OVB Journal

Přehled > Zpravodajství

Zpravodajství

Finanční plán jako nástroj pro profesionální finanční poradenství OVB

Zpravodajství - ing. Eva Poláchová - (26. 09. 2011)
Jsme si plně vědomi možností trhu a potenciálu, a proto většina aktivit Centrály OVB je cílena na tvorbu nástrojů a podpory pro poradce OVB právě pro efektivní využití možností, které jsou k dispozici. Hodně viditelné jsou zejména aktivity v oblasti tzv. Strategického marketingu, kam patří Marketing a PR a Produktový management. O některých se můžete dočíst na jiném místě tohoto čísla OVB Journalu, soustřeďme se zde pouze na Produktový management.
Detail článku

Katalog vzdělávání OVB

Zpravodajství - ing. Eva Poláchová - (26. 09. 2011)
Krédem OVB Allfinanz, a.s., je poskytovat kvalitní finanční servis klientům, cílem OVB Allfinanz, a.s., je sdružovat profesionální spolupracovníky, kteří toto krédo naplňují.
Detail článku

Průzkumy jsou pro OVB důležitou zpětnou vazbou

Zpravodajství - Mgr. Jaroslava Matoušková - (26. 09. 2011)
Z mnoha pouček o marketingu a managementu společnosti vyplývá, že dobří jsme tehdy, pokud to o sobě tvrdíme nejen my sami (a je pochopitelné, že to tvrdíme), ale především pokud to o nás říkají druzí, v nejlepším případě ti, s kterými spolupracujeme, nebo ti, pro které tu jsme, naši klienti. Jenže jak zjistit, co si právě oni myslí a jak nás hodnotí? OVB Allfinanz, a.s., se rozhodla vsadit na pravidelný průzkum spokojenosti zákazníků, ten poslední pro ni realizovala nezávislá společnost Ipsos Tambor. A co OVB sleduje a jak si vede?
Detail článku

Zadávání návrhů a smluv pro produktové partnery

Zpravodajství - Mgr. Roman Daneš - (26. 09. 2011)
Oblast zadávání návrhů a smluv pro produktové partnery je jedna z velice citlivých oblastí jak pro společnost, tak zejména pro spolupracovníky. Podle kvality zadané produkce na straně Centrály a také podle kvality odevzdané produkce je vidět jak odměnu v podobě kariérního postupu, a tak i ohodnocení v podobě následně obdržené provize.
Detail článku

Tajemství Compliance

Zpravodajství - JUDr. Bronislava Wlasáková - (26. 09. 2011)
Co si vlastně můžeme pod tímto slovem představit? Jak vlastně vypadá Compliance v OVB? Je to nezbytná ochrana podnikání OVB i spolupracovníků, nepříjemná komplikace pro obchod, anebo nezbytná součást poskytování kvalitního poradenství, jak předpokládá právní řád České republiky?
Detail článku

Základní informace
Finanční poradenství

kalendář

duben

4

FKT OVB Allfinanz

září

19

Manažerská „D“ konference

Aktuální témata