro ty nejlepší

Zpravodajství - Mgr. Jaroslava Matoušková - (26. 04. 2011)
I ti nejúspěšnější musí někdy odpočívat a relaxovat. Proto pro ně jako odměnu za skvělé výkony připravili SSLD Hana a Pavel Slezákovi relaxační víkend v rakouských termálních lázních Laa.
Detail článku

Hodnotový management značky

Zpravodajství - Mgr. Jaroslava Matoušková - (18. 04. 2011)
Hodnotový řetězec je model řízení firmy, respektive strategie rozvoje společnosti, která se stále častěji uplatňuje i v oborech, kde ještě před několika lety jako by nemělamísto. Mimo jiné i na trhu finančního poradenství a finančních služeb jako takových. Na rozdíl od původního modelu, který byl orientován buď tržně, tedy výrazně na zákazníka, nebo na zdroje, tedy na finanční prostředky zákazníků, hodnotový řetězec je zaměřen na maximalizaci hodnoty podniku. Těžiště konceptu je zaměřeno dovnitř společnosti směrem ke zvyšování přidané hodnoty, výkonnosti, efektivity a kvality. Jednoduše řečeno – hodnotový řetězec pomáhá nastavit symbiotický vztah mezi majiteli společnosti, jejími zaměstnanci, spolupracovníky, dodavateli a zákazníky. A jeho hlavním cílem je dlouhodobá udržitelnost celého společenství.
Detail článku

Spolupráce s VŠFS – potenciál pro další rozvoj struktur i jednotlivce

Zpravodajství - Ing. Eva Poláchová| - (18. 04. 2011)
OVB Allfinanz se 1. 1. 2011 stala hlavním partnerem Vysoké školy finanční a správní. Obsah spolupráce je velmi široký, zahrnuje jak oblast vzdělávání našich spolupracovníků, tak i participaci na vzdělávání studentů této vysoké školy. Projekt velmi úzce navazuje na marketingovou a komunikační strategii OVB a je plně v souladu s naším hodnotovým managementem.
Detail článku

Základní informace
Finanční poradenství

kalendář

březen

13

FKT OVB Allfinanz

září

20

Manažerská „D“ konference

Aktuální témata