OVB Journal

Přehled > Zpravodajství

Zpravodajství

OVB Journal nyní na iPad a Android tablety

Zpravodajství - Jaroslava Matoušková - (03. 10. 2011)
OVB Journal se po třech a půl letech existence dočkal vydání na tablety iPad a Android. Zářijové číslo plně využívá a demonstruje výhody moderních elektronických zařízení, které získávají na velké popularitě.
Detail článku

Jistota a růst – evropská perspektiva

Zpravodajství - Mirko Bähr a Peter Heckelmann, EU PM OVB Holding AG - (03. 10. 2011)
Dopady finanční krize z roku 2007 pociťujeme ještě dnes. Ke krizi přispěly zejména netransparentní finanční produkty a spekulace financované pomocí úvěrů. K tomu, aby se zabránilo vzniku finančních škod u klientů i u poradců, jsou dnes u OVB nové produkty před schválením k prodeji podrobovány pečlivému analytickému procesu v OVB Holding. Neboť důvěra našich klientů a poradců je nejdůležitějším základem dlouhodobého podnikatelského úspěchu.
Detail článku

Finanční plán jako nástroj pro profesionální finanční poradenství OVB

Zpravodajství - ing. Eva Poláchová - (26. 09. 2011)
Jsme si plně vědomi možností trhu a potenciálu, a proto většina aktivit Centrály OVB je cílena na tvorbu nástrojů a podpory pro poradce OVB právě pro efektivní využití možností, které jsou k dispozici. Hodně viditelné jsou zejména aktivity v oblasti tzv. Strategického marketingu, kam patří Marketing a PR a Produktový management. O některých se můžete dočíst na jiném místě tohoto čísla OVB Journalu, soustřeďme se zde pouze na Produktový management.
Detail článku

Katalog vzdělávání OVB

Zpravodajství - ing. Eva Poláchová - (26. 09. 2011)
Krédem OVB Allfinanz, a.s., je poskytovat kvalitní finanční servis klientům, cílem OVB Allfinanz, a.s., je sdružovat profesionální spolupracovníky, kteří toto krédo naplňují.
Detail článku

Průzkumy jsou pro OVB důležitou zpětnou vazbou

Zpravodajství - Mgr. Jaroslava Matoušková - (26. 09. 2011)
Z mnoha pouček o marketingu a managementu společnosti vyplývá, že dobří jsme tehdy, pokud to o sobě tvrdíme nejen my sami (a je pochopitelné, že to tvrdíme), ale především pokud to o nás říkají druzí, v nejlepším případě ti, s kterými spolupracujeme, nebo ti, pro které tu jsme, naši klienti. Jenže jak zjistit, co si právě oni myslí a jak nás hodnotí? OVB Allfinanz, a.s., se rozhodla vsadit na pravidelný průzkum spokojenosti zákazníků, ten poslední pro ni realizovala nezávislá společnost Ipsos Tambor. A co OVB sleduje a jak si vede?
Detail článku

Základní informace
Finanční poradenství

kalendář

duben

4

FKT OVB Allfinanz

září

19

Manažerská „D“ konference

Aktuální témata